5 iyun 2008-ci il; №9-10 (423 -424).

Heydər Əliyevin yubileyi bütün dünyada əsl el şənliyi kimi bayram edilmişdir!

 

 

Heydər Əliyevin “İpəkçi”nin baş redaktoruna müraciəti: “...Taleyi sınan xalqımızın bu ağır çağlarında M.Salisin baş redaktor olduğu “İpəkçi”nin yaradıcı kollektivinə haqq-ədalət uğrunda mübarizə aparmaqda, bütün qüvvələri səfərbər etməkdə, hər bir oxucuda müstəqil Azərbaycanın sabahına inam yaratmaqda böyük uğurlar diləyirəm.

Heydər Əliyev,
 R

RAMİZ MEHDİYEV VƏ HİDAYƏT ORUCOVUN “QƏSD” KİTABINDAN

 

“1994-cü ilin oktyabr, 1995-ci ilin mart aylarında ölkədə baş vermiş xoşagəlməz hadisələr zamanı “Şəkinin səsi” sağlam mövqe tutmuş, qanunu yolla seçilmiş Prezidentimizin və Konstitusiyamızın müdafiəsinə yönəldilən yazılarla çıxış etmiş, silahlı müxalifətin ifşa olunmasında böyük rol oynamışdır”.

 
HADİ RƏCƏBLİ: “Ölkədə “Heydər Əliyev ordeninin yara- dılması təşəbbüsünü ilk dəfə Salis Məmmədov irəli sürmüşdür.

Kim deyirsə ki, bunu o edib, boş şeydir. Bəlkə də kimsə ürəyindən keçir- mişdir, amma, Salis qədər kimsə dilinə gətirməyə cəsarət etməmişdir. Salis isə bunu etdi – “Şəkinin səsi” qəzetində təşəbbüs irəli sürdü. Mən də Milli Məclisin iclasında bu təşəbbüs barədə məlumat verdim. Kim istəsə gedib baxa bilər. Milli Məclisin arxivində, setnoqramı dürür...”

 

 

ABŞ-ın  Azərbaycandakı səfiri xanım Ənn Dersi həyat yoldaşı Henk Hendriksonla birlikdə Şəkinin qonağı olmuşdur

 

Şəkildə: ABŞ səfiri həyat yoldaşı ilə birlikdə  "Şəkinin səsi" - "İpəkçi" nin ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə həsr olunmuş yeni buraxılışı ilə tanış olarkən.

 

 ABŞ səfiri xanım Ənn Dersi Şəkidə olarkən əməkdar jurnalist M. Salislə görüşmüş, onun “İpəkçi” qəzetinin öz ölkəsində yaxşı tanındığını, Nyu-Yorkun mət- buat evinin sərgi salo- nunda adı çəkilən qəzetin atlas parça üzərində çap edilmiş 1000-ci nömrəsinin bu gün də nümayiş etdirildiyini məmnunluqla vurğulamış, ABŞ və Azərbaycan xalqları arasında dostluq əlaqələrinin möhkəmləndiril- məsində bir jurnalist kimi baş redaktorun xidmətlərini yüksək qiymətləndirmişdir.

 

Rino HARNİŞ (ABŞ-ın Azərbaycanda sabiq səfiri):

–Siz işə bir baxın ha… Mənim bir səfir kimi bölgələrə tez-tez baş çəkməyim, insanlarla yerlərdə görüşməyim bəzi "ağzı göyçək" məmurların "heysiyyat"ına yaman toxunur. (?!) – Deyirlər ki,  guya mən harada "aş” varsa, orda başam:(?!). Yenə çox sağ olsun, Salis müəllimi bizim əvəzimizdə o, belə üzdəniraq məmurları "aşkara" çıxarıb özünün 3 yanvar 2006-cı il tarixli sayında onlara möhkəm "qulaqburma"sı veribdir…

  


 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Ənn Dersi həyat yoldaşı Henk Hendriksonla birlikdə Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı Günü münasibətilə Şəkinin qonağı olmuşlar

 

 

ABŞ səfiri xanım Ənn Dersi Şəkinin qonağı olarkən Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Nazim İbrahimovun müşayiəti ilə “Şəki-İpək” şirkətinə baş çəkmiş, ipəkçilərlə dəzgah arxasında görüşmüş, bu şirkətin sexlərində olmuş, şirkətin idarə heyətinin sədri Marat Əkbərovla, həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri  Sevil İsmayılova ilə “dialoq”a girmiş, şirkətdə məşhur Şəki ipəyinin şöhrətinin özünə qaytarılması yollarında atılan ilkin uğurlardan məmnun olduğunu bildirmişdir.

 

 

Şəkildə: “Şəki-İpək” Şirkəti idarə heyətinin sədri   Marat Əkbərov (sağdan), ABŞ səfiri Ənn Dersi, Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Nazim İbrahimov, ABŞ səfirinin həyat yoldaşı Henk Hendrikson, “Şəki-İpək” şirkəti həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri Sevil İsmayılova, və Şəki Şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini Zərinə Cavadova.

  

ABŞ səfiri əvvəlcə Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı cənab Nazim İbrahimovla görüşmüşdür. İcra başçısı qonaqları səmimi salamladıqdan sonra xanım səfirə Şəkinin qızıl güllərdən dəstələnmiş buketini təqdim etmişdir. Qarşılıqlı anlaşma və böyük səmimiyyət şəraitində keçən görüşdə tərəfləri maraqlandıran məsələlər müzakirə edilmişdir.

Sonra xanım Ənn Dersi Çingiz Mustafayev adına kluba gəlmişdir. Burada onu Çingiz Mustafayev Fondunun rəhbəri Seyfulla Mustafayev və klubun bədii rəhbəri Xatirə Əkbərova qarşıladıqdan sonra yerli media mənsubları üçün mətbuat konfransı keçirilmişdir. Media işçilərini Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı Günü münasibətilə təbrik etdikdən sonra xanım Ənn Dersi 1991-ci ildə bir jurnalist kimi öz peşə borcunu yerinə yetirərkən qəhrəmancasına həlak olmuş və Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adına layiq görülmüş cəsur jurnalist Çingiz Mustafayevin adını daşıyan bu mərkəzdə Ümumdünya Mətbuat Azadlığı Gününü qeyd etdiyinə görə şərəf duyduğunu bildirmişdir. Xanım səfir vurğuladı ki, hələ 200 il bundan əvvəl Amerikanın ən məşhur prezidentlərindən olan Tomas Cefferson demişdir: "Bizim azadlığımız mətbuatın azadlığından asılıdır və azadlığı itirmədən bunu məhdudlaşdırmaq olmaz". Bütün demokratik ölkələr bu baxışı bölüşür. Azad mətbuat olmadan, vətəndaşlar öz hökumətləri, onun siyasəti və fəaliyyəti haqda müstəqil məlumat əldə edə bilməzlər. Azad mətbuat olmadan vətəndaşlar hökumətin fəaliyyəti barədə lazım olan məlu- mata malik ola bilməzlər. Azad mətbuat olmadan, ictimaiyyət Milli problemlər və prioritetlər haqda fikir mübadiləsi apara bilməz. Azad mətbuat olmadan həqiqi azadlıq yoxdur.

Ənn Dersinin çıxışında o da qeyd olundu ki, hökuməti və hökumət rəhbərlərini tənqid etmək xəyanət demək deyil, bu həqiqi demokratiyanın əlamətidir. Jurnalistlər öz fikirlərini ifadə etdikləri üçün həbs olunmamalıdırlar. Onların əməli qətiyyətlə araşdırılmalı və məhkəmədə baxılmalıdır.

Sonra səfir həmyerlimiz Çingiz Mustafayevin fəaliyyətini xatırlayaraq dedi: "Özünün qısa, lakin mənalı həyatı boyunca Çingiz Mustafayev insanların öz haqlarını bilməsi uğ- runda vuruşdu. O, müharibə bölgələrənə səfər edərək, müharibənin faciələri və günahsız qurbanlar haqda məlumatlar çatdırdı. Çingiz Mustafayevin Xocalıdan çəkdiyi kadrlar dünyanı lərzəyə saldı və bu gün də bütün sülhsevər insanların qəlbini titrədir. Bu işlər Çingizin cəsarətini, onun Vətəninə, peşəsinə və azad mətbuatın prinsiplərinə olan sədaqətini nümayiş etdirir. Onun və onun kimi digər ilk Azərbaycan jurnalistlərinin xatirəsini anmağın ən gözəl yolu - Azərbaycanın demokratik gələcəyini və bütün azərbaycanlıların azadlığının müdafiəsi üçün həmin fundamental və demokratik hüquqdan istifadə etməyə çalışan bütün jurnalistləri dəstəkləməyimizdir. Müstəqil jurnalistika Milli maraq doğuran məsələləri qaldırmaq və onları müzakirə mövzusuna çevirməklə xalqa xidmət edir. çingiz kimi bu gün də jurnalistlər milli əhəmiyyət daşıyan mühüm məsələlər - yəni Dağlıq Qarabağ, Azərbaycanın demokratik islahatları, enerji gəlirlərindən istifadə və korrupsiya haqda məlumat vermək cavabdehliyi daşıyırlar. Mən ikiqat xoşbəxtəm ki, Azərbaycanda bu günkü jurnalistikanı yaratmış Çingiz Mustafayev və onun kimilərin cəsarətli işlərindən ilham alan azərbaycanlı jurnalistlərin gənc nəslini görürəm".

Xanım Ənn Dersi çıxışının sonunda azad mətbuata sadiqlik bildirməklə Azərbaycanda və dünyanın hər yerində çalışan jurnalistlərə onunla birlikdə uğurlar arzulamağı tövsiyə etdi.

ABŞ səfiri danışıb qurtardıqdan sonra görüşdə iştirak edən əməkdar jurnalist Salis Məmmədovun və başqalarının suallarına ətraflı cavablar verdi.

Axşam super dövlətin ölkəmizdəki elçisi həyat yoldaşı cənab Hendrikson və səfirliyin əməkdaşları ilə birlikdə yerli media nümayəndələri ilə şəhərimizin "Karvansaray" adlanan hotelində yenidən - şam süfrəsi arxasında görüşdü. Qeyri-rəsmi və səmimi keçən şam yeməyi zamanı media təmsilçilərimiz xanım Ənn Dersiyə şəhərimizin tarixi, mədəni irsimiz, el sənətkarlarımız və milli mətbəximiz barədə ətraflı məlumatlar verdilər.

Şam yeməyində masaya verilmiş və yalnız Şəki mətbəxinə aid olan halvanı xüsusi vurğulamağı özünə borc bildiyini dedi. Bu yemək ABŞ səfirinin, onun həyat yoldaşının və onlarla birlikdə Sülh körpüsünün Şəkidə fəaliyyət göstərən qrupunun məclisdə iştirak edən əməkdaşlarının çox xoşuna gəldi. Halvanın nədən və necə hazırlanmasını xanım Ənn Dersi böyük maraqla dinlədi.

Şam yeməyi başa çatdıqdan sonra Çingiz klubunun bədii rəhbəri Xatirə xanım Ənn Dersiyə ABŞ-ın dövlət bayrağı və Şəkinin gerbi toxunmuş kiçik ölçülü xalçanı hədiyyə etdi: mətbuat işçiləri üçün əziz olan bu günü səfirin Şəkidə keçirdiyinə görə hamının adından minnətdarlığını bildirdi.

Görüşlərdən sonra yerli media nümayəndələri ilə xatirə şəkilləri çəkdirən xanım Ənn Dersi şəhəri- mizdən çox xoşu gəldiyini və Şəkidən xoş təəssüratlarla ayrılacağını bildirdi.

Səhərisi gün amerikalı qonaqlar Kiş Alban məbədi və “Şəki-İpək” şirkəti ilə tanış olduqdan sonra qonşu Qax rayonuna yola düşmüşlər.

 

Murad NƏBİBƏYOVSƏFİRLƏ ÇİNGİZ MUSTAFAYEV ADINA KLUBDA GÖRÜŞLƏR:

 

 

 

ƏMƏKDAR JURNALİST  SALİS MƏMMƏDOVUN ANADAN OLMASININ 76, JURNALİSTLİK FƏALİYYƏTİNİN 60, VƏ TƏSİSÇİSİ OLDUĞU “ŞƏKİNİN SƏSİ” QƏZETİNİN 15 VƏ “İPƏKÇİ”NİN 75 İLLİK YUBİLEYLƏRİ QARŞISINDA

 

RAMİZ MİRZƏYEV HƏMİŞƏ BİZİMLƏ BİR YERDƏ OLACAQDIR!

 

2006-cı ilin dekabr ayının 10-da YAP Şəki Şəhər Təşkilatının konfransı keçirilirdi. Konfransın işində YAP İdarə heyətinin üzvü – Respublika Sənaye və Energetika nazirinin müavini, AFFA-nın prezidenti Ramiz Mirzəyev də iştirak edirdi. Hörmətli Ramiz  müəllim çıxışının bir məqamında respublikanın əməkdar jurnalisti Salis Məmmədov haqqında da ürək sözlərini çatdırmağı özünə borc bildi. Ramiz müəllimin bu ürək sözlərini qələmə almış konfrans nümayəndəsi Arzu Abdulhəmidov onu AFFA prezidentinin ən müdrik bir “kəlam”ı kimi mətbuata təqdim etdi və mahiyyətini belə şərh etdi:

– Bizim istər indiki rəsmi qəzetlərimiz olsun, istərsə də Milli Televiziyamız – 1990-92-ci illərdə siravi deputat-təqaüdçü Heydər Əliyevi “it arısı” kimi “sancan”da təkcə “İpəkçi” qəzeti, Salis müəllim bü müdrik insanın “haray”ına özünü yetirdi, ona arxa və möhkəm dayaq oldu. 

 

YASAMAL RAYON İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI CƏNAB İBRAHİM MEHDİYEVƏ

 

Hörmətli icra başçısı!

Xəbər tutanda ki, Yasamal Rayon İcra Hakimiyyəti bütün şüurlu, mənalı həyatını ölkədə neft sənayesinin, Azərbaycan futbolunun tərəqqisinə həsr etmiş böyük dostumuz Ramiz Mirzəyevin parlaq xatirəsini əbədiləşdirmək fikrinə düşübdür – buna ürəkdən sevindik. Sizin bu təşəbbüsünüzü alqışlayırıq. Artıq Ramiz müəllimin vəfatından 8 il keçir. Söz yox ki, ona həsr olunmuş yeni kitabda Ramiz Mirzəyevin həyatda qalan və hələ də çox qalacaq izləri öz layiqli əksini tapacaqdır. Çünki o, ölkənin neft və elektrik sənayesinin rəhbərlərindən, AFFA-nın ilk prezidentlərindən biri kimi çox səmərəli fəaliyyət göstərmiş, hamıya nümunə olmuşdur. Ramiz müəllim heç vaxt özündən razı adam olmamış, ölkəmizdə, həmçinin xaricdə böyük hörmət-izzət sahibinə malik bir insan, bir ziyalı kimi ad-san qazanmışdır. Qəzet və jurnal məqalələrində onun haqqında çox yazılmış, yüksək fikirlər söylənilmişdir. Çoxu da haçansa, haradasa dərc edilmiş olsa da, hamısı təbii yaranmışdır. Heç biri ona "xoş gəlsin" xatirinə olmamışdır.

Baxıram, cavan ömrünün 53 ilinin keçdiyi şərəfli bir insanın həyatdakı parlaq "izləri" necə də aydın görünür? Bəs bu cəfakeş insanın özünün ömür yolu, çətinlikləri, sevinc və qayğıları nədən ibarət olmuşdur? Bax, yəqin ki, bütün bunlar onun barəsində yazılacaq kitabda öz dolğun əksini tapacaqdır. Həmin kitab elə incə, elə həssas tərtib olunmalıdır ki, Ramiz Mirzəyev haqqında oxuculara geniş məlumat versin. Başqa cür də ola bilməz. Ramiz Mirzəyev böyük şəxsiyyət idi. onun bütün həyatı öz xalqına möhkəm bağlılığı ilə sıx ünsiyyət yaradırdı. Bütün bunları gələcək nəsillərimizə çatdırmalıyıq. Göstərməliyik ki, Ramiz Mirzəyev kim olmuş, nəçidir, hardan gəlib, hara getmişdir?

Hər bir insan ömrü həyat sınaqlarına atılan zaman onun meydanını – vaxt kəsiyini xatırladır. Bu mənada yanaşsaq, görərik ki, Ramiz Mirzəyevin həyat palatası onun gördüyü nəcib və xeyirxah, rəngarəng çalarlarla doludur. Və deyə bilərik ki, onun yaşadığı ömrü - həyat və fəaliyyəti başqaları üçün, daha çox isə özündən sonra gələcək nəsillər üçün ibrətamiz nümunələrlə doludur. O, özünün əməlləri ilə təmasda olduğu adamların ömrünə hərarət, xeyirxahlıq gətirmiş, yaşadığı cəmiyyətin həyatını gözəlləşdirmək istiqamətində çox işlər görmüşdür. Yüksək peşəkarlıq, güclü şəxsiyyət, xidməti borcuna hər zaman sədaqətli olan Ramiz müəllim öz işini zərgər dəqiqliyi ilə bilirmiş, istər çalışdığı nəhəng müəssisələrdə, istərsə nazir müavini kimi gördüyü işlərdə və AFFA-nın Prezidenti kimi öz bilik və bacarığını əməkdaşlarından heç vaxt əsirgəməmişdir. Ondan həmkarlarına təcrübə məktəbi, çalışdığı müəssisə və nazirliklərdə, AFFA-da isə yetkin kadr potensialı qalmışdır.

Söz yox ki, ona həsr olunmuş bu kitab Ramiz Mirzəyevin həyatda hörmət və ehtiramla açılan ömür yoluna işıq tutmaq istəyindən yaranmışdır. Bu işin uğuru haqqında söz demək oxucu həmkarlarımızın və uzun müddət Ramiz müəllimlə bir yerdə çalışmış iş yoldaşlarının haqqıdır. Amma, onu qeyd edim ki, "Ramiz müəllim" mövzusunda yazanda hər kəs daha məsuliyyətli bir iş gördüyünü başa düşmüş, bir-birindən məsləhətlər almışdır.

Artıq oxucuların mühakiməsinə verilmiş Ramiz Mirzəyevin ömür yolundan bəhs edən - necə deyərlər - "kişi ömrü"nə cavab olaraq bildiririk ki, "gün var min aya dəyər". Bu sözlərin Ramiz müəllimə də dəxli çoxdur. O, ömrünün 53 ilində, bəlkə də bu illədən üç-dörd dəfə çox iş görmüşdür!  

Yaxından tanıdığım barəsində müsahibələr apardığım, xatirələr topladığım - yaxınlarımın və həmkarlarımın söz-söhbətlərindən bilirdim ki, Ramiz Mirzəyev işində son dərəcə ciddi, tələbkar, vəzifəsini dərindən bilən və onu hamıya sevdirməyi bacaran xeyirxah, fenomen yaddaşı olan müdrik bir insan olmuşdur. Ona görə də Ramiz müəllim keçdiyi yol bütünlükdə onun çalışdığı nazirliklərdə və AFFA-da çalışan əməkdaşlarına nümunəvi və eyni zamanda müqəddəs bir yol açmışdır. Əgər mənə sual versələr ki, AFFA-nın prezidenti necə olar?" Mən bu səlis cavab olaraq ilk növbədə Ramiz müəllimin adını çəkərdin. O, hər sahədə - əsas xidməti sahəsi olan vəzifə başında zəngin təcrübəyə malik, nəcib və comərd, el-oba üçün fədakarlığa hər zaman hazır olan, həmkarları üçün bilik və bacarığını əsirgəməyən bir ziyalı idi.

Kitabda hamının Ramiz müəllimə olan məhəbbətini və ehtiramını, bir də həyatda keçən ömrünün tərənnümə geniş yer ayrılmasını yüksək qiymətləndirirəm.

O, "Şəkinin səsi" -"İpəkçi"nin də böyük dostu olmuşdur. Şəkiyə tez-tez gəlib gedərdi - redaksiyamızla, onun baş redaktoru ilə sıx əlaqə saxlayırdı. Onu da qeyd edək ki, "Şəkinin səsi" qəzeti redaksiya heyətinin üzvü idi. İndi də belədir. Onun adı redaksiya heyətinin "fəxri üzv"ləri sırasında öz yerini möhkəm qoruyur. Bundan sonra da belə olacaq. Biz Ramiz Mirzəyevi "yaşadırıq". Qəzetimizin hər sayını vərəqləyənlər onun adını orada görə bilərlər.

Bu da təsadüfi deyil: Ramiz Mirzəyev ömrü boyu "Şəkinin səsi" qəzeti ilə sıx ünsiyyətdə olmuşdur. YAP-ın Şəki şəhər təşkilatının ötən il keçirilən konfransında bu qəzeti xidmətlərin çox yüksək qiymətləndirmişdir. Redaksiyaya həmişə maddi kömək göstərmişdir. Ona ən müasir bir fotoaparat alıb bağışlamışdır.                       

Qəzetimizdə onun fəaliyyətini, gördüyü işləri əks etdirən rubrika açılmışdır. Həmin rubrika altında bu mərd insanı hörmətdən salan bəzi məmurlar və müxalifət qəzetləri kəskin tənqid edilirdi. Tanınmış millət vəkili kimi Hadi Rəcəbli Ramiz müəllimi "şantaj" etmək istəyən bəzi məmurları öz dili ilə "ifşa" edirdi.

Bir sözlə, biz Ramiz Mirzəyevi çox istəyirdik. Bu gün də belədir,  onu unutmuruq. O, həyatda olmasa da, adı redaksiya heyətinin tərkibindədir. Və bundan sonra da bizimlə həmişə bir yerdə olacaqdır.

                                            M.SALİS,

"Şəkinin səsi"-"İpəkçi" qəzetlərinin

baş redaktoru

 ŞƏKİDƏ QANVERMƏ AKSİYASI KEÇİRİLMİŞDİR

 

   Azərbaycan Prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Hemofiliya və talassemiyalı irsi qan xəstəlikləri üzrə Dövlət Proqramı"nın icrası ilə əlaqədar Səhiyyə Nazirliyinin xüsusi tədbirlər planına uyğun olaraq res- publikamızın paytaxtında və ayrı-ayrı bölgələrdə həyata keçirilən bu aksiyaların əsas məqsədi talassemiyalı və hemofiliyalı xəstəliklərdən əziyyət çəkən insanlara kömək göstərmək, onlara dəstək olmaqdır. Donorların müayinəsi və qangötürmə prosesi Elmi-Tədqiqat Hematologiya və Transfiziologiya İnstitutunun nəzdindəki Mərkəzi Qan Bankının həkim və tibb işçiləri tərəfindən həyata keçirilmişdir. Qanvermə aksiyasında yüzlərlə şəkili donor iştirak etmişdir.Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Nazim İbrahimov aksiyaya ilk olaraq qoşulan donor olmuşdur. Ondan sonra isə Şəki Bələdiyyəsinin kollektivi, şəhər təhsil şöbəsinin, hüquq-mühafizə orqanlarının və digər müəssisə və təşkilatlarının rəhbərləri könüllü olaraq qan vermişlər. Toplanan qan laborator müayinəsindən keçirildikdən sonra qan bankına təhvil verilmişdir  

ŞƏKİLLƏRDƏ: Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Nazim İbrahimov, Şəki Bələdiyyəsinin sədri Gülnaz Salamova,  Əlillərin Bərpası Mərkəzinin baş həkimi Qalib Əsədov, rayon prokuroru Rahib Seyidov, Şəki Şəhər Məhkəməsinin sədri Mehman Nuriyev və şəhər təhsil şöbəsinin müdiri Firədun İbrahimov qan verərkən; Fotolar M. Salisindir.

 ARXİV   MATERİALLARIMIZDAN...

 

BÜTÜN ŞƏKİLİLƏR İLHAM ƏLİYEVƏ MİNNƏTDARDIRLAR:


Şəki-Balakən bölgəsinin sakinləri möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin imzaladığı yeni əfv fərmanından onun insanlara göstərdiyi bu humanist qayğısından çox məmnun olduqlarını dilə gətirdilər. Bu da təsadüfi deyildi. Gənc Prezidentimiz İlham Əliyev bölgənin qeyrətli oğlu-ölkənin görkəmli iş adamlarından biri  kimi tanınan və heç bir günahı olmadan Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Əşrəf Məmmədovun, onun komanda üzvlərinin "qara əlləri" və Bakıdakı "dayaq"larının köməyi ilə qondarma "Şəki hadisələri" adı altında güclə böhtan atılaraq "ləkələnən" və icra başçısının "putyovkası" ilə heç bir "müalicəyə" ehtiyacı olmadan Bakıdakı 10 saylı təcridxanaya göndərilən Tehran Lətifovu da gözlənilmədən əvf etmiş və təcridxanadan evə buraxmışdır. Bu şad xəbər, yaxşı mənada bütün Şəkini, Şəki ilə qonşu olan rayonları da necə deyərlər, "silkələmiş", hamını sevindirmişdir. Bir neçə gün əvvəl milli liderimiz Heydər Əliyevin ölüm xəbərini təcridxanada böyük narahatçılıq hissi ilə qarşılayan Tehran Lətifovun bu böyük insanın parlaq xatirəsinə öz dərin məhəbbətinqi bildirmək üçün Şəkidə təşkil etdiyi ehsan "süfrəsi" onun böyük ürək və qəlb sahibi olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. Həmin "süfrə"nin ətrafına vaxtilə çörək, ruzu verdiyi və bu gün işsiz qalan, ailəsinə bir qarın çörək tapıb apara bilməyən yüzlərlə keçmiş fəhləsi dəvət edilmişdi. Tehranın insanpərvərliyi-böyüklüyü bir daha özünü qabarıq şəkildə büruzə verdi. Həmin gün Heydər Əliyevin ruhuna dualar oxundu. Eyni zamanda "üzürlü" səbəblərə görə öz doğma diyarından, kollektivindən ayrı salınmış bu "məclis"in təşkilatçısının xeyirxah işindən, xidmətlərindən də geniş söz-söhbət açıldı. Belə bir nəcib insanın indi onların arasında olmaması, onun qanunsuz həbsindən sonra Şəkidə və bölgədə işsizlər ordusunun sürətlə aotması təəssüf hissilə xatırlandı.

Doğrudan da Tehran Lətifovun gözlənilməz həbsi bütün Şəkini "ağlat"dı. Axı, bu adamın hamı ilə münasibəti çox əla istiqamətdə qurulmuşdu. Bu insan hamıya əl tuturdu. Şəkinin öütün "dərd"liləri ona pənah gətirirdilər. Onlar başa düşürdülər ki, Tehran Lətifov təkcə insanlara yeni iş yerləri açmaqla öz vəzifəsini qurtarmış hesab etmir. Onların hər cür dərd-sərini də özününkü kimi qəbul edir. Bacardığı, əlindən gələn köməyi heç kəsdən əsirgəmirdi.

Yəqin ki, Şəkinin indiki icra hakimiyyətinin başçısı Əşrəf Məmmədov da onun xeyirxah işlərindən bir çoxunu unutmayıb. O, beş il bundan əvvəl Tehran müəllimə müraciət edərək, ona belə bir bədxəbər çatdırmışdı ki, Kamçatkadan bir şəkili balasını qətlə yetiriblər. Onun cənazəsini Şəkiyə gətirməyə ailəsinin imkanı yoxdur. İcra başçısının bu adi "xəbərdarlığı" Tehran müəllimi çox narahat etdi. "Azəri" kooperasiyasının beş nəfər əməkdaşı təcili olaraq uzaq Kamçatkaya ezam olundu. Bu məqsədlə ayrıca təyyarə ayrıldı. Şəkilinin cənazəsi əvvəlcə təyyarə ilə Bakıya, ordan isə şirkətin öz avtomaşını ilə Şəkiyə gətirildi və torpağa tapşırıldı. Bu cür ağır, çətin işin altına ancaq Tehran Lətifov kimi mərd insan girə bilərdi. O, ətək-ətək pul xərclədi. Və belə xeyirxah bir iş gördüyünə və kiməsə əl tutduğuna isə  heyfslənmədi.

Bu da danılmaz həqiqətdir. Şəkinin icra başçısı o vaxt Tehran müəllimi hamıya nümunə göstərirdi. Başçının qəzetlərdən birinə verdiyi müsahibəsində deyilirdi ki, bu gün Şəkinin Tehran Lətifov kimi iş adamlarına böyük ehtiyacı vardır. Əgər bizim Tehran Lətifov kimi beş sahibkarımız olsa idi - Şəkidə işsizlik problemini çox qısa müddətdə həll edə bilərdik.

Tehran Lətifovun özü də belə düşünürdü. O, qeyd edirdi ki, Şəkidə nə qədər çox iş yerləri açılsa, nə qədər çox adam işlə təmin edilsə Şəki tərəqqi edəcək, şəkililərin həyat tərzi getdikcə yüksələcək, rayonun uğurları durmadan artacaq. Tehran müəllimin fikrincə, rayonda əsas diqqəti sıradan çıxmış tütünçülüyün, çəltikçiliyin, baramaçılığın bərpasına yönəltmək lazım idi. və özü də bu istiqamətdə az iş görmürdü, kənd təsərrüfatı əməkçilərini ruhlandırırdı. Onun təşəbbüsü ilə fəaliyyəti dayanmış bir neçə müəssisə yenidən işə düşdü.

Tehran Lətifovu əsl "universal sahibkar" adlandıranlar qətiyyən yanılmırdılar. Onun fəaliyyət dairəsi geniş idi, güclü tikinti obyektləri vardı. Üçmərtəbəli bir univermaq ucaldırdı. "Marxal" istirahət zonasını yenidən qurmuşdu. Kiş çayının ətrafında səliqə-sahman yaratmışdı. İstirahət zonasına gedən yolu müasir dövrün tələblərinə uyğun şəkildə bərpa etmişdi. Arzuları, planları böyük idi. Kiş kəndindən "Xan yaylağına" rahat avtomaşın yolu çəkdirmişdi. Şəhərdəki kolxoz bazarını da özəlləşdirmək fikrinə düşmüşdü. Və ürəyində götür-qoy edirdi ki, Şəkidə böyük bir tütün fabriki yaratsın, istifadəyə versin, burada yüzlərlə adamı işlə təmin etsin.

Lakin Tehran Lətifovun bu qədər geniş və məhsuldar fəaliyyət göstərməsi, böyük arzularla yaşaması ona baha oturdu. Bu isə ilk növbədə Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Əşrəf Məmmədovun, şöbə müdiri Eldəniz Qəhrəmanovun Tehran müəllimdən "üz döndərməsi" ilə nəticələndi. Onların "narahatçılı"ğını başa düşmək mümkün idi. İcra başçısının fikrincə, Tehran Lətifovun Şəkidə bu qədər geniş "əl-qol" açması - hər sahədə bir yenilik yaratması, əhali arasında böyük hörmət-izzət qazanması icra başçısının mövqeyinə -"dəst-xətti"nə uyğun gəlmirdi. Xüsusən, Tehran müəllimin yeni-yeni təşəbbüslərlə çıxış etməsi, bir yerdə dayanıb durmaması, daim irəliyə baxması əlindən heç bir iş gəlməyən, ancaq özü, qardaşları və qohumları üçün yaşayan Əşrəf müəllimi az qala hövsələdən çıxarmışdı. İcra başçısı Tehran müəllimin bu "şıltaq"lığına dözə bilmirdi. Və Tehran Lətifovu "gözdən salmağa" başladı, bu tanınmış iş adamı ilə olan əvvəlki xoş münasibətlərindən "imtina" etdi. Halbuki Şəkidə bilməyən çətin tapılar ki, Tehran müəllimin sərəncamında olan bütün texnikanın ikinci sahibi məhz icra başçısının özü idi. Tehran Lətifovun hesabına özü və qardaşları üçün ticarət obyektləri, köşklər tikdirirdi. Xüsusən, icra başçısının qardaşları adından Tehran müəllimdən "qopardıq"ları hər şeyi qazanc bilirdilər. Tehran müəllim isə əsl alicənablıq nümunəsi göstərir, belə şeylərə əhəmiyyət vermir, başçı ilə yaxşı münasibətlərini korlamaq istəmirdi.

Tehran müəllim demokrat insan idi. Hamıya yaxşılıq edirdi. Şəkinin icra başçısı isə Tehran müəllimin şəkini az qala "zəbt" etməsini -bu diyarın birinci sahibkarına çevrilməsini özü üçün təhqir hesab edirdi. O, bu sahibkarla mübarizədə məqsədinə çata bilməyəcəyini görüb, ona qarşı "Əşrəfsayağı" "fitnəkar-fəsad" metodlarla "hücum" etməyə üstünlük verirdi. Az sonra daha da "ciddiləş"di: üz-gözündən yaş, tər əvəzinə, "zəhər-zəhrimar" yağmağa başladı. Dünyanın harasında yaşadığını belə unutdu-haraya göz gəzdirdiksə, sanki Tehran müəllimdən başqa heç kəsi görmürdü. Onunla "vidalaşmağın" vacib olduğunu ürəyinin qərarı ilə rəsmiləşdirdi. Başçının fikrincə, Tehran Lətimfov bundan sonra onun rəhbərlik etdiyi Şəki rayonunda yaşaya bilməzdi, buradan həmişəlik uzaqlaşdırılmalı idi. Bu "fikrini" bir qədər də "dərinləş"dirdi. Və Tehran Lətifovu qurduğu "tələyə" gətirilib salınması üçün Şəkinin görkəmli iş adamı Nəsib Növbərovu da aldadıb yolundan çıxardı, onun xidmətindən, köməyindən çox məharətlə istifadə etdi. Belə ki, özünün təşəbbüsü ilə əvvəlcə icra aparatının qabağında balaca bir "piket" düzəltdi. Bu "piket"ə gələnlər isə özgələri yox, elə icra başçısının qardaşı Əliyar Məmmədovun direktor olduğu kənd təsərrüfatı texnikumunun tələbələri idilər. Guya onlar şəhərdə elektrik işığının fasilələrlə verilməsindən və qazın olmamasından şikayətlənirdilər. Bu arada yoldan ötüb keçən digər cavanlar da bu balaca "axına" qoşuldular. Sən demə, icra başçısına da belə lazım imiş. Tələbələr "piekt"in böyüdüyünü görüb, "cəsarətə" gəldilər. Əllərinə daş götürüb icra aparatının bir-neçə pəncərəsini vurub qırdılar. Meydanı qızışdırdıqdan sonra özləri aradan çıxdılar. Onları başqaları əvəz etdi: "Piket" iştirakçılarının yeni "üzvləri" icra başçısını "görüşə" çağırdılar. Əşrəf müəllimin isə dünya vecinə deyildi, kabinetində əyləşib yeni planlar hazırlayırdılar. Görkəmli iş adamı Nəsib Növbərovu yanına dəvət edərək "piket" iştirakçılarını sakitləşdirmək üçün Tehran Lətifovun köməyinin çox vacib olduğunu dilə gətirdi. Sən demə, bu vaxt Tehran müəllim toyda imiş. O, başçının bu "çağırışına" biganə qalmadı, özünü onun köməyinə yetirdi. Və eyni zamanda icra başçısına bu xırda "narazılığı" şişirtməməyi məsləhət gördü. Həbs olunmuş bir-iki cavanın buraxılmasını vacib bildi. Binanın sınmış pəncərələrinə gəldikdə isə, onları öz vəsaiti ilə təmir etdirməyi öhdəsinə götürdü.

Elə bu vaxt icra başçısı öz "cildini" dəyişdi və əsl "mətləbə" keçdi: hadisənin baş verməsində köməyə çağırdığı Tehran Lətifovun "barmağı"nın olduğunu onun düz gözünün içinə dedi. Və sahibkara hər cür böhtanlar atmağa başladı. Bu "mənzərə"ni görən Nəsib Növbərov vəziyyətin nə yerdə olduğunu indi anladı. Anladı ki, icra başçısı ona "nömrə" gəlibmiş və bu adamın əli ilə Tehran Lətifovu "ləkələmək" fikrinə düşübmüş. Çünki həmin "hadisə" ilə əlaqədar həbs olunanların cərgəsində Tehran Lətifovun da görünməsi Əşrəf müəllimin fitnəkar əməlindən soraq verirdi. Nəsib müəllimin sözlərinə görə, həbs olunanlar icra bğaşçısının şəhər daxili işlər şöbəsi əməkdaşlarının iştirakı ilə əvvəlcədən nəzərdə tutduqları adamlar idilər. Onların bu həbsinin rəsmiləşdirilməsində şöbə müdiri Eldəniz Qəhrəmanovun, icra aparatının komendantı Ruslan bəyin də mühüm rolu olmuşdu. Onlar əllərində möhürü olan balaca müdirləri - yalançı "şahid"ləri dərhal yanlarına çağırıb, onları heç bir əsası olmayan yalan "ifadələr" verməyə məcbur etmişdilər. Bu, "ifadə"lər isə Mingəçevir məhkəməsində "daşdan" keçdi. Hakim Ənvər Seyidovun sədrliyi altında keçirilən məhkəmədə Tehran Lətifova qarşı yönəldilmiş saxta ittihamlar Əşrəf Məmmədovun istəyi üzərində "təhlil" olundu. Tehran Lətifov icra başçısının ona atdığı şər və böhtanların heç bir əsası olmadığını "sübuta" yetirə bilmədi. Onu dinləyən, eşidən belə tapılmadı. Səsini "batır"dılar. Belinə beş il həbs cəzası zolladılar. Siyasi məhbus kimi, Bakıdakı 10 saylı təcridxanaya "istirahətə" yola saldılar.

Tehran Lətifovun həm həbs olunması və həm də həbsxana ilə bağlı həyatı da istər-istəməz bir çox "müəmmalı" məsələlərin açılmasına aydınlıq gətirir. Əvvəlcə onu xatırladaq ki, "Şəkinin səsi" qəzetinin ölkə prezidentinə ünvanladığı "Açıq məktub"unda Tehran Lətifovun qanunsuz həbsi ilə bağlı hər şey ona çatdırılmışdı və günahsız iş adamlarının haqqının müdafiə olunması xahiş olunurdu. Sağ olsun, rəhmətlik Heydər Əliyevi! Bizim bu "Açıq məktubu"muza biganə qalmadı. Qəzetin həmin yazısına Ali Məhkəmədə baxıldı. Və məlum oldu ki, hakim Ənvər Seyidov Tehran Lətifovun işinə baxarkən ədalətsiziliyə yol vermişdir. Buna baxmayaraq, Ali Məhkəmə öz növbəsində Tehran müəllimə gücü çatan qədər kömək etdi. Onun həbs cəzasını düz 2,5 il azaltdı. Bu isə, ilk növbədə Südabə xanım Həsənovanın xeyirxah bir insan, təcrübəli bir hüquqşünas olduğundan xəbər verirdi. Bundan sonra fikirləşməyə dəyərdi ki, məlum "Şəki hadisələri" ilə bağlı həbs olunanlar arasında ən aşağı cəzanı Tehran Lətifov almışdır. Əgər o biriləri 6-7 il həbsxanada "yatacağı" halda, Tehran Lətifov 3,5 ildən sonra azadlığa buraxılmalı idi. Əgər həmin illərdə Prezidentin əfv fərmanları olarsa, deməli, hamıdan qabaq Tehran Lətifov həbsxananı tərk etməli idi.

Onu da yada salaq ki, möhtərəm prezidentimiz Heydər müəllim İlham Əliyevlə birlikdə 2001-ci ilin noyabrında Şəkinin qonağı olarkən məlum "Şəki hadisələri" ilə bağlı əvvəllər söylənilən xoşagəlməz fikirlərə bir aydınlıq gətirildi. Məlum oldu ki, Şəkidə "siyasi hadisə" adı altında dövlətçiliyimizə qarşı heç bir xoşagəlməz hadisə baş verməmişdir. Bu, elə Əşrəf Məmmədovun özü tərəfindən uydurulmuşdu. O, Tehran Lətifov kimi tanınmış sahibkarlardan "qisas" almaq üçün onu Azərbaycan dövlətçiliyinin, Prezidentin "düşməni" kimi qələmə vermək istəmişdir. Məqsədi isə o olmuşdur ki, guya Əşrəf Məmmədov "Şəki hadisələri"nın qabağını almasaydı, ölkə fəlakətə uğrayardı, Azərbaycan dövlətçiliyinin sonu yetərdi(?!). Əşrəf müəllim bu hərəkəti ilə ilk növbədə Prezidentin diqqətini özünə cəlb etmək, özünü ona "Milli qəhrəman" kimi sırımaq istəyirmiş. Prezidentlə keçirilən fəallar yığıncağında Əşrəf müəllim özünü "sığortalamaq" üçün, az qala, məlum "Şəki hadisələri"ni "Şəki zarafatları" kimi qələmə vermək və salondakıları güldürmək istəmişdir. Həmin görüşdə iştirak edən xalqımızın qeyrətli oğlu Ramil Usubov da icra başçısının bu "təlxəkliyi"ndən çox narazı qalmışdır. Məsələ isə bunda idi ki, Əşrəf Məmmədov bu fitnəkarlığı hesabına 18 nəfər şəkili, o cümlədən Tehran Lətifov həbsxanaya düşmüş, əzab və əziyyətlərə düçar olmuşdular.

Əlbəttə, ölkə Prezidenti də bz növbəsində Əşrəf müəllimin "hərəkəti"ni yəqin ki, onun "təlxək"liyi, "sırtıq"lığı kimi başa düşmüş və düz üç aydan sonra öz fərmanı ilə məlum "Şəki hadisələri"nin həm təşkilatçıları, həm də iştirakçıları adı altında həbs olunanları azad etmişdir. Ancaq onlar arasında  təkcə Tehran Lətifovun olmaması hamını təəccübləndirdi. Prezidentin bu əfv fərmanı mətbuatda işıq üzü görəndə artıq Heydər Əliyev xaricdə-müalicədə idi. Deməli Əşrəf Məmmədovun və onun Bakıdakı yaxın qohumu Səfa Mirzəyevin və digər "cibgir" dostlarının əllərinə yaxşıca fürsət düşmüşdü. Onlar sözü bir yerə qoyaraq, Prezidentin əfv fərmanını "saxtalaşdıra" bilmişdilər. Tehran Lətifovun adının qəsdən fərmandan kənarda saxlanılması da bunu təsdiq edirdi. Halbuki, Tehran Lətifov birinci növbədə -hamıdan qabaq evə buraxılmalı idi – onun cəza müddətinin başa çatmasına çox az vaxt qalmışdı.

Bir sözlə, Tehran Lətifovun işi "düyünə" düşmüşdü. O həbsxana həyatı ilə "vidalaşa" bilmirdi. Prezidentin ölkədə olmaması və Sübadə xanım Həsənovanın köməyi ilə Tehran Lətifovun cəza müddətinin 2,5 il azaldılması Əşrəf Məmmədovun onun Bakıdakı "dayaqları"nın daha qəti addımlar atmağa məcbur edirdi. Əşrəf Məmmədovun Prezident Aparatındakı dostları söz verirdilər ki, qoy, narahat olmasın, bundan sonra da Tehran Lətifovun əfv məsələsi onların nəzarətində olacaqdır. Bunula da Əşrəf Məmmədov kifayət qədər "sərmayə" buraxırdı. Onun göndərdiyi pullar Bakıdakı "dayaqları"nın cibini doldururdu. Günahsız Tehran Lətifova isə hər dəfə bir "nömrə" gəlirdilər. Türmədə deyirdilər ki, "Prezidentə ərizə yaz, əvf olunmağını xahiş et". Tehran da inanırdı. Lakin əfv fərmanları bir-birini əvəz etdikcə, heç birində Tehran müəllimin adına rəst gəlmək mümkün olmurdu. Nəhayət, tezliklə məlum oldu ki, onun ərizələri türmədə saxlanılır. Prezidentə çatdırılmır. Çünki Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının Bakıdakı dostları Əşrəf müəllimin xətrinə onun azadlığa çıxmasının əleyhinə idilər, bu işdə Əşrəf müəllimin mövqeyini qoruyurdular. Əks təqdirdə, Əşrəf müəllim onların hamısından, o cümlədən Yusif Hümbətovdan, yaxın qohumu Səfa Mirzəyevdən inciyə bilərdi. Digər tərəfdən, hes nəyə yaramayan, iki eşşəyin aprasını belə bölməyi bacarmayan, müxalifətin "pişiyi"ni ağaca yox, divara "dırmaşdıra" biləcəyi ilə yersiz öyünən, iqtidarın isə belə "pişiyi" varsa - onun "hünərini" görməyən - "kosmosa" qalxa biləcəyinə şübhə ilə yanaşan millət vəkili Siyavuş Novruzovun Şəki şəhər İcra başçısının yanında şöbə müdiri işləyən Eldəniz Qəhrəmanovun da məlum "Şəki hadisələri"nin yaranmasında bütün "zəhməti" hədər gedə bilərdi.

Əşrəf Məmmədov işi elə təşkil etməli idi ki, Tehran Lətifovun üzünə təcridxananın çıxış qapıları daim bağlı qalsın. O, türmədən çıxıb bir daha Şəkiyə qayıda bilməsin. Vaxtı çatanda da, ona oradaca böhtan, şər atılsın və yenidən cəzalandırılsın. Heç vaxt Əşrəf müəllimlə üz-üzə gəlməsin.

Biz də "Şəkinin səsi" olaraq bu haqsızlığa öz sözümüzü dedik və əsl Şəki həqiqətlərini olduğu kimi ölkə prezidenti İlham müəllimə çatdırdıq. Nəticəsi əla oldu. Qəzetin İlham Əliyevə ünvanladığı "Açıq məktub"da Tehran Lətifovun haqqı bir daha qətiyyətlə müdafiə olundu. Və İlham müəllim də baxıb gördü ki, Tehran Lətifov çoxdan əfv olunub evə buraxılmalı idi. Onun təcridxanada bu qədər saxlanılmasına heç bir səbəb yox idi. Bu, ancaq Əşrəf müəllimin "maraq"ları çərçitvəsində ola bilərdi. Məhz İlham müəllim ədalət prinsipini əsas götürərək Tehran müəllimi özünün imzaladığı sonuncu fərmanı ilə azadlığa buraxdı. Deməli, "Şəkinin səsi" qəzeti də öz vəzifə borcunu yerinə yetirdi. Uduzan isə Əşrəf müəllim oldu, onun ətək-ətək xərclədiyi pullar hədər getdi. Bakıdakı "dayaq”ları Əşrəf  müəllimin "zibili"nə keçdilər, ancaq özlərini ifşa etdilər.

Bu gün Şəkidə yaxşı əhval-ruhiyyə hökm sürür. Və Hamı İlham Əliyevə öz minnətdarlığını bildirir. Tehran Lətifovun isə "donmuş" müəssisələrində bir "tərpəniş" hiss olunur. Şəkililər hər gün Tehran müəllimlə görüşə tələsir, öz keçmiş iş yerlərinə qayıtmaq istədiklərini bildirirlər. Və sevimli prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən əfv olunması münasibətilə Tehranın valideynlərinə, ailə üzvlərinə, təzəcə dil açmış körpə qızına gözaydınlığı verirlər.

Tehran Lətifov beş il öncə 4 min ailənin "çörək təknəsi" hesab olunurdu. Bu gün isə o, hər şeyə sıfırdan başlamağa məcburdur. Onu çox gərgin iş gözləyir. Lakin heç vaxt ruhdan düşmür, özünü həmişə İlham Əliyevin yanında, onunla bir sırada hiss edir. Və o bu etimadını doğrultmaq üçün qarşısına çıxan bütün çətinliyi məharətlə dəf etmək iqtidarındadır.

Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki, Tehran Lətifova son üç  ildə böyük mənəvi və iqtisadi ziyan dəymişdir. Bu ziyanı ona Əşrəf Məmmədov vurmuşdur. Etibarlı mənbədən aldığımız məlumata görə, Əşrəf Məmmədov son beş ildə Şəkini söküb dağıtmaqla məşğul olmuş, Şəkinin tanınmış sahibkarları Nəsib Növbərova, Hüşəng Nəcəfova, Mahib Rəcəbliyə, Kazım Məmmədova daim şər-böhtanlar atmış, onların səmərəli fəaliyyət göstərməsinin qarşısını almışdır. İndi bir çox sahibkarın əl-qolu işdən soyumuş, tütün fermentasiya kimi iri bir zavodun qapısından qara qıfıl asılmışdır. Bütün bunların hesabına icra başçısı özünü yaxşıca "tutmuş", küllü miqdarda pul qazanmışdır. Bizə belə gəlir ki, gələn ili gözləmədən bu icra başçısı ilə indidən haqq-hesabı çürütmək, Şəki sahibkarlarına vurduğu bütün ziyanı onun var-dövləti hesabına ödənilməsini təmin etmək lazımdır.  

M.SALİS,

                                       Respublikanın Əməkdar jurnalisti.

                      ("Şəkinin səsi" - "İpəkçi", 17 fevral 2004-cü il).

 

 


11 İL ÖNCƏ

 

ŞƏKİ ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİNİN VƏ ŞƏKİ JURNALİSTLƏRİNİN “ŞƏKİNİN SƏSİ” VƏ “İPƏKÇİ” QƏZETLƏRİNİN BAŞ REDAKTORU, RESPUBLİKANIN ƏMƏKDAR JURNALİSTİ, “QIZIL QƏLƏM” MÜKAFATI LAUREATI SALİS MƏMMƏDOVA ANADAN OLMASININ 65 İLLİK YUBİLEYİ ƏRƏFƏSİNDƏ 


T  Ə  B  R  İ  K     M  Ə  K  T  U  B  U

 

 

Şəkildə: Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Nazim İbrahimov ötən ilin yekunlarına görə və peşəsində yüksək göstəricilər əldə etdiyinə görə əməkdar jurnalist M.Salisi mükafatlandırarkən.

  

 

 

Hörmətli Salis müəllim, əziz dostumuz və qardaşımız! Ömrünün müdrik çağı – 65 yaşınız ərə- fəsində səmimi hisslərimizi, ürək sözlərimizi istəkli həmkarımız olan Sizə – Azərbaycan jürnalistikasının veteranlarından birinə təbrik məktubu vasitəsilə bildirməyi qərara aldıq. Bəri başdan deyək ki, biz – Sizi coşqun təbiətə, özünəməxsus yaradıcılıq dəst-xəttinə, diapazonuna malik olan cəsarətli qələm sahibi kimi tanıyır və hörmət edirik.

Jurnalist əməyini çox vaxt şaxtaçı və ya ona bənzər digər ağır və çətin peşə sahiblərinin əməyi ilə müqayisə eləyənlər heç də yanılmırlar. Siz həyatınızın 45 ildən çoxunu, yəni bizim əksəriyyətimizin yaşı qədərini məhz belə çətin və məsuliyyətli peşəyə – mətbuata həsr etmisiniz. Yaşlı nəslə mənsub olan jurnalist həmkarımızın təbirincə desək, Sizin bir insan kimi təbiətiniz, əmək fəaliyyətiniz, jurnalistika yaradıcılığınız, ziyalılığınız bənzərsizdir. Həyatın heç bir sahəsində heç kimi oxşamır, heç kimi təkrar etmir, həmişə özünəməxsusluğunuzla seçilirsiniz. Bunlar isə jurnalist üçün tələb olunan ən birinci və başlacı keyfiyyətlərdir.

Həyatınıza və fəaliyyətinə bələd olanlar yaxşı bilirlər ki, uzun illər “Bakinsiki raboçi” qəzetinin bölgə müxbiri vəzifəsində işləmiş atanız Məmmədsani Məmmədovun təsiri Sizin də taleyinizdə mühüm rol oynamış, lap gənc yazlarınızdan mətbuata böyük maraq göstərmisiniz. Hələ orta məktəbdə oxuyarkən yerli və respublkia mətbuatında  maraqlı xəbərlərlə, şeir və foto-şəkillərlə müntəzəm çıxış etmisiniz. Ali peşə təhsili aldıqdan, yəni jurnalist ixtisası qazandıqdan sonra Siz yerli radio verilişləri və “Nuxa fəhləsi” (indiki “Şəki”) qəzetinin redaksiyalarında səmərəli və coşqun fəaliyyət göstərmiş, 1960-cı ildən isə ipək kombinatında (indiki “İpək” şirkətində) çıxarılan çoxtirajlı “İpəkçi” qəzetinin redaktoru olmusunuz.

Artıq 38 ildən çoxdur ki, “İpəkçi” qəzeti ilə Sizin adınız daim yanaşı çəkilmiş, “Salis-İpəkçi”, “İpəkçi-Salis” sözləri həmahəng səslənmişdir. Mübaliğəsiz demək olar ki, Sizin “İpəkçi”yə rəhbərlik etdiyniz dövrdə həmin qəzet Şəki ipəkçilərinin fəaliyyətinin əsl salnaməsinə çevrilmişdir. Adi müəssisə üçün  çoxtirajlı olan bu kiçik qəzet öz böyük işləri ilə daim seçilmiş, yazılarının təsirliyi ilə təkcə  respublikamızda deyil, keçmiş ittifaqda geniş şöhrət tapmışdır. Şəki ipəkçilərinin qazandıqları nailiyyətlər, rast gəldikləri çətinliklər və problemlər Sizin qəzetdə özünün tam mənası ilə geniş əksini tapmışdır. “İpəkçi” qəzeti də Azərbaycanın nəhəng sənaye flaqmanı olan ipək istehsalat  birliyi (indiki “İpək” şirkəti) ilə birlikdə addımlamış, böyük inkişaf yolu keçmiş, respublikamızın mədəni həyatında özünəməxsus iz qoymuşdur. “İpəkçi” qəzetinin səhifələrində bacarıqlı ipəkçilərin qabaqcıl iş təcrübəsi ətraflı işıqlandırılaraq təbliğ olunmuş, fəhlə sinfinin bitkin, canlı obrazı yaradılmışdır. Və beləliklə də Azərbaycanda ipəkçiliyin inkişafında, milli ipəkçi kadrlarının formalaşmasında Sizin redaktor olduğunuz qəzet xüsusi rol oynamışdır.

Əlbəttə həm Siz, həm də “İpəkçi” qəzeti şəhərimizin, rayonumuzun, bölgəmizin ictimai-siyasi və mədəni həyatına dərindən nüfuz etmisiniz. Şəki tarixən respublikamızın ən qədim, gözəl, yüksək mədəniyyət şəhərlərindən biri olmaqla yanaşı, həm də problemləri ilə bütün respublikada nəzəri cəlb etmişdir. Biz  mətbuat işçiləri yaxşı bilirik ki, bu problemlərin həllinə kömək göstərmək üçün Sizin qəzetiniz mətbu sözün qüvvəsindən nə dərəcə səmərəli istifadə etmişdir.

Yaxşı xatırlayırıq. Şəki ipəkçiləri mənzil sarıdan çətinlik çəkərkən Siz “İpəkçi” qəzeti vasitəsilə respublikanın bütün əlaqədar təşkilatlarına, yuxarı orqanlara müraciət etdiniz. Nəticəsi isə xalqın xeyrinə oldu. Şəki ipəkçiləri üçün şəhərimizdə çoxmərtəbəli yaşayış binaları inşa edildi, əsl fəhlə qəsəbəsi salındı.

Yaxud, ipək istehsalat birliyinin xammalla təchiz olunması barədə o vaxtkı yüngül sənaye naziri Klyuyevə “İpəkçi” qəzetində dərc edilmiş “Açıq məktub”dan sonra bu nəhəng ipək müəssisəsinin ahəngdar işi qaydaya salınmışdır. Fəhlə qəzetinin fəaliyyətində belə faktlar çoxdur.

“İpəkçi” qəzeti adamların mənəvi tərbiyəsində, xalqlar arasında dostluğun, qardaşlığın bərqərar olmasında həmişə yaxından iştirak etmişdir. “İpəkçi”nin vaxtilə Moskvada, Kiyevdə, Tbilisidə buraxılan “Darnitsa şolk”, “Çelnok” və digər qəhetlərlə birləşmiş nömrələri mətbuat aləmində təqdir edilən əlamətdar hadisə kimi qiymətləndirilmişdir. Bu dostluq nömrələri Şəki ipəkçiləri ilə Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan sənayeçiləri arasında sıx iştisadi və mədəni əlaqələrin yaradılmasında, şəhərimizin sənaye nəhənginin istehsal gücünün artırılmasında mühüm rol oynamışdır. Təsadüf deyil ki, hələ o zaman Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin orqanı olan “Kommunist” qəzetində və respublikamızın digər mərkəzi mətbuat orqanlarında “Kiçik qəzetin böyük işi” adlı geniş mətbuat xülasəsi dərc olunmuşdu. Qələm dostlarımızdan biri Sizin fəaliyyətinizi xarakterizə edərkən “İpəkçi”in dünyanın “cırtdan dövləti”nə bənzətmişdi.

Sonralar şəkililər Sizin qəzetiniz haqqında bu cür təqdirəlayiq xülasələrin çox şahidi olmuş, çox oxumuşlar. Təbii ki, bunlar mətbuat  aləmində Sizin şöhrətinizi getdikcə artırmış, yüksəklərə qaldırmışdır.

Şəkililər haqlı olaraq deyinrlər ki, ipəkçilərin “Marxal” istirahət zonasının açılmasında, iəpk istehsalat birliyi üçün nəhəng boyaq-bəzək fabrikinin tikintisində, Şəki Dövlət Dram Teatrı üçün binanın ucaldılmasında, şəhərimizin bir sıra küçə və meydanlarının abadlaşdırılmasında və qaydaya salınmasında, türk liseyinin, neft bazasının fəaliyyətə başlamasında Sizin gərgin və yaradıcı jurnalist əməyiniz vardır.

Təsadüf deyil ki, Sizin xidmətiniz xalqımız və dövlətimiz tərəfindən layiqincə qiymətləndirilmişdir. Siz nəinki Şəkidə, eləcə də bütün bölgəmizdə ilk dəfə olaraq respublikamızın əməkdar jurnalisti fəxri adına, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin “Qızıl qələm” mükafatına layiq görülmüsünüz. “Şərəf nişanı” ordeni, medallar, diplomlar, digər müka- fatlarla təltif olunmusunuz.

İlk baxışda elə görünə bilər ki, bütün bu nailiyyətlərdən, fəxri adlardan, uzun müddətli yaradıcı, gərgin əməkdən sonra adamın  enerjisi tükənir. Lakin yaşınızın bu müdrik çağında, saçlarınız düm ağarsa da hiss edirik ki, Sizin qəlbiniz hələ də yazmaq, yaratmaq eşqi ilə çırpınır.

Azərbaycanda istiqlal hərəkatı başlayanda Sizin yaradıcılığın daha böyük coşqunluqla çağlamağa başladı. Bir çoxları hadisələrin arxasında sürünəndə Salis və “İpəkçi” qəzeti bu hərəkatın  ön sıralarında addımlayırdı. Xalq hərəkatı Sizin istedadınızı bir daha aşkara çıxardı. Sizə daha geniş əl-qol atmağa imkan verdi. Bu gün imza etdiyiniz “Şəkinin səsi” qəzeti məhz belə zəmin əsasında yaranmışdır. Və artıq beş ildir ki, respublikamızın çoxsaylı mətbuat orqanları sırasında öz dəst-xətti ilə seçilir.

İndi qəzet çıxarmaq sözün əsl mənasında qəhrəmanlıq tələb edir.  Siz isə birdən birə iki qəzeti yaşatmağa səy göstərirsiniz. Yaxşı bilirik ki, inflasiyanın, digər iqtisadi çətinliklərin hökm sürdüyü, kağız, mətbəə, rabitə xərclərinin hədsiz artdığı bir dövrdə iki qəzetə həyat  vermək, obrazlı desək, bir canda iki ipək gəzdirmək nə deməkdir. Həm də maraqlıdır ki, heç bir çətinlik, məcburiyyət Sizi ruhdan salmamış, jurnalist peşənizdən bezikdirə bilməmişdir.

Oxucularda aydın təsəvvür yaratmaq üçün qeyd edək ki,  Siz bu qəzetlərin həm baş redaktoru, həm məsul katibi, həm korrektoru, həm də tərtibçisisiniz. Siz çıxartdığınız qəzetləri bağrınıza basıb qapı-qapı paylayanda, bunu özünüzə şərəf hesab edəndə təkcə peşə dostlarınızı deyil, çoxlarını heyrətə qoyursunuz. İnsan peşəsinə nə qədər vurğun olarmış!. Bu sevgini ancaq valideyninin öz övladına olan məhəbbəti ilə müqayisə etmək olar. Belə coşğun fəaliyyətiniz bizim nəzərimizdə Sizin əli qələmli cəngavər obrazınızı yaradır.

Salis müəllim, bəlkə də bunu kimə isə desək inanmazdı ki, Siz 25 ildən artıqdır ki, məzuniyyətə çıxmırsınız. Həyatınızı doğma balanız kimi ürəkdən sevdiyiniz, qəzetlərinizdən ayrı təsəvvür etmirsiniz. Bunu öz gözlərimizlə gördükdən, şahidi olduqdan sonra yəqinlik hasil etmişik.

Əlbəttə, mövcud çətinliklər Sizin qələm gostlarınız, bizlər üçün də var. Amma, Sizi gözümüzün önünə gətirir, bu çətin, lakin son dərəcə şəfərli peşədən ikiəlli yapışırıq.

Siz  gözəl qələm sahibi olmaqdan əlavə, həm də böyük ürək sahibisiniz. Həmişə dara düşənlər, köməyə, məsləhətə ehtiyacı olanlar ilk öncə Sizə müraciət edir və həmişə də razı qaldıqlarını bildirirlər.

Arabir öz-özümüzə düşünürük: Sizin qəzetlərinizin bu qədər sevilməsinin sirri nədədir? Axı, hamıya aydındır ki, indi respublikada çoxlu sayda qəzet çıxır. Və onların çoxu da maraqla oxunur. Bu, ilk növbədə onunla əlaqədardır ki, demokratiya mübarizəsinə qoşulmuş kütləvi informasiya vasitələri ölkənin ictimai-siyasi həyatında mühüm rol oynayır, adamların ən pünhan fikir və duyğularını əks etdirir.  Doğrudur, bəzən nöqteyi-nəzərlər toqquşur. Lakin mənafelərin polifoniyasında bir şey ortaya çıxır: həqiqət. Bizə elə gəlir ki, Sizi bir jurnalist kimi sevdirən də bu həqiqətə sadiq qalmağınızdır. Cəsarətlə etiraf edirik ki, Sizin qəzetlərinizin siması xeyli dərəcədə başqalarından fərqlənir.

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev yazıçılarla görüşlərinin birində demişdir ki, ədəbiyyat, mətbuat həyatın nəbzini tutaraq hərəkət etməlidir. Fəaliyyətiniz göstərir ki, həyatın nəbzini tutmaq xoşbəxtliyi Sizə daim yar olmuşdur. Və Siz bir jurnalist kimi bu xoşbəxtliyi, həqiqəti yazmağı hər şeydən üstün tutursunuz.

El gözü tərəzidir, deyirlər. Təsadüfi deyil ki, Sizin xidmətləriniz milli Azərbaycan hokuməti tərəfindən də yüksək qiymətləndirilmiş, “İpəkçi” qəzetinin 60 illik yubileyi münasibətilə möhtərəm prezidentimiz Heydər Əliyev Sizə təbrik teleqramı göndərmişdir. Həmin təbriki burada nümunə kimi bütövlükdə qeyd etmək bizim üçün olduqca xoşdur. Orada deyilir: “Dünya şöhrətli ipəkçilərimizin əmək rəşadətlərinin yorulmaz tərənnümçüsü “İpəkçi” qəzeti 60 illik yaradıcılıq yolunu şərəflə keçmiş, respublikamızın ictimai-siyasi həyatını dolğun əks etdirməklə öz oxucularının rəğbətini qazanmışdır.

Bu əlamətdar hadisə – 60 illik  yubiley münasibətilə qəzeti və oxucularını ürəkdəndən təbrik edir, onların hər birinə cansağlığı, xoşbəxtlik və bundan sonra da oxucu etibarına inam yaratmaqda böyük uğurlar diləyirəm”

Bizə  elə gəlir ki, bu sözlər təkcə Sizin deyil, bütün Şəki jurnalistlərinin əməyinə verilən çox yüksək qiymətin bariz nümunəsidir. Azərbaycan Prezidentinin qərar və göstərişləri biz jurnalistlər üçün əməli fəaliyyət proqramıdır.

Prezidentimizin həmin təbriki Sizi daha qətiyyətli, mübariz olmağa ruhlandırmışdır. Sizin baş redaktor olduğunuz “İpəkçi” və “Şəkinin səsi” qəzetlərində təkcə rayonumuzun deyil, bütün bölgəmizin problemlərinin daha cəsarətlə əks olunmasına səy göstərilir.

Əlbəttə, bir təbrik məktubunda Sizin zəngin həyatınızı geniş əks etdirmək, bitkin obrazınızı yaratmaq təbii ki, imkan xərcindədir. Lakin bunlar gələcək publisist yazıların, sənədli povestin cizgiləri kimi Sizə də, bizə də, gələcək nəsillərə, gurnalistika tədqiqatçılarına da lazım olacaqdır.

Möhtərəm Salis müəllim!

Şəkinin icra hakimiyyəti, bütün Şəki gurnalsitləri adından Sizə bir daha yüksək insani keyfiyyətlərinizi və nümunəvi yaradıcılıq xüsusiyyətlərinizi qoruyub saxlamağı, əhyatınızın bu yetkin çağında bundan sonra da uzun ömür jurnalistlik fəaliyyətinizdə yeni uğurlar arzulayırıq.

 

(Arxivimizdə olan bu təbrik məktubunu Şəkinin sabiq icra başçısı Nazir Əhmədov və Şəkinin tanınmış jurnalistləri imzalanmışlar.)

 


 

Qurtuluş SLEYMANLI

 

        NƏNƏM

 

(Ana nənəm Mələksima Hacı Rəsul qızının əziz xatirəsinə)

 

Qığılcımdan alov götürüb yanan,  

Ömrünü qəm, dərdlə bitirib yanan.

Bircə balasını itirib yanan,

Ay vaxtsız, vədəsiz qocalan nənəm.

 

 

     Şərəflə yaşayın, namus, ar çəkən,

Bağ salan, gül əkən, gülablar çəkən.

Tale qismətindən əzablar çəkən,

Tənha nəvəsindən güc alan nənəm.

 

Qoruyan eşqini, etibarını,

Sevən Qışlağını, ilk diyarını.

Cavankən itirən doğmalarını,

Şəki torpağında tək qalan nənəm.

 

Köç edib yurdundan, elatdan gedən,

Şadlıqdan, sevincdən, muraddan gedən.

Otuz üç yaşında həyatdan gedən,

Vardı Firat adlı bir balan, nənəm.

 

Kimsəyə yamanlıq edən olmayıb,

Haramlıq yolunu güdən olmayıb.

Yalan arxasınca gedən olmayıb,

Haqlı, ədalətli, düz olan nənəm.

 

Babam Hacı Yusif yoldaşın idi,

Məhəmmədlə Baba qardaşın idi.

Zülhəccə xalamız sirdaşın idi,

Qəlbinə yaşlardan sel dolan nənəm.

 

Atan Hacı Rəsul polad kimiydi,

Taleyin min sirrli həyat kimiydi.

Cüt əlin qabarlı qanad kimiydi,

Lək qazan, ot çalan, bağ salan nənəm.

 

Qurtuluş bu şeri yazdı səninçün,

Adına nə desə azdı səninçün.

Şəklini gözündən asdı səninçün,

Qəlbimdə heykəli ucalan nənəm.

 


                    NƏ VAR Kİ…

 

«Utanmasan oynamağa nə var ki?» 

                                     (Atalar sözü)

 

Namərdlərdən varlığını sən qoru,

Yırtıcının başlarına at toru.

Nadürüstü, yaramazı, nankoru,

Görüb, seçib anlamağa nə var ki?

 

Zəhər yaşar ilanların qanında,

Hiylə gəzər dələduzun canında.

Zorlu olub gücsüzlərin yanında,

Xoruz kimi banlamağa nə var ki?

 

Oxşarı yox pisin vətən daşına,

Hara getsən çıxacaqdır qarşına.

Avam olub, keçib stol başına,

Ziyalını qınamağa nə var ki?

 

Pul xətrinə arla, namus batanda,

Vardan ötrü insanlığı atanda,

Yaltaq olub mənliyini satanda,

Şərəfsizi yanlamağa nə var ki?

 

Acgözlükdən, tamahlardan doymasan,

Yer üzündə bir yaxşılıq qoymasan.

«Şərə» dönüb, «Xeyirə» suyu qıymasan,

Bulaq olub qaynamağa nə var ki? 

 

Ay Qurtuluş yaşama qəm içində,

Qəlbində söz, yanır aləm içində.

Harınlaşıb yasda, matəm içində,

Utanmazlıq oynamağa nə var ki?

 

 

     OL BAŞLARIN TACI BALA

                  (Nəsihətamiz lövhələr)

 

Ac olan acı yeyər, ac da yalavacı bala,

Dayaq ol imkansıza, qoru yazıq acı bala.

İnsana ümid verən ol, dilində gülüş olsun,

Söz denən şirin-şirin gəl danışma acı bala.

Haqqı sev, sadə yaşa, çıxma ilkin sifətindən,

Baxma öz həmyerlinə tərsinə, qıyqacı bala.

Nişan al bayquşu vur, qarğanı vur, pisləri qır,

Öldürmə qu quşunu, bəzəkli turacı bala.

Həyatın düşmə dara qoru əyilməzliyini,

Dal günə halallıqla saxla ehtiyacı bala.

«Dirilik ağacıdır» adı yaşar tarixdə.

Həm qoru, həm də yaşat qırma qarağacı bala,

Bağban ol, bağça yarat, yaşıllıq el sərvətidir.

Təbiət bizimkidir yaşat hər ağacı bala,

Sən eşit Qurtuluşu yaxşılıq et millət üçün,

Oxşa  əsil insana ol başların tacı bala.

 

      

   HƏYAT BUDURMU

 

Boş gülüş hədəfi görəndə mərdi,

Əlimnən nə gəlir… mən də sınıram.

Qədərsiz kədərin, qədərsiz dərdin,

Qədrini biləni qadir sanıram.

                                       Ç.ƏLİOĞLU.

 

Utandım həyatdan daima qardaş,

Vərəqdi, qələmdi şairlərə sirdaş.

Qəlbimdə şeirlər donub olubdu daş,

Söyləyin siz mənə həyat budurmu?!

 

Tək Allah anlayır mənim qəlbimi,

Qırılıb qəlb çalğımın hər yerdən simi.

Sildim şeirlərimdən kədəri, qəmi,

Söyləyin siz mənə həyat budurmu?

 

Xanımam dar gəlir mənə kainat,

Düşünüb yazıram, ürəyimdi polad.

Hər şeyi ən gözəl görürəm hər an,

Söyləyin sən mənə həyat budurmu?

 

                              Xanım İsmayıl qızı HƏSƏNOVA,

Şəki rayonu Cuma kənd orta məktəbinin XI sinif şagirdi.          

 


Məmməd Xəlilov


                    NAZPƏRİNİN TƏRİFİ

 

"Oxu məni" qəzetinin 75-ci sayında verilmiş bir müsahibədə hörmətli müğənnimiz Nazpəri Dostəliyevanın ünvanına deyilmiş iki kəlmə ona layiq olmayan söz işlədilməsindən təəssüflənərək qələmə aldığım sözlər

 

Ay Nazpəri, Nazpəri,

Gəlin pəri, qız pəri.

Səni dinləyən adam,

Unudur dərdi, səri.

 

Nazpəri elin qızı,

Azərbaycan ulduzu.

Hərarətli səsilə,

Qışda əridir buzu.

 

 

Nazpəri, muğam oxu,

Güllərdən xalı toxu.

Sənə qibtə eləyir,

Müğənnilərin çoxu.

 

Nazpərinin sözləri,

Xumarlanır gözləri.

Ruhlara qida verir,

Könül açan sözləri.

 

Əzizimiz Nazpəri,

Xoş ləhcəli qız pəri.

Oxu könüllər gülsün,

Hər açılan səhəri.

 

Nazpəri el gözəli,

Şirin deyir qəzəli.

Sözləri ilhamlıdır,

Həm sonu, həm əzəli.

 

Nazpərini el sevir,

Bağlardakı gül sevir.

Onun gözəl səsini,

Oxuyan bülbül sevir.

 

Nazpəri çox həvəslə,

Hey oxuyur şikəstə.

Onun gözəl səsilə,

Sağalır neçə xəstə.

 

Nazpəri, oxu mahnı,

Həm təzə, həm maraqlı.

Qoy bundan ilham alsın,

Neçə sevən adaxlı.

 

Nazpəri bahar qızı,

Həm şəkəri, həm duzu.

Günü-gündən parlayır,

Yurdumun dan ulduzu.

 

Nazpərinin gur səsi,

Valeh edir hər kəsi.

İnsana təlqin edir,

Çox yaşamaq həvəsi.

 

Nazpəri el bülbülü,

Sevir çiçəyi, gülü.

Onun şah-raq cəh-cəhi,

Xatırladır bülbülü.

 

Nazpəri gözəl ana,

Şöhrətin gəlmir sana.

Böyük oğlun evlənib,

Sən olmusan qaynana.

 

Ay Nazpəri məzəsən,

Könüllərdə təzəsən.

Tanrı səni qorusun,

Gəlməyəsən gözə sən.

 


 

Azərbaycan Respublikası Sərhəd Qoşunlarının 89-cu və Dövlət Sərhəd  Xidmətinin yaradılmasının 6-cı ildönümü ilə əlaqədar "Müqəddəs sərhədlərimizin keşiyində" mövzusunda müsabiqənin


Q  A  Y  D  AL  A  R  I


Müsabiqə müstəqil dövlətçiliyimizin əsas atributlarından olan sərhədlərimizin müqəd- dəsliyinin, Dövlət Sərhəd Xidmətinin əldə etdiyi nailiyyətlərin, cəmiyyətdəki rolunun və əhəmiyyətinin ictimaiyyətə çatdırılması, gənc nəslin milli dövlətçilik ruhunda tərbiyə edilməsi, sərhədçilərin estetik zövqünün yüksək səviyyədə formalaşdırılması iəqsədini daşıyır.

1.Müsabiqə iki nominasiyada - kino sənəti üzrə (sənədli film) və foto sənədi üzrə keçirilir.

2.Müsabiqənin mükafatları aşağıdakı kimi təyin olunur:

 

KİNO SƏNƏTİ ÜZRƏ: (sənədli film)

I mükafat - 5.000 manat, 1-ci dərəcəli diplom;  

II mükafat - 4.000 manat, 2-ci dərəcəli diplom;  

III mükafat - 3.000 manat, 3-cü dərəcəli diplom;  

 

FOTO SƏNƏTİ ÜZRƏ

Sərhədçilərin xidməti döyüş fəaliyyətini əks etdirən fotolar

I mükafat -400 manat, 1-ci dərəcəli diplom;  

II mükafat - 350 manat, 2-ci dərəcəli diplom;  

III mükafat - 300 manat, 3-cü dərəcəli diplom;  

Azərbaycanın təbiət mənzərələrini əks etdirən fotolar

I mükafat -400 manat, 1-ci dərəcəli diplom;  

II mükafat - 350 manat, 2-ci dərəcəli diplom;  

III mükafat - 300 manat, 3-cü dərəcəli diplom;  

Azərbaycanın tarixi abidələrini əks etdirən fotolar

I mükafat -400 manat, 1-ci dərəcəli diplom;  

II mükafat - 350 manat, 2-ci dərəcəli diplom;  

III mükafat - 300 manat, 3-cü dərəcəli diplom.

3.Müsabiqənin şərtləri:

-Əsərlər 2008-ci il iyun  ayının 30-dək aidiyyəti təşkilatlara (Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mərkəzi Aparatına, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqına, Kinomotoqraflar İttifaqına) təqdim olunmalıdır.

-Fotolar 70x90 sm ölçüdə olmalıdır.

-Müsabiqənin nəticələri Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin yaranmasının 6-cı ildönümü ərəfəsində elan ediləcəkdir.


 

Azərbaycan Respublikası Sərhəd Qoşunlarının yaranmasının 89-cu və Dövlət Sərhəd Xidmətinin yaranmasının 6-cı ildönümü ilə əlaqədar sərhədyanı rayonların ümumtəhsil məktəblərinin yuxarı sinifşagirdləri arasında "Biz sərhədlərimizi göz bəbəyi kimi qorumalıyıq

 

Q  A  Y  D  A  L  A  R  I

 

Müsabiqə dövlət sərhədlərimizin mühafizəsinin əhəmiyyətini, sərhədlərimizin müqəddəsliyini dərk etməkdə məktəbli gənclərə köməklik göstərilməsi, onların yüksək vətənpərvərlik, milli-dövlətçilik ruhunda tərbiyə olunması məqsədini daşıyır.

1.Müsabiqənin mükafatları aşağıdakı kimi təyin olunur:

I mükafat -300 manat, 1-ci dərəcəli diplom;  

II mükafat - 250 manat, 2-ci dərəcəli diplom;  

III mükafat - 200 manat, 3-cü dərəcəli diplom.

2.Müsabiqənin şərtləri:

-Müsabiqə sərhədyanı kənd məktəblərinin 9-11-ci sinif şagirdləri arasında keçirilir.

-Məktəblilər üzrə müsabiqəyə qalib gəlmiş yazı sərhəd dəstəsinə təqdim olunur.

-Hər sərhəd dəstəsində I-III yerlərə çıxmış yazılar 2008-ci il iyun ayının 30-dək Dövlət Sərhəd Xidmətinin Şəxsi Heyət Üzrə Baş İdarəsinə təqdim olunur.

-Müsabiqənin nəticələri Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin yaranmasının 6-cı ildönümü ərəfəsində elan ediləcəkdir.

-Məktəblilər üzrə müsabiqədə qalib gəlmiş yazı sərhəd dəstəsinə təqdim olunur.

-Hər sərhəd dəstəsinə I-III yerlərə çıxmış yazılar 2008-ci il may ayının 20-dək Dövlət Sərhəd Xidmətinin Şəxsi Heyət Üzrə Baş İdarəsinə təqdim olunur.

-Müsabiqənin nəticələri Azərbaycan Xalq Demokratik Cümhuriyyətinin yaranmasının 90 illik yubileyi ərəfəçində elan ediləcəkdir. 

 


 

ÖMRÜN SƏKSƏNİNCİ BAHARI

 

                                          

                                        Firat ana                                     Səftər ata

 

Baharda bir nağıla bənzəyən güllü-çiçəkli Şəki sanki dil açıb insanları qoynuna çağırır. Torpağın hərarəti, səhərlər ləçəklərinə şeh düşən yaşıl otların, gül-çiçəklərin ətri adamı məst eləyir. Ömrünün səksəninci baharını yaşayan Firat ana bu gözəlliyə aludə olaraq evinin qapısını açıb həyətə düşdü. Havada sərinlik olsa da həzin mehin ətrafa yaydığı yaz çiçəklərinin ətrini nəfəsinə çəkərək budaqları çətir kimi kölgə  salan fındıq ağacını nəzərdən keçirib pıçıltı ilə: – bu ilimin baharını da səsinlə birgə keçirdim, ay mənim vəfalı ağacım, – deyərək onun altında – kölgədə oturdu.

Hamı kimi  o da baharın vurğunudur. Ömrünün səksəninci ilini yola salmağa hazırlaşan Firat ana bu fəsli ona görə sevir ki, o baharda dünyaya göz açıb. Bəlkə elə ona görə də yaz fəslinin gözəlliyi, əsrarəngliyi, saflığı qəlbinə çöküb. Firat ananı tanıyanlar onu deyə bilərlər ki, qəlbi uşaq ürəyi kimi safdır, təmizdir. O saflığı isə Firat ana indiyə kimi qoruyub, saxlayıb. Hətta həyatının çətin anlarında belə sınmayıb, xasiyyətini dəyişməyib.

Ailədə dörd qardaş,   üç bacı olublar. Atası Hacıbala kişi Şəkinin adlı-sanlı, varlı-hallı adamlarından sayılırdı. Azərbaycanda Sovet hökuməti qurulanda onu ilk alqışlayanlardan biri də Hacıbala kişi olub. Elə ona görə də hökumətin  ilk yarandığı gündən var-dövlətini, mal-qarasını könüllü olaraq kolxoza təhvil verir. Şura hökumətinə ürəkdən bağlandığından 1928-ci ildə dünyaya gələn qızını “Şura” deyə çağırmış, qızının doğum kağızına isə kəndlərdə yaradılan firqələrin şərəfinə Firat (Mustafayeva) adını yazdırıb. Ancaq Hacıbala kişi çox keçmir ki, Şəkinin varlı adamı sayıldığı üçün 1937-ci ildə qəflətən “qolçomaq” adı ilə tutulub həbs edilir. Hacıbala  kişi  hardan biləydi ki,  Şəkinin say-seçmə kişilərini tutub gedər-gəlməzə göndərəcəklər. Sovet imperyiası yetmiş il Azərbaycanı əsarətdə saxlayaraq, torpaqlarımız hissə-hissə onun yürütdüyü çirkin əməlləri sayəsində əldən gedəcək.

Bu haqsızlığa dözməyən Firatın anası, Hacıbalanın həyat yoldaşı Sariyə, ərinin həbsinə görə Moskvaya şikayət ərizəsi göndərir. Çox keçmir ki, Kalininin göstərişi ilə Hacıbala kişi bəraət alaraq həbsdən azad edilir. Həbsxanadan qayıtdıqdan sonra var-yoxu əlindən çıxsa da ruhdan düşmür, külfətini saxlamaq üçün zəhmətə qatlaşır, balalarını boya-başa çatdırır.

Firat ananın gənclik illəri ağır, çətin illərə təsadüf edir. Orta məktəbi bitirdikdən sonra təhsilini Şəkidəki Stalin adına pedaqoji texnikumda davam etdirir. Texnikumu bitirib, beş-altı ilə başqa sahələrdə çalışdıqdan sonra, Firat ana taleyini uşaq bağçası ilə bağlayır.

Firat ana müharibənin ağır illərini, çörək qıtlığını, cəbhədən gələn qara məktubları indiyə kimi unuda bilmir: “jımıx, kartofun qabığını qaynadıb yeyərdik, adi bezdən paltar tikib əynimizə keçirdərdik...”.

Ailə qurduğu ömür-gün yoldaşı Səftər  könüllü olaraq müharibəyə gedib. Beş il müharibədə vuruşub, ağır döyüşlərin birində ayaq barmaqlarının don vurur və yaralanaraq birinci qrup vətən müharibəsi əlili kimi geri qayıdır. Tale onu Şəkinin gözəl-göyçək, qara qaş, qara göz qızı Firatla rastlaşdırır. Qızı görən kimi Səftərin ürəyinə yatır və onlara elçi göndərir. Qızın ata-anasının razılığını alır. Qırx ildən çox bir yerdə ömür sürdüyü Firat həm ona həyat yoldaşı, həm də uşaqkən itirdiyi ana əvəzi olur. Səftər kişi 1995-ci ildə yetmiş dörd yaşında dünyasını dəyişib. Ölüm ayağında toylarının ilk günündən ərinin qulluğunda dayanan Firatdan halallıq istəyir.

Firat ana: – Taleyimi Səftərlə bağladım. Allah-Təala nə yaxşı ki, məni uşaqlarımın zəhmətkeş, sakit, qayğıkeş atası ilə qovuşdurdu. Bir-birimizdən bir gün də olsun ayrı yaşamamışıq. Xəstə yatdığı illərdə qulluğunda durmuşam. İndi də səsi qulaqlarımdan getmir. Elə deyirdi ki, mən sənə, ay arvad ömrüm boyu borclu qaldım. Məni yaşadan sən oldun. Sən olmasaydın çoxdan ölüb getmişdim. Məndən halallıq istəyirdi. Halal xoşu olsun. O da, mən də – ikimiz də yaxşı, təbiyəli övladlar böyütdük.

Firat ana 21 və 24 saylı bağçada işləyə-işləyə beş övlad böyüdüb. Psixoloqların fikrincə beş yaşınacan uşaqların xasiyyəti formalaşır. Yüzlərlə körpələrin tərbiyəsində Firat ananın əməyi böyük olub desək yanılmarıq. Bağçada nəinki uşaqların, elə müdirənin, işçilərin hörmətini qazanmış Firat ana yanan evə, yanan ocağa su töküb söndürən xilaskara bənzəyir. O, qırx il ərzində qüsursuz işlədiyinə görə əmək veteranı medalı ilə təltif olunub.

21 saylı bağçanın müdirəsi Gülşən xanım, Firat ana artıq təqaüdə çıxsa da, bu fədakar qadını tərbiyəçilərə nümunə çəkir: –  Bağçada işlədiyi vaxtlar bir-biriləri ilə sözləri çəp gələn işçiləri yola gətirmək, barışdırmaq üçün Firat müəlliməni qabağa verərdim, – deyir. Firat müəllimə onlara xoş dilnən nə deyirdisə səhər görürdüm barışıblar. Allah bütün anaların ürəyini onun ürəyi kimi geniş eləsin. – Firat ana haqqında deyilən bu xoş sözlərdən riqqətlənməmək olmur. Bu zəhmətkeş qadının üzündən təbəssüm çəkilmir. Gülər üzlü, qəlbi nur saçan ağsaçlı ananı yaşadan, cavan saxlayan nədir, görən, fikirləşirəm. Fikirlərimi Firat ana gözümdən oxuyur.

Firat ana: Ehtiyacın bala, bütün üzünü görmüşəm, ancaq əyilməmişəm, heç kəsə hiss etdirməmişəm. Mənim üzümün hər bir qırışında bir məna var. O qırışlar üzümə həyatımın çətin anlarında hopub. Yaxşı günlərim də çox olub. Buna baxmayaraq pul, var-dövlət heç vaxt gözümdə olmayıb.  Paxıllıqdan isə pis şey yoxdur, paxıllıq adamın içini yeyir. O da allaha şükür məndə yoxdur. Balalarımı da bu ruhda böyütmüşəm. Zarafatca deyir: – Elə ona görə də cavan qalmışam da. Balarım da elə mən xasiyyətdə, rəhmətlik ataları xasiyyətdə böyüyüblər, – gülümsəyir. Firat ana dörd oğul, bir qız anasıdır. Oğlanları Elşad, Qaffar və Eldar atalarının yolu ilə gedirlər. Dükan açıb halal zəhmətləriylə dolanırlar. Elçin ali təhsilli coğrafiya müəllimi, Arzu xanım Səlimova isə ingilis dili mütəxəssisidir. Azərbaycan Dillər Universitetinin baş müəllimidir.

Firat ana: – Övladlarımın hamısı ailə qurublar. Oğul-uşaq sahibidirlər. Kürəkənim Samir Beynəlxalq Neft mühəndisidir. İndiyə kimi  gəlinlərimi qızımdan ayırmamışam.

Firat ana işlədiyi bağçada uşaqların tərbiyəsində hardasa səhvə yol verəcəyindən qorxu hissi keçiribsə, evdə nigarançılığı övladlarının bir-birilərinə və eyni zamanda həyat yoldaşlarına münasibətləri olub. Çalışıb ki, onların arasında mehribançılıq olsun və buna nail də olub.

Firat ana, allah eləməsin, xəstələnəndə, özünü pis hiss edəndə heç həkimi çağırmağa ehtiyac qalmır, böyük gəlini Naizər başının üstünü kəsdirir. Ortancıl gəlini Lüdmila qaynanası Bakıya qonaq gedəndə onun rahatlığı üçün əlindən gələni edir. Bir yerdə qaldığı kiçik gəlinləri Gülnarə və Pərvanə isə qaynanasının nə istədiyini, ürəyindən nə keçdiyini gözlərindən oxuyub yerinə yetirirlər. Xeyirxah qaynana tez-tez dodağının altında pıçıldayır. – Sizə minnətdaram ki, arzumu gözümdə qoymursunuz. Mənə ağız dolusu “ana” deyib əzizləyirsiniz.

Firat ananın on iki nəvəsi, iki nəticəsi dünyaya gəlib.

May ayının beşində analarının ad gününü qeyd etməyə hazırlaşan doğmalarının üzündəki sevinc hissindən qəhərlənən və fındıq ağacının altında oturub fikrə gedən Firat anaya baxıb: – Səksən yaşın mübarək, Firat ana, – deyirəm. O günlər olsun ki, yüz illiyini qeyd elməyə gələndə səni bax burda, bu fındıq ağacının altında oturub yaz güllərini qoxulayan görək. 

Mənzər NİYARLI,

yazıçı, AMEA-nın Ədəbiyyat İnstitutunun

elmi işçisi. 

 


 

ŞÖBƏDƏ ZAHİR HƏKİMİ HAMI SEVİR, ONUNLA FƏXR EDİRLƏR...

 

Şəkinin mərkəzi xəstəxanasında öz peşəsinin incəliklərini dərindən bilən, xəstələrə böyük qayğı ilə yanaşan hakimlər və orta tibb işçiləri çoxdur. Onların arasında həkim-reanimotoloq Zahir Abuzər oğlu İsmayılovun adı xüsusi ilə hörmətlə çəkilir. O, nəzarətçi həkim kimi tibb işçiləri və xəstələrlə öz "dili"ndə danışmağı yaxşı bacarır. Tibb bacıları tərəfindən xəstələrə iynə vurularkən, "dava-dərman" verilərkən mövcud qaydaların hökmən yerinə yetirilməsinə daim nəzarət edir. Çalışır ki, hər bir tibb işçisi xəstələrlə necə rəftar etməyin lazım gəldiyini mükəmməl bilsin, səhvə yol verməsin, onların dərd-sərinə ürək yanğısı ilə yanaşsın.

Bax, belə yüksək iş keyfiyyətlərinə görə reanimasiya və intensiv terapiya şöbə- sində, o, hamının hörmətini qazanmışdır. Şöbənin baş cərrahı da Zahir həkimin bilik və bacarığından daim faydalanmağa çalışır. Çünki onun hər bir məsləhəti hamının karına gəlir.

Zahir həkim Böyük Dəhnə kəndinin yetişdirməsidir. 1986-cı ildə Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetini bitirdikdən sonra Şəki Şəhər Mərkəzi xəstəxanasında çalışır. O, 1992-ci ildə Qarabağ döyüş- lərində iştirak etmiş, neçə-neçə yaralı insanı ölümün pəncəsindən xilas etmişdir.

Sizin bu şəkildə "ağ xalatlı" şən və gülərüzlü tibb işçiləri arasında gördüyünüz Zahir İsmayılov öz sadəliyi ilə seçilir və sevilir. Mahiyyə Mikayılova, Kəmalə Məsimova, Mehriban Əliyeva, Ruhangiz Əliyeva, Nailə Əhmədova, İradə Mikayılova nəzarətçi həkim kimi Zahir İsmayılovun köməyindən daim faydalanır, ona dərin minnətdarlıqlarını bildirirlər.

 

Arzu ABDULHƏMİDOV,

        “Şəkinin səsi” qəzeti redaksiya  heyətinin üzvü

 


 

DADLI ŞƏKİ  KOLBASALARI

 

Şəkildə: Ət-süd kombinatında istehsal olunan kolbasa məmulatlarına keçirilən təqdimat mərasimində şəhərin rəhbərləri də iştirak etmişlər.

 

 

Şəkidə yenicə fəaliyyət göstərən "Kainat" MMC-nin ilk məhsullarının - müxtəlif növ kolbasa məmulatlarının təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Müəssisənin direktoru Teymur Musayevin verdiyi məlumata görə burada 14 növ keyfiyyətli kolbasa məmuatı istehsal olunur. Müəssisədə 40 nəfər daimi işlə təmin olunmuşdur.

Təqdimat mərasimində kolbasa, sosiska və digər məhsulların keyfiyyəti bir daha yoxlanılmış və hamı tərəfindən bəyənilmişdir.

                        Müzəffər UMAROVŞƏKİ HAQQINDA  YENİ JURNAL

 

Bu yaxınlarda şəhərimizin həyatından bəhs edən "GƏLƏRSƏN-GÖRƏRSƏN" adlı jurnalın 1-ci sayı işıq üzü görmüşdür.

Şəki "Rəhm" Əlillərin Sosial Problemlərinə Yardım İctimai Birliyinin təsisçiliyi ilə çapdan çıxmış jurnalın baş məqaləsi ulu öndər Heydər Əliyevə həsr olunub.

Jurnal 20 Yanvar faciəsini, Xocalı soyqırımını, torpaqlarımız uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olub şəhidlik zirvəsinə yüksəlmiş həmyerlimiz Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mikayıl Cəbrayılovu da özünün ilk sayında yaddan çıxarmayıb.

Jurnalda həmçinin yeni nəşr olunmuş jurnalda Şəkinin tanınmış şəxsiyyətləri, tarixi-mədəni abidələri, turizm obyektləri haqqında da geniş məlumat verilmişdir.

 

 

<<< ANA SƏHİFƏ