"Şəkinin səsi" 

Şəki 10 saylı orta məktəbin 1947-ci ilbraxılışının 50 illiyi ilə bağlı şənlik 


(fotolar: M. Salis'in)