ŞƏKİDƏ ŞƏHƏR, QƏSƏBƏ VƏ BƏLƏDİYYƏLƏRİÜZRƏ KEÇİRİLƏN "AZƏRBAYCANDA Yerli DEMOKRATİYA HƏFTƏSİ" NƏ YEKUN VURULMUŞDUR KƏND

Xatırladaq ki, Müəllimlər İnstitutu Şəki Filialının Akt zalında Prezidentin ICRA Aparatı Bölgesel İdarəetmə və Yerli ÖzünüidarəetməOrqanları ilə İş Şöbəsinin və Azərbaycan Kənd BələdiyyələriMilli Assosasiyasının təşkilatçılığı ilə "Azərbaycanda Yerli demokratiya həftəsi" nə hazırlıqla əlaqədar Şəkinin BÜTÜN şəhər, qəsəbə və kənd bələdiyyəsi sədrlərinin iştirakçı ilə müşavirə keçirilmişdir.

Müşavirəni Giriş sözü ilə açan Azərbaycan Şəhər Bələdiyyələrinin Milli Assosasiyasının sədri Əbülfəz Babayev etmişdir ki, Avropaya fəal inteqrasiya yolu tutmuş respublikamızın demokratiya ənənələrini dəstəkləməsi təbii qarşılanmalıdır qeyd. Natiq bildirmişdir ki, Milli Assosasiyalar noyabrın 5-dən 11-dək "Azərbaycanda Yerli demokratiya həftəsi" nin Keçi-rilməsi təklifi ilə çıxış etmişlər.

Sədr tür öncə met müşavirənin məqsədi barədə qısaca məlumat vermis və

Şəkidə şəhər, qəsəbə kənd bələdiyyə sədrlərinin "Azərbaycanda Yerli Demokratiya həftəsi"hazırlıq görülməsi ilə əlaqədar keçirilmişMuş müşavirənin İşçi heyəti. Şəkildə: Şəki Şəhər ICRA Hakimiyyətinin başçısı Nazim İbrahimov (soldan), Azərbaycan Şəhər Bələdiyyələrinin Milli Assosasiyasının sədri Əbülfəz Babayev, Prezident Aparatı Bölgesel İdarəetmə Yerli Özünüidarəetmə Orqanlarıilə olduğunu şöbəsinin Baş məsləhətçisi Məhərrəm Quliyev, Azərbaycan Kənd Bələdəyyələrinin Milli Assosasiyasının məsləhətçisi Nikbin Vəliyev, Şəki Şəhər Kənd Bələdiyyələri Şurasının sədri Gülnaz Salamova Şəki Şəhər ICRA Hakimiyyəti başçısının müavini Zərinə Cavadova.

Fotolar Salisindir

bildirmişdi ki, əsası Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan, müasir şəraitdə ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən Yerli özünüidarəetmə, getdikcə Daha cox demokratik əsaslara yiyələnməkdədir. Həyata keçirilən siyasətin əsas məqsədi vətəndaşların fəallığını artırmaqla, bələdiyyələrin fəaliyyətini demokratik prinsiplərə yönəltməkdən ibarətdir.

Azərbaycan Kənd Bələdiyyəsi Milli Assosasiyasının ICRA katibi Əli Mehdiyev məruzə ilə çıxış edərkən.

Milli assosasiyalar oğlu vaxtlar bələdiyyələrin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi və qarşıya çıxan problemlərin həllinə birgə nail olmaq məqsədi ilə konkret tədbirlər hazırlayıb həyata keçirməyə başlamışlar. Belə ki, 2007-ci ilin aprel ayında rayonlarda bələdiyyə sədrlərinin rayon toplantıları, iyun ayının 27-də isə bələdiyyə sədrinin ümumrespublika Toplantısı keçirilmişdir. Toplantılarda bələdiyyə-lərin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, mövcud problemlərin həlli yollarının müəyyən edilməsi məsələləri müzakirə edilmişdir. Respublikanın BÜTÜN bələdiyyələri "Bir bələdiyyə - Azi BİR layihə" təşəbbüsünə qoşu-laraq müəyyən etdikləri layihələrin icrası ilə bağlı tədbirlər Görür. Çalışmaqlazımdır ki, "verilsin Həftə" ərzində keçirilən tədbirlərdə vətəndaşların fəal iştirakı təmin olunsun, bələdiy-yələrin fəaliyyətində demokratik prinsiplərin gücləndirilməsinə üstünlük. Bələdiyyələrin işində əhalinin iştirakının vacibliyini nəzərə alaraq, Yerli özünüidarəetməyə vətən-daşların maraqlarının artırılmasına tırnak olmalıyıq. Bundan Gale da vətən-daşlar bələdiyyələrə gəlib öz problem və təkliflərini bildirməlidirlər. Lakin "Həftə" olunsun ərzində çalışmaq lazımdır ki, təkcə Ayri-Ayri vətəndaşlar yox, onların böyük kütləsi əhatə. "Həftə" nin keçirilməsi ilə bələdiyyələr öz işini bitmiş hesab etməsinlər met isi öz daimi fəaliyyət proqramına çevirsinlər. Beynəlxalq təcrübə də ONU sübut edir ki, Hansi bələdiyyə met prinsiplərə əməl edirsə, onun isi də uğurla davam edir.

Gale gündəlikdə duran məsələ barədə məruzə etmək üçün SÖZ Milli AssosasiyasınınICRA katibi Əli Mehdiyevə verilmişdir.

Məruzə ətrafında başlanan Muza-kirələrdə Şəkinin şəhər, qəsəbə və rayonundanışmışdılar kənd bələdiyyələrinin sədrləri SÖZ alıb.

________________________

RS Aldığımız oğlu məlumata görə, o gündən Şəkinin bələdiyyələritəcili surətdə hazırlıq işlərinə qatılmışlar.

"Həftə" ərzində bələdiyyələrlə vətəndaşların altı əlaqəsinin qurulması üçün "qaynar telefon xətti", bələdiyyə poçtu "qutusu, bələdiyyə qarşısında lövhələr Tez BİR zamanda hazırlanmış və met işlərin icrası vaxtında təmin olunmuşdur. "Həftə" ərzində istifadə olunan şüarların siyahısı əldə edilmiş, onlardan iki-üçü seçilib yazılmış, yaxşı görünən yerlərdən asılmışdır.

Adi çəkilən müşavirədənGale hər yerdə bələdiyyə iclasıları çağırılmış, qarşıya qoyulan məsəllər bələdiyyə üzvləri ilə BİR daha müzakirə edilmiş, onların arasında olduğunu bölgüsü müəyyənləşdirilmişdir. Həmçinin şəhər və ərazilərində kəndvətəndaşlarla keçirilmiş görüşlərdə onlaraverilmişdir yığcam, konkret və anlaşılan hesabatlar. Ümumiy-yətlə, noyabr ayının 5-dən 11-dək Şəkinin şəhər, qəsəbə və çatdırılmışdır kənd bələdiyyələrinin əksəriyyətində Başa "Həftə" uğurla.

Keçirilmiş görüşlər və görülmüş işlər haqqında assosasiyaya rəsmi məlumatlar verilmişdir.

Şəki Şəhər ICRA hakimiyyətinin başçısı Nazimİbrahimov Mux-birimizlə müsahibə Zamani razılıq hissilə bildirmişdir ki, həftə ərzində təşkil edilən "Açıq qapı" günləri, əhali ilə görüşlər və digər tədbirlər Şəki bələdiyyələrinin fəaliyyətinin demokratik prinsiplər əsasınla gücləndirilməsində mühüm rol oynayacaqdır.

"ŞƏKİNİN SƏSİ"

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- - 

TƏBRİK EDİRİK!

MİLLƏT VƏKİLİ Hadi RƏCƏBLİ «ŞÖHRƏT» ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMİŞDİR

Azərbaycan Respublikasıvəkili Hadi Rəcəbli respublikanın ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakına görə "Şöhrət" ordeni ilə edilmişdir təltif Prezidentinin sərəncamı ilə millət.

Xatarıladaq ki, Hadi müəllim eyni zamanda "Şəkinin səsi" qəzeti redaksiya heyətinin üzvüdür.

Qəzetimizin çoxsaylı oxucuları adından hörmətli Hadi Rəcəblinin yüksək mükafatla təltif olunması münasibətilə təbrik edir, möhkəm, gələcək işlərində Yeni uğurlar arzulayır və ona göstərilən met diqqətə görə Azərbaycan rəhbərliyinə təşəkkürümüzü çatdırırıq sağlığı edebilirsiniz.

"ŞƏKİNİN SƏSİ"

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- - 

22 ƏDLİYYƏ İŞÇİLƏRİNİN PEŞƏ Bayramı GÜNÜDÜR NOYABR

ŞƏKİ ŞƏHƏR ICRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI NAZIM İBRAHİMOVUN ŞƏKİ rayon MƏHKƏMƏSİNİN SƏDRİ MEHMAN NURİYEVƏ ÜNVANLADIĞI

TƏBRİKMƏKTUBU

Cox hörmətli Mehman müəllim!

İcazə verin, Sizi və Sızın simanızda sədriolduğunuz Şəki Məhkəməsinin kollektivini, həmçinin Şəki Bölgesel Apelyasiya Məhkəməsinin hakimlərini,Şəkidə fəaliyyət göstərən Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aktları Dövlət Qeydiyyatı Şöbəsinin, 1 və 2 saylıNotariat kontorlarının və Məhkəmə icraçıları bölməsinin BÜTÜN əmək-daşlarını 22 noyabr - Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə işçilərinin peşə Bayramı münasibətilə təbrik edim, hamınıza arzulayım uğurlar olabilir sağlığı, səadət və işlərinizdə Yeni.

Məlumdur ki, ölkə prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi Altında Azərbaycanın hər yerində oldugu Kimi, Şəkidə də hüquqi dövlət quruculuğu istiqamətində mühüm işlər atılmışdır görülmüş və vacib addımlar. Görülən tədbirlər arasında hüquqi islahatların müvəffəqiyyətlə aparılmasında SÖZ yox ki, hörmətli Ədliyyə nazirimiz Fikrət Məmmədovun yüksək peşəkarlığı və rəhbərlik etdiyi qrumlaraardıcıl və gərgin əməyinin müstəsna Yeri danılmazdır.

Möhkəm əminəm ki, rayonumuzun BÜTÜN müstəqil ədliyyə Sistemi və Hakim korpusu bundan Gale da "YÖK BİR cinayətkar cəzasız qalmamalı, təqsirsiz şəxs bəraət almalı, qanunun aliliyi təmin edilməlidir" prinsipi ilə işləyəcək, öz mənəvi saflığı və mənəvi paklığı, yüksək mənəvikeyfiyyətləri ilə sayılıb-seçiləcək , ölkənin ədliyyə işçiləri arasında öz layiqli yerlərini tutacaqlar.

Nazım İBRAHİMOV,

Şəki Şəhər ICRA Hakimiyyətininbaşçısı.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- - 

Azərbaycan ƏDLİYYƏSİ DÜNƏN VƏ BU GÜN

(MEHMAN NURİYEVLƏ MÜSAHİBƏ)

M. Salis:

-Cox hörmətli Mehman müəllim, Sizi və sədri olduğunuz Şəki Rayon Məhkəməsinin BÜTÜN əməkdaşlarını "Şəkinin səsi" qəzeti redaksiya heyətinin və onun çoxsaylı oxucuları adından qarşıdan gələn peşə bayramınız Muna-sibətilə təbrik etməklə, bilmək istərdik ki met peşə bayramınızın noyabrın 22-də qeyd olunması təsadüfi deyil ki?

Mehman NURİYEV:

-Sızın met sualınıza hörmətli Ədliyyə nazirmiz Fikrət Məmmədovun belə BİR hikmətli kəlamı ilə cavab verərdim: Respublikamızın Ədliyyə tarixində öyrənilməsi vacib olan məsələlər çoxdur. Azərbaycan hüquqşünaslarının ədliyyə tariximizə ehtiram ruhunda tərbiyə edilməsi, ədliyyə sisteminin keşməkeşli inkişaf yolunun öyrənilməsi eyni zamanda ədliyyə işçilərində və hakimlərdə mənəvi stimulyaradılmasına xidmət edən əsas işlərdən Biri də ədliyyə işçilərinin peşə Bayramı gününün təsis edilməsidir.

Ayşe məsələ tür dəfə 2000-ci ildə Ədliyyə Nazirliyi kollegiyasının və Məhkəmə-Hüquq Şurasının müzakirəsinə çıxarılmış və 22 noyabr 1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Əsasnaməsinin təsdiq edildiyi günün Ədliyyə işçilərinin peşə Bayramı GÜNÜ Kimi təsis edilməsi üçün ölkə Prezidentinə müraciət olunması barədə qərar qəbul edilmişdir.

təzahürü olan 11 noyabr 2006-ci il tarixli sərəncamı ilə elə o vaxtdan Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycan Ədliyyəsinə yüksək etimadının, xüsusi diqqət və qayğısının - hər il noyabr ayının 22-nin Ədliyyə işçilərinin peşə Bayramı GÜNÜ Kimi qeyd edilməsi qərara alınmışdır. YÖK şübhəsiz ki met, hər BİR ədliyyə işçisi tərəfindən dərin minnətdarlıq və iftixar hissilə qarşılanmışdır. Ədliyyə işçilərinin peşə Bayramı gününün təsis edilməsi biz ədliyyə işçilərinə göstərilən yüksək etimad olmaqla, həm də hər birimizdən öz işimizi getdikcə təkmilləşdirməyi, məsuliyyət hissimizi gücləndirməyi, ədalət mühakiməsi - Azərbaycan Ədliyyəsinin adını öne sürdüğümüz uca tutmağı tələb edir.

M. Salis:

-Hörmətli Mehman müəllim, Azərbaycan Ədliyyə sisteminin tarixi barədə oxucularımıza qısa məlumat verməyiniz də maraqlı olardı ...

Mehman NURİYEV:

-Məmnuniyyətlə. Tür öncə Cox əsrlik dövlətçilik ənənəsi olan Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə tarixinə nəzər salmalıyıq. Ayşe tarixin ən şərəfli anları məhz 1918-ci ildə - Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaranması ilə bağlıdır. Azərbaycan Demokratik Respublikasında Ədliyyə Nazirliyi dövlətin yarandığı Gün təsis edilmiş və öz işinə tür növbədə ədalət mühakiməsinin təşkili ilə başlamışdır. Gərgin əmək nəticəsində məhkəmə aparatları bərpa edilmiş, hüquq ədəbiyyatı kitabxanası yaradılmış, 6 aylıq hüquq kursları təşkil edilmiş, dövlətin əsaslarının möhkəmlənməsinə xidmət edən kanun layihələri hazırlanaraq parlamentin müzakirəsinə çıxarılmışdır.

Ayşe da YÖK kəsə sirr deyil ki, 1920-ci ilin aprel ayında Azərbaycan Demokratik Respublikası, necə deyək, "işğal" olunduqdan Gale ölkənin varlığına oğlu qoyulmuşdur. Hər BİR dövlətdə hüquqa, ədalət mühakiməsinə münasibət həmin dövlətin mahiyyətinə Uygun olduğundan, Azərbaycanın işğalından Gale ədliyyə sistemimizdə "dəyişikliklər Baş vermis met orqanlar dəfələrlə ləğv edilmiş, yenidən yaradılmışdır köklü. və yaxud Uzun dövr ərzində Ədliyyə Nazirliyinin təşkilinə belə ehtiyac bilinməmişdir Hətta repressiya "aləm" i Kimi istifadə etmək məqsədilə ona hədsiz səlahiyyətlər verilmiş.

Yalniz 1976-ci ildə Ədliyyə Nazirliyi yenidən və əsaslı surətdə təsis edildikdən Gale, Azərbaycanda ədliyyə isi təkmilləşdirilmiş, onun gələcək inkişafı üçün əlverişli şərait yaradılmışdır. Ədliyyə nazirliyinin ölkəmiz yenidən müstəqillik əldə etdikdən sonrakı inkişafı da məhz ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adi ilə bağlıdır.

M. Salis:

-Mehman müəllim met haqda da BİR qədər danışın ...

Mehman NURİYEV:

-Azərbaycan öz müstəqilliyinə qovuşduqdan Gale ölkədə həyata keçirilən köklü məhkəmə-hüquq islahatları nəticəsində Ədliyyə Nazirliyinin fəaliyyətində də əsaslı dəyişikliklər aparılmış met nazirlik dövlətin hüquq siyasətini həyata keçirən əsas orqanlarından birinə çevrilmiş və indiki cəmiyyət quruculuğunda onun rolu və əhəmiyyəti artmışdır. Həyata keçirilən islahatlara Uygun olaraq, Beynəlxalq ekspertlər tərəfindən də yüksək qiymət-ləndirilən Yeni mütərəqqi qanunlar qəbul edilmiş, insan hüquqlarının daha etibarlı müdafiəsinə yönəlmiş əsl məhkəmə Sistemi yaradılmış, hakimlər Yeni qaydalarla, beynəlxalq standartlara Uygun test və müsabiqə üsulları ilə seçilərək, təyin edilməyə başlamışlar.

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinin təmin edilməsi üçün BİR Cox tədbirlər görülmüş, o cümlədən hakimlər üçün Maddi və sosial üstünlüklər müəyyən edilmişdir.

Qeyd etmək istərdim ki, ölkəmizin hər yerində oldugu Kimi, Şəkidə də Ədliyyə işçilərinin peşə Bayramı GÜNÜ münasibətilə Şəki Rayon Məhkəməsi kollektivinin Şəkinin hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşları və şəhər ictimaiyyəti nümayəndələrinin birgə iştirakı ilə bayram yığıncağı keçiriləcək, həmin Gün Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül-çiçək dəstələri düzüləcək, xidmətdə fərqlənən işçilərimizin mükafatlandırılması və Şair met Kimi digər tədbirlər həyata keçiriləcəkdir.

M. Salis:

-Hörmətli məhkəmə sədri, "sözünün nə demək oldugu barədə oxucularımıza bir-Iki gəlmə məlumat verməyinizi xahiş edirəm Ədliyyə.

Mehman NURİYEV:

- "Ədliyyə" - ədalət sözündəndir. Ədalət mühakiməsini respublikamızda Yalniz məhkəmələr həyata keçirirlər. Ayşe da o deməkdir ki, Bizim hər birimiz ədalətli olmalı, hər BİR məsələdə qanunun aliliyini sözsüz təmin etməliyik.

Fürsətdən istifadə edərək "Şəkinin səsi" qəzeti vasitəsilə Azərbaycanın Ədliyyə sistemində, o cümlədən Bizim Şəki rayonunda çalışan BÜTÜN həmkarlarımızı qarşıdan gələn 22 noyabr - peşə bayramları münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, onlara və işlərində uğurlar arzulayıram sağlığı edebilirsiniz.


<<<Ana səhifə