"Qoy ədalət zəfər çalsIn!" Heydər Əliyev.

ŞƏKİNİN SƏSİ

mÜSTƏQİL İCTİMAİ-SİYASİ QƏZET

http://shekininsesi.googlepages.com/

15 İYUN 1993-Cu İLDƏN ÇIXIR

18 noyabr 2007-ci il № 23 -24 (412 -413)  


 

ŞƏKİDƏ ŞƏHƏR, QƏSƏBƏ VƏ KƏND BƏLƏDİYYƏLƏRİ ÜZRƏ KEÇİRİLƏN "AZƏRBAYCANDA YERLI DEMOKRATİYA HƏFTƏSİ" NƏ YEKUN VURULMUŞDUR

 

TƏBRİK EDİRİK: MİLLƏT VƏKİLİ HADI RƏCƏBLİ «ŞÖHRƏT» ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMİŞDİR!

 

22 NOYABR ƏDLİYYƏ İŞÇİLƏRİNİN PEŞƏ BAYRAMI GÜNÜDÜR

 
ŞƏKİ ŞƏHƏR ICRA HAKİMİYYƏTİ BAŞÇISI NAZIM İBRHİMOVUN ŞƏKİ RAYON MƏHKƏMƏSİNİN SƏDRİ MEHMAN NURİYEVƏ ÜNVANLADIĞI TƏBRİK  MƏKTUBU

 

 

 

AZƏRBAYCAN ƏDLİYYƏSİ DÜNƏN VƏ BU GÜN (Mehman Quliyevlə müsahibə)

 

 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------

SİZİN KİTAB RƏFİNİZ ÜÇÜNI; SÖZ ÜRƏKDƏN GƏLƏNDƏ (Sabir Əfəndiyev, Milli Akademiyanın elmi işçisi, filologiya elmlər namizədi)

 

 

 

ELEKTRİK ENERJİSİ HAQLARININ YIĞILMASINDA İRƏLİLƏYİŞ VAR

 

 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------

 

9 AYA YEKUN VURULDU; ŞƏKİLİLƏR CARİ İLİN ÖTƏN AYLARINDA UĞURLU NƏTİCƏLƏR ƏLDƏ ETMİŞLƏR 

 

ŞƏKİ ŞƏHƏR ICRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI NAZIM İBRAHİMOVUN "ŞƏKİNİN  2007-CI İLİN DOQQUZ AYININ SOSİAL-İQTİSADİ YEKUNLARINA VƏ QARŞIDA DURAN VƏZİFƏLƏRƏ DAİR"  MƏRUZƏSİ

 

 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------------

 

 RAMİZ MİRZƏYEVİN PARLAQ XATİRƏSİ QƏLBİMİZDƏ DAİM YAŞAYACAQDIR

 

XATİRƏLƏR YADA DÜŞÜR (RAMİZ MİRZƏYEVİN ƏMƏKDAR DUNRALİST SALİS MƏMMƏDOVLA BAĞLI ÜRƏK SÖZLƏRİ) 

ICRA BAŞÇISI İLƏ GÖRÜŞLƏR 

    SƏRHƏDÇİ QARDAŞ (NƏRGİZ ŞAHMAROVA)

MİNNƏTDARLIQ MƏKTUBLARI;    BU İKİ XANIMIN XEYİRXAH ƏMƏLLƏRİNDƏN SÖZ AÇMAĞA DƏYƏR ..... 

 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------------

 

 

 

QURTULUŞ Süleymanlı: 

 

Cingiz

 

"ATLARIN ƏHƏDİ KƏSİLİR" YAMAN

 

MƏMMƏD XƏLİLOV

 

Bizim Olsun

 

NƏNƏ OLASAN 

 

ŞƏKİLİYƏM MƏN

 

YAXŞIDIR ŞƏFA VERİBDİR

 

-------------------------------------------------- --------------------------------------

 

Qəzetdə dərc edilməmiş fotolar 

 

 

"IPƏKÇİ" NIN YARADICI KOLLEKTİVİNƏ Hak-ƏDALƏT UĞRUNDA MÜBARİZIDƏ BÖYÜK UĞÜRLAR DİLƏYİRƏM! " hEYDƏR əLİYEV. 

ipəkçi

Azərbaycan iPƏKÇİLƏRİNİN AÇIQ TRİBUNASI

QƏZET 1933-Cu İLDƏN ÇIXIR

18 noyabr 2007-CI İL

№ 23-24 (2240 - 2242)

 

<<<Ana səhifə