29 APREL 2008-ci il; № 7-8 (4021 -422).

"Şəkinin səsi" 

mÜSTƏQİL İCTİMAİ-SİYASİ QƏZET (15 İYUN 1993-CÜ İLDƏN ÇIXIR)

HEYDƏR ƏLİYEV -85


Heydər Əliyevin “İpəkçi”nin baş redaktoruna müraciəti: “...Taleyi sınanan xalqımızın bu ağır çağlarında M.Salisin baş redaktor olduğu “İpəkçi”nin yaradıcı kollektivinə haqq-ədalət uğrunda mübarizə aparmaqda, bütün qüvvələri səfərbər etməkdə, hər bir oxucuda müstəqil Azərbaycanın sabahına inam yaratmaqda böyük uğurlar diləyirəm.”

Heydər Əliyev

14 dekabr 1993-cü il.

 

 

RAMİZ MEHDİYEV VƏ HİDAYƏT ORUCOVUN “QƏSD” KİTABINDAN:

 

“1994-cü ilin oktyabr, 1995-ci ilin mart aylarında ölkədə baş vermiş xoşagəlməz hadisələr zamanı “Şəkinin səsi” sağlam mövqe tutmuş, qanunu yolla seçilmiş Prezidentimizin və Konstitusiyamızın müdafiəsinə yönəldilən yazılarla çıxış etmiş, silahlı müxalifətin ifşa olunmasında böyük rol oynamışdır”.

 


HADİ RƏCƏBLİ: “Ölkədə “Heydər Əliyev ordeninin yara- dılması təşəbbüsünü ilk dəfə Salis Məmmədov

irəli sürmüşdür

 

 Kim deyirsə ki, bunu o edib, boş şeydir. Bəlkə də kimsə ürəyindən keçir- mişdir, amma, Salis qədər kimsə dilinə gətirməyə cəsarət etməmişdir. Salis isə bunu etdi – “Şəkinin səsi” qəzetində təşəbbüs irəli sürdü. Mən də Milli Məclisin iclasında bu təşəbbüs barədə məlumat verdim. Kim istəsə gedib baxa bilər. Milli Məclisin arxivində, setnoqramı dürür...”

 

 

ULU ÖNDƏRİMİZİN HƏR İL KEÇİRİLƏN AD GÜNÜNÜ – YUBİLEY ŞƏNLİYİNİ XALQIMIZIN ƏN ƏZİZ BAYRAMLARINDAN BİRİ KİMİ QEYD EDİRİK!

 

Əziz dostlar!

Millətə, xalqa rəhbər olmaq, milyonlarla insanın şüuruna, mənəviyyatına təsir etmək, ən çətin sınaq dövrlərində Vətənə, vətəndaşa arxa durmaq, həyan olmaq, tükənməz el məhəbbəti qazanmaq, demokratiyaya qənim kəsilənləri öz dəmir iradəsinə tabe etmək, böyük siyasətçi imici qazanmaq hər kəsə qismət olmur. Bu baxımdan Heydər Əliyev XX əsrdə Azərbaycan xalqının, zamanın yetirdiyi elə nurlu şəxsiyyətlərdən biri idi ki, - belələri illər ötdükcə bir millətin deyil, dünyanın sayılıb-seçilən siyasətçilərinin, parlaq zəkaya, dərin təfəkkürə malik insanların cərgəsində dayanan əbədi olaraq tarixə düşmüşlər.

Zaman Heydər Əliyev dühasının böyüklüyünü, əzəmətini, qüdrətini daha qabarıq göstərdi. Bu gün ölkəmizdə gedən böyük quruculuq işləri, həyata keçirilən islahatların bəhrələri Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Təsadüfi deyildir ki, ümummilli liderimizin gördüyü işlərin geniş miqyası həqiqətən dünyada heyrət və qibtə oyadıb. Onun xarici səfərləri, keçirdiyi saysız-hesabsız görüşləri hər dəfə tarixi hadisəyə çevirdi. O, ölkənin sosial-iqtisadi həyatı ilə bağlı cari məsələləri müvəffəqiyyətlə həll etdi. Heydər Əliyev bütün bu işlərin öhdəsindən özünəməxsus təmkinliklə gəldi,  qətiyyət və prinsipiallıq göstərməyi yaxşı bacardı.        

Son 15 ildə ölkənin siyasi-iqtisadi  və mədəni həyatında baş verən dəyişikliklər bir daha sübut etdi ki, bu günkü nailiyyətlərimiz üçün Heydər Əliyev zəkası lazım imiş. Xalq bu zəkanın işığına yığışmaqda, böyük rəhbərinə inanmaqda, onu müdafiə etməkdə səhv etməmişdir.

Sevimli Heydər Əliyevin yorulmaz fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan, onun xalqı bir sinif kimi məhv olmaq təhlükəsindən xilas olmuşdur. 1993-cü ili yaxşı xatırlayırıq. Ölkə sahibsiz qalmışdı. Ermənilər bu "boşluq"dan məharətlə istifadə edib, Yevlağa doğru start götürmüşdülər. Ölkənin bu ağır vaxtında Heydər Əliyev özünü bir xilaskar kimi Bakıya yetirməsəydi, artıq xəritədən Azərbaycan adlı məmləkətin adı həmişəlik silinəcəkdi. Xalqımız isə ev-eşiklərindən ermənilərin işğal etdiyi rayonların sakinləri kimi qovulub çıxarılacaqdı. Bizi çox dəhşətli bir təhlükə gözləyirdi. Bu təhlükənin qabağını Heydər Əliyev aldı.

Son 15 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı durğunluqdan çıxmış, əsrin neft müqaviləsi öz real nəticələrini vermişdir. Bədxah qonşularımızın Azərbaycan barədə yaratdıqları xoşagəlməz təsəvvürlər puça çıxarılmışdır.

Heydər Əlirza oğlu Əliyev kimdir? Heydər Əliyev fenomenini açmaq, onun Azərbaycan xalqı qarşısındakı tarixi, əvəzsiz xidmətlərini olduğu və göründüyü kimi - bütün dəyərləri, məna çalarları ilə aşkarlamaq o qədər də asan deyil.

Heydər Əliyevdən söz açmaq - yazmaq Azərbaycan xalqının yarım əsrlik tarixini yazmaq qədər çətin və şərəfli işdir. Təbii ki, bu qüdrətli insanın Azərbaycana rəhbərlik elədiyi illərin salnaməsini yazanlar olmuşdur. İndi də belədir. Ölkənin "sükan"ı “İlham”ımızın əlin- dədir. O, xalqımızı işıqlı sabaha doğru inamla aparır.

Müstəqil, suveren respublikanın gənc Prezidenti kimi İlham Əliyevin dünyanın indiki çox çətin bir dövründə böyük səbr, dözüm, iradə, qətiyyət göstərərək öz millətinə fədakarcasına göstərdiyi misilsiz xidmətləri barədə həm ölkəmizdə, həm də xaricdə cild-cild kitablar yazılır, teleseriallar çəkilir. Bütün  bunlar isə böyük, mənalı, müqəddəs, şərəfli bir ömrün anlarını bir daha təsdiq edir.

Bütün böyük, dahi insanlar kimi Heydər Əliyev üçün də həyatda yaşamaq-rahatlıq tapmaq deyil, əksinə, hər bir şəraitdə, hər an fədakarcasına çalışmaq, müğbarizə aparmaq, yaratmaq olmuşdur. O, öz rahatlığını bu mübarizənin, bu yaratmağın içərisində tapdı. Bu sözlər də ona məxsusdur. O, 2002-ci ilin noyabr ayında Şəki ipəkçiləri ilə görüşündə çox gözəl demişdir: "Əziz dostlar! Bilirsiniz, Prezidentin işi çətindir, ağırdır. Bəzən olur əsəbiləşirəm, bəzən iş məni sıxır. Bu gün isə Sizdən ilham alıram. bu insanları, Sizi görürəm. Azərbaycanın nə qədər gözəl insanları var… Vallah bu millətə mənsub olmaq böyük bir xoşbəxtlikdir. Bu millətin dərdini çəkmək - dərd deyil, xoşbətlikdir".

Ulu öndərimizin bu sözləri İlham Əliyev şəxsiyyətində çox gözəl xarakterizə edilir. Məhz Prezidentimizin böyük, gərgin və yorulmaz fəaliyyətinin nəticəsidir ki, ölkədə yaranmış sağlam mənəvi-psixoloji şərait adamları daha həvəslə, inamla işləməyə, öz rəhbəri ətrafında sıx birləşməyə ruhlandırır. Çünki Əliyev bu gün elə bir şəxsiyyət, elə bir real qüvvədir ki, onunla hesablaşmamaq, onun böyük gücünü və qüdrətini qəbul etməmək mümkün deyil.

İndi bütün ölkə Heydər Əliyevin 85 illik yubileyini layiqincə qeyd etməyə, növbəti Prezident seçkilərində isə yekdilliklə onun layiqli davamçısı – varisi olan İlham Əliyevə səs verməyə hazırlaşır. Bu yubiley tədbiri dövründə və Prezident seçkiləri ərəfəsində "Şəkinin səsi" - "İpəkçi" qəzetlərinin çoxminli oxucularının da belə bir yekdil rəyi ifadə olunur: Heydər Əliyev xalqın həmişə böyük lideri, sevimli rəhbəri olmuşdur. Belə də qalacaq. Bundan sonrakı Prezident seçkilərində isə biz  İlham Əliyevi özümüzün həmişəlik prezidenti kimi görməyi arzulayırıq!                     

 


 

«ŞƏKİNİN SƏSİ» -«İPƏKÇİ» QƏZETİ REDAKSİYA HEYƏTİNİN BİR QRUP ÜZVÜ VƏ OXUCULAR ADINDAN:


 

Nazim İBRAHİMOV-Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı, Asif ƏSGƏROV- Zaqatala Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı, Asif MƏMMƏDOV-  Balakən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı, Qafar ƏLİYEV -Prezidentin İcra Aparatının bölmə müdiri, Vilayət Zahirov – Ədliyyə Nazirinin müavini, Sehran Məmmədov – Şəkinin baş həkimi, Aydın ƏLİHÜSEYNOV-  Oğuz Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı, Mübariz ƏHMƏDZADƏ - Qax Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı, Nəsib MƏHƏMƏLİYEV - Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı, Hadi RƏCƏBLİ- millət vəkili, Namiq QASIMOV - Vergilər nazirinun müavini, Əhməd ƏHMƏDZADƏ - Meliorasiya Komitəsinin sədri, Zərinə CAVADOVA, Rəfael MƏNƏFOV, Şahin BABAYEV- Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavinləri, Məhəmməd ƏHMƏDOV-Şəki Telekommunikasiya qovşağının rəisi, Salis MƏMMƏDOV-respublikanını Əməkdar Jurnalisti,  Marat ƏKBƏROV- "Şəki-İpək" Səhmdar Cəmiyyətinin sədri, Firədun İBRAHİMOV- Şəki Şəhər Təhsil Şöbəsinin müdiri, Aslan ASLANOV- Kənd Təsərrüfatı nazirinin müavini, Məhəmməd Nəsibov-Əhalinin Sosial Təminat şöbəsinin rəisi, Cavanşir FEYZULLAYEV, Natiq ŞİRİNZADƏ, İlham HACIYEV, Kazım MƏMMƏDOV -iş adamları, Cavanşir QURBANOV-kənd təsərrüfatı nazirliyinin Şəkidəki daimi nümayəndəsi, Firqət Məmmədov – şəhər icra hakimiyyəti aparatında şöbə müdiri.

 


 11 İL ÖNCƏKI QƏZETLƏRİ VƏRƏQLƏYƏRKƏN…

 

HEYDRƏR ƏLİYEV DƏ «İPƏKÇİ» VƏ «ŞƏKİNİN SƏSİ»NİN OXUCUSUDUR!

(Yeni Azərbaycan qəzeti, 20 sentyabr 1997-ci il)

 

Salis müəllimlə mən eyni illərdə təhsil almışıq. Qırxıncı illərin sonlarında Şəkidə şəhər qəzeti və radio verilişləri redaksiyalarına eyni vaxtda ayaq açmışdıq. O vaxtlardan daşlanan dostluğumuz indiyəcən davam eləyir.

Son əlli ildə mən onun bütün  xasiyyətinə dərindən bələd olmuşam. Bir sözlə, onu hamıdan yaxşı mən tanıyıram. Şəki İpək Kombinatında çıxarılan və mənim əziz dostumun 35 ildən çox redaktə elədiyi “İpəkçi” qəzetinin yaradıcılıq yoluna, mübarizə üsullarına, döyüş ənənələrinə hərtərəfli bələdəm. Eyni sözləri onun təsis elədiyi, 5 il bundan əvvəl çıxarmağa başladığı müstəqil “Şəkinin səsi” qəzeti barədə də deyə bilərəm.

Elə ona görə də 1994-cü ildə “İpəkçi”nin 60 illiyi ərəfəsində fikirləşdim ki, Salis Məmmədovdan oçerk yazmaq mənə düşər. Bu işi hamıdan yaxşı mən bacararam. Oçerki bir oturuma yazdım. “Əli qələmli cangavər” adlanan həmin yazı “Müstəqil qəzet”in 17 iyun 1994-cü il tarixli sayında buraxıldı. Oçerki başqa qəzetlər də təkrar çap elədilər. O vaxtlar mən elə bilirdim ki, Salis müəllim barədə deyilməli sözlərin hamısını demişəm. Amma indi görürəm ki, deyilməmiş sözlər hələ çoxdu. Ona görə də dostumun anadan olmasının 65 illiyi ərəfəsində əlimə yenə də qələm götürdüm.

Salis Məmmədov ölkəmizdə baş verən siyasi hadisələri diqqətlə izləyir. Bu hədislərə təcrübəli, yetkin gurnalist gözüylə baxır. Hər bir dövlət əhəmiyyətli məsələyə öz münasibətini qəzet səhifələrində yubanmadan bildirir. Faktları, yenilikləri öz dünyagörüşüylə şərh eləyir və yalnız həqiqəti söyləyir, real istiqamətlərə əsaslanır, uzaqgörənlik nümunələri göstərir. Məsələn, “İpəkçi” 21 sentyabr 1992-ci il tarixli sayında yazırdı ki, Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin sədri seçilməsəydi, çox böyük fəlakət baş verərdi. Şuşa və Laçın kimi bu qədim Azərbaycan torpağı da işğal olunardı. O, 1991-ci ildə keçirilən Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin on ikinci çağırış birinci sessiyasında sıravi deputat Heydər Əliyevə qarşı yönəldilən qərəzli “hücuma” dərhal öz etiraz səsini ucaltdı. Qarabağ məsələsinə –ölkənin o vaxtkı iqtidarının sönük daxili və xarici siyasətinə öz prinsipial münasibətini bildirdi. Bəxtiyar Vahabzadənin həmin sessiyadakı tarixi çıxışını öz səhifəsində dərc etdi. Ona görə də üstünə hücumlar başlandı. Onu yalnız öz mətin iradəsi gözlənilən “təhlükə”dən xilas etdi.

Əlbəttə, 1992-ci ildə, yəni Heydər Əliyev hakimiyyətə yenidən gəlməmişdən əvvəl belə düzgün siyasi mövqedə dayanmaq yalnız həqiqəti söyləmək, düzə-düz, əyriyə əyri demək, cəsarətlə çıxış eləmək hər oğulun işi deyildi.

M.Salis  bir çox başqa siyasi məsələlərə də xalqın, vətənin mənafeyi baxımından yanaşır. Ölkənin istiqlaliyyətinə, dövlətçiliyimizə zərər vuran hər şey onun gözünün düşmənidi. S.Məmmədov hakimiyyətə 1992-ci ildə gələn cəbhəçilərin siyasətini diqqətlə izlədi. Çox tez başa düşdü ki, onlar əllərindən, ayaqlarından heç bir iş gəlməyən dil pəhləvanlarıdı. Belələri xalqın həyat mənafeyini qoruya bilməzlər, zəmanənin mürəkkəb hadisələrindən baş çıxarmağı bacarmazlar. Onlar öz eyiblərinə kor olmaq əvəzinə, elə hey atlanıb düşür, vəzifə kürsüsündən çirkin məqsədlər üçün istifadə edirdilər. Ona görə də Salis müəllim cəbhəçilərə qarşı sərt mövqe tutdu. Konkret faktlar əsasında yalançı xalq dostlarının ifşasına girişdi. Beləliklə, “İpəkçi” də “Bəylər və bəbələr” sərlövhəli tənqidi yazı çıxdı.

“İpəkçi” və “Şəkinin səsi” qəzetlərinin respublikamızda böyük nüfuz qazanmasının səbəblərindən biri, bəlkə də ən başlıcası redaktorun siyasi məsələlərdə həqiqət çarçısı olmasıdı. Məhz həmin səbəbə görə “İpəkçi” və onun davamçısı olan “Şəkinin səsi” böyük oxucu auditoriyası qazanıb. Bu kütləvi informasiya vasitələri əyalət qəzetləridi, yəni Bakıda çıxarılmır. Lakin “İpəkçi” də, “Şəkinin səsi” də əyalət çərçivəsini çoxdan aşıb və respublika qəzetləri səviyyəsində çıxır. Hələ bəzən öz məzmunu və təsiriylə paytaxt qəzetlərini üstələyir.

Respublika prezidenti möhtərəm Heydər Əliyev də “İpəkçi”nin və “Şəkinin səsi”nin oxucusudur! O,  Moskvada, Naxçıvanda işləyən illərdə də “İpəkçi” qəzetini alırdı. Oxuyurdu. Lazım olduqda “İpəkçi”ni müdafiə də eləyirdi. Bir misal. Sovet hakimiyyəti illərində həmin qəzetdə “Operativ olmayan operativka” sərlövhəli yazı dərc olunmuşdu. Yazıda ipək kombinatı rəhbərliyinin işində olan çox ciddi nöqsanlar kəskin tənqid olunurdu. Məhz buna görə Salis Məmmədovun üzərinə yerbəyerdən hücum başlandı. O vaxtlar Azərbaycan KP-nın birinci katibi Heydər Əliyevin işə qarışması bu hücumlara son qoydu.

“İpəkçi”nin və “Şəkinin səsi”nin keçdiyi şərəfli yaradıcılıq yolu respublikamızda aydın görünür, yüksək qiymətləndirilir. Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevlə dövlət müşaviri Hidayət Orucovun hazırlayıb çap etdirdikləri “Qəsd” kitabında qeyd olunur ki, 1994-cü ilin oyktabr, 1995-ci ilin mart aylarında baş verən hadisələr zamanı “Şəkinin səsi” qəzeti sağlam mövqe tutmuş, qanuni yolla seçilmiş prezidentimizin və Konstitusiyamızın müdafiəsinə yönəldilən yazılarla çıxış eləmiş, silahlı müxalifətin ifşa olunmasında böyük rol oynamışdı.

Bütün bunlar – çoxtirajlı “İpəkçi”nin fəaliyyəti və yaradıcı uğurları barədə ən dolğun, tutarlı qiyməti qəzetin 60 illiyi münasibətilə möhtərəm prezidentimiz Heydər Əliyevin redaksiyaya göndərdiyi təbrik məktubunda verilib. Təbrik məktubu bu sözlərlə qurtarır: “taleyi sınan xalqımızın bu ağır çağlarında “İpəkçi”nin yaradıcı kollektivinə haqq-ədalət uğrunda mübarizə aparmaqda, bütün qüvvələri səfərbər etməkdə, hər bir oxucuda müstəqil Azərbaycanın sabahına inam yaratmaqda böyük uğurlar diləyirəm”.

Salis müəllim dedi bu təbrik məni də, bütün yaradıcı kollektivi də hədsiz dərəcədə ruhlandırmışdır. Hər birimizə güclü qol-qanad vermişdir. Biz əziz prezidentimizin tövsiyyələrini, arzularını həyata keçirmək üçün son dörd ildə var-qüvvəmizlə mübarizə aparmışıq və aparırıq.

Bu sözlərdəki həqiqəti “Şəkinin səsi” qəzetinin son illər çıxan nömrələrini vərəqlədikdə aydın görmək olur. Qəzet də, onun redaktoru da, redaksiya  heyəti də canlı, yaradıcı, döyüş ruhlu bir həyatla yaşayırlar. Qəzet onun redaktoru  üçün səngərdir.  O, iqtisadiyyatımızın və dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi uğrunda döyüşləri həmin səngərdən aparır.

Gəlin, istedadlı qələm sahibi Salis Məmmədovun anadan olmasının 65 illiyi münasibətilə ürəkdən təbrik edək, ona uzun və mənalı ömür, polad kimi möhkəm cansağlığı və səadət diləyək. Arzu eləyək ki, “Şəkinin səsi” qəzetinin səhifələrindən Şəki gülüşü və hazırcavablığı, Şəki təfəkkürü və iti baxışı, ipək və çiçək zərifliyi əskik olmasın!

 

Teymur XƏLİLOV,

“Bakinski raboçi” qəzetinin Şəki-Zaqatala bölgəsi  üzrə xüsusi müxbiri.

 

 


 

Qaxda ABŞ  Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə dəstəyi  ilə Azərbaycanın şimal-qərb regionunda keçirilən İcma İnkişafı Fəaliyyət  Proqramına yekun vurulmuşdur

Zərinə CAVADOVA, ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən İctimai İnkişaf Fəaliyyəti proqramını dəstəklədiklərinə görə fəxri diplomla mükafatlandırılan iki nəfərdən biri.

Tədbir Qax rayonundakı "1001 dad" restoranında keçirilmişdir. Yekun mərsiminə Şəki, Qax, Zaqatala və Balakən rayonlarının icra hakimiyyəti orqanlarının, yerli icmaların liderləri, habelə icra və bələdiyyə qruplarının rəhbərləri davam edilmişdilər. Onların arasında rayonumuzdan Kiş kənd icra nümayəndəsi Mürvət Yusifov, Kiş bələdiyyəsinin sədri Malik Qarayev, Qoxmuq kənd icra nümayəndəsi Amil Həsənov, Qoxsuq bələdiyyəsinin sədri Şamil Qafarov da vardır. Onlar fəxri fərmanlara layiq görülmüşlər.

Tədbirdə CHF İnternational Təşkilatının ölkə üzrə direktoru Nil Mikola və USAİD-in nümayəndəsi Pərviz Musayev çıxış edərək, İcma İnkişafı Fəaliyyəti Proqramının şimal-qərb regionunda icrasının artıq başa çatdığını bildirmiş, layihənin həyata keçirilməsində fəal iştirak etdiklərinə görə yerli icmaların üzvlərinə, habelə icra hakimiyyəti və bələdiyyə orqanlarının rəhbərlərinə minnətdarlıqlarını bildirmişlər.

Məlum olmuşdur ki, 2005-ci ildən başlanan bu proqram çərçivəsində iki il yarım müddətində Şəki, Qax, Zaqatala və Balakən rayonlarında 95 layihə həyata keçirilmişdir. Bu layihələrin reallaşmasına USAİD tərəfindən 513 min ABŞ dolları, yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən isə 200 min manat vəsait xərclənmişdir.

Tədbirin sonunda Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Nazim İbrahimovun və onun müavini Zərinə Cavadovanın tədbirin dəstəklənməsində fəal iştirakına görə fəxri diplomlarla təltif olunmaları haqqında məlumat verilmişdir.  


Rəfael MƏNƏFOV,

Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti ictimai-siyasi

şöbənin müdiri

 15 İ L ÖNCƏ

 

RESPUBLİKA PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN AZƏRBAYCAN «İPƏKÇİ»LƏRİNƏ İMZALADIĞI TƏBRİK MƏKTUBUNU OXUYARKƏN

 (14 DEKABR 1993-CÜ İL)

 

Respublika prezidenti Heydər Əliyev "İpəkçi"nin 60 illiyi münasibəti ilə qəzetin yaradıcı kollektivinə göndərdiyi təbrik məktubu Şəki ipəkçiləri, o cümlədən bu qədim diyarın bütün əməkçiləri tərəfindən böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşılanmışdır. İşinin həddən çox olduğu, ölkəmizdə müharibə getdiyi bir vaxtda hörmətli prezidentimizin vaxt tapıb, Azərbaycan ipəkçilərinin sevimli qəzetini əlamətdar yubiley münasibəti ilə təkcə bir dəyə yox, iki dəfə  təbrik etməsi Azərbaycan mətbuatı tarixində görünməmiş bir hadisəyə çevrilmişdir.

Təbrik məktubunun hər sətrində prezidentin qəzetin yaradıcı kollektivinə, ipəkçilərə sonsuz məhəbbəti hiss olunur. Uzun illər respublikaya rəhbərlik edərkən, sonralar Moskvada - Kremldə işləyərkən "İpəkçi"nin nüfuzuna, şöhrətinə yaxından bələd olan prezidentimiz haqlı olaraq qeyd edir: "Dünya şöhrətli ipəkçilərmizin əmək rəşadətlərinin yorulmaz tərənnümçüsü "İpəkçi" qəzeti 60 illik yaradıcılıq yolunu şərəflə keçmişdir."

"İpəkçi"nin son 30 ildəki fəaliyyətində qabarıq şəkildə özünü göstərən ən diqqətəlayiq keyfiyyətlər Heydər Əliyevin də nəzərindən qaçmamış, qəzetə şərəf və şöhrət gətirən həmin cəhət respublikanın rəhbəri tərəfindən xüsusi vurğulanmışdır:  "İpəkçi" respublikamızın ictimai siyasi həyatını dolğun əks etdirməkdə öz oxucularının rəğbətini qazanmışdır." Əslində, hörmətli prezidentimiz "İpəkçi"nin illərdən bəri sadiq qaldığı baş mövzusunu, əsas qayəsini, məqsədini bir daha öz dəst-xətti ilə yada salmışdır. Yaradıcı kollektivimiz, Şəki ipəkçiləri məhz qəzetin amalını düzgün qiymətləndirdiyinə görə prezidentə öz təşəkkürlərini çatdırmağı lazım bilirlər.

Prezidentin qəzetə, onun əməkdaşlarına xitabən dediyi sözlər yaradıcı kollektivimizin məsuliyyət hissini qat-qat artırır. Qəzeti illərdən bəri diqqətlə izləyən ipəkçilər, çoxminli oxucular prezidentin belə bir ifadəsini xüsusi razılıq və məmnuniyyət hisi ilə qarşılayırlar: "…Qəzet bundan sonra da oxucu etibarına layiq olmalıdır".

Heydər Əliyev cənabları yazır: "Bu əlamətdar hadisə - 60 illik yubiley münasibəti ilə qəzeti və onun əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onların hər birinə cansağlığı, xoşbəxtlik və bundan sonra da oxucu etibarına layiq olmağı arzulayıram."

Qəzetin daimi oxucuları yaxşı bilirlər ki, "İpəkçi"ni Şəkidə, respublikamızda tanıdan, nüfuzunu artıran bir amil də yaradıcı kollektivin haqq, ədalət uğrunda mübarizə aparmasıdır. Məhz həmişə sağlam, prinsipial mövqedən çıxış etmiş "İpəkçi" qəzeti daim haqqın, ədalətin keşiyində dayanmış, sözün düzünü deyərkən kimsədən çəkinməmiş, Vətənə, millətə, fəhlə kollektivinə xidməti özü üçün şərəf hesab etmişdir.

Qəzet müharibə şəraitində təmsil etdiyi kollektivi arxa cəbhədə mənəvi cəhətdən yetkin olmağa, bütün qüvvələri səfərbərliyə almağa ruhlandırır, onlarda sabaha inam hissini gücləndirir. Prezidentin təbrikində qəzetin bu mübariz keyfiyyətləri belə açıqlanır: "Taleyi sınanan xalqımızın bu ağır çağlarında "İpəkçi"nin yaradıcı kollektivinə haqq-ədalət uğrunda mübarizə aparmaqda, bütün qüvvələri səfərbər etməkdə, hər bir oxucuda müstəqil Azərbaycanın sabahına inam yaratmaqda böyük uğurlar diləyirəm."

Prezidentin təbrikindən sonra qəzetimizin oxucuları, fəal müxbirləri redaksiyamıza göndərdiklərmi məktublarda onların doğma qəzeti olan "İpəkçi" barədə ən xoş arzularını bildirən Heydər Əliyev cənablarına səmimi təşəkkürlərini çatdırır, ona respublikamızın bu çətin günündə səmərəli fəaliyyət, cansağlığı arzulayırlar.

 

REDAKSİYADAN: Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin təbrik məktubunun mətni ilə bu sayımızın 7-ci səhifəsində tanış ola bilərsiniz.

 (”İpəkçi” qəzeti, 20 dekabr 1993-cü il)

 


  30 İL ÖNCƏ

HEYDƏR ƏLİYEV «İPƏKÇİ»NİN MÜDAFƏSİNƏ QALXDI

 

…Cəsarətlə deyə bilərəm ki, Heydər Əliyev 70-ci illərdə Azərbaycana rəhbərlik edərkən adamlar həqiqəti deməkdən, işgüzar, prinsipial tənqiddən çəkinmirdilər. Jurnalistlər respublikanın rəhbərləri tərəfindən müdafiə olunur, haqq, ədalət yerini tapırdı.

70-ci illər idi. Şəki Şəhər partiya təşkilatına Aydın Kaşıyev adlı cavan bir oğlan rəhbərlik edirdi. Günlərin birində "İpəkçi" qəzetinin redaktoru kimi məni büroya çağırdılar. Fikir belə idi ki, qəzetdə ciddi tənqidi yazılar verdiyinə görə redaktor vəzifəsindən götürülsün, ona şiddətli partiya cəzası verilsin.

Elə bu vaxt büro davam edərkən MK-nın Mətbuat bölməsi müdirinin müavini Rafiq Zeynalov zəng vurub, cavan katiblə danışdı. Sən demə, mənim bir gün öncə qəzetdə tənqidin boğulması barədə Heydər Əliyevə vurduğum teleqram öz işini görmüşdü. Bütün büro üzvlərinə, qəzeti təmsil edən kollektivə aydın oldu ki, Heydər Əliyev "İpəkçi"nin cəsarətli mövqeyini müdafiə edir.

S.MƏMMƏDOV,

("İpəkçi" qəzetindən).


 

HEYDƏR ƏLİEYVLƏ BAĞLI UNUDULMAZ XATİRƏLƏRİM

 

PREZİDENTİMİZ TAMAMİLƏ HAQLI  İDİ

(HACI DAYININ DİLİNDƏN)

 

 

Əşrəf Məmmədov,

Qondarma 2000-ci il “Şəki hadisə”lərinin rəhbəri

 

 

 

Tehran Lətifov,

Sahibkar, əsl iş adamı,  2000-ci ilin “Qorxulu Tehranı”

 

 

Eldəniz Qəhrəmanov,

Qondarma 2000-ci il Şəki hadisə”lərinin təşkilatçılarından biri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ha, habı noyabr ayının 9-da cənab prezidentimiz Şəkiyə təşrif buyuranda, mənə - yəni "Hacı əmi"yə dedilər ki, bəs, hörmətli qonaq ipək kombinatına da gələcək, səninlə orada görüşəcək. Mən də gedib baramaaçan sexinin yanında dayandım ki, bəs, Prezidentimiz gələndə məni dərhal tapa bilsin. Çünki indiki ölkə rəhbəri ilə mənim tanışlığımın tarixi ötən əsrin 70-ci illərinə gedib çıxır. Heydər Əliyev o vaxtdan "İpəkçi"nin oxucusudur. Keçmiş Sovetlər dövründə bu qəzet həmişə Heydər Əliyevin haqq işini dəstəkləmiş və müdafiə etmişdir. Onu da yada salaq ki, sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycanda yalnız respublika, şəhər və rayon qəzetləri çıxırdı. Çoxtirajlı qəzetlər azlıq təşkil edir, müstəqil qəzetlər isə yox idi. Bu qəzetlər arasında "İpəkçi" xüsusilə seçilir və fərqlənirdi. Bu "balaca" qəzetin gördüyü böyük işlər o vaxtlar ölkə rəhbərinin diqqətindən heç vaxt yayınmırdı. "İpəkçi" qəzeti respublikanın, o cümlədən Şəkinin xeyrinə olaraq İttifaq və respublika nazirlərini, necə deyərlər bir-birinə "vurur", Azərbaycanda mövcud olan bir çox çətinliklərin, problemlərin aradan qaldırılmasında respublika rəhbərliyinə var qüvvəsi ilə kömək göstərirdi. Heydər Əliyev qəzetin bu cəsarətini həmişə alqışlayırdı. Onun baş redaktoru ilə Mərkəzi Komitədə keçirilən müşavirələrdə dəfələrlə şəxsən görüşmüşdü.

Heydər Əliyev SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini təyin ediləndə və Siyasi Büronun üzvü seçiləndə hamıdan çox sevinən "İpəkçi" oldu. Bu da səbəbsiz deyildi. Çünki Heydər Əliyevi Vətənimizin paytaxtında özümüzün arxası hesab edirdik. Bu vaxt o, "İpəkçi"ni də alıb oxuyurdu. Bu qəzetin yubileylərini və ad günlərini təbrik etməyi də unutmurdu.

Zaman dəyişdi. Bu, Heydər Əliyevin də qaynar fəaliyyətindən yan keçmədi. İçərimizdə olan satqınlar, üzüdönük adamlar bədxah qonşularımız ermənilərlə əl-ələ verərək Heydər Əliyevi SSRİ rəhbərliyindən uzaqlaşdırdılar. Elə Azərbaycanın qara günləri də o vaxtdan başladı. Soydaşlarımız Ermənistandan - öz ata-baba yurdlarından, gözəl Qarabağdan qovuldular, öz ölkələrində qaçqına çevrildilər. Heydər Əliyevin də, onun ailə üzvlərinin də həyatı necə deyərlər təhlükə altında idi. Lakin Bakıda baş verən qanlı yanvar faciəsində atılan güllələri öz ürəyində, öz qəlbində hiss edən Heydər Əliyev o məkanda sakit dayana bilmədi. Açıq, kəskin bəyanatla çıxış etdi, yanvar faciəsini, onun əsl mahiyyətini bütün dünyaya çatdırdı.

 

ALİ SOVETİN 1991-Cİ İL BİRİNCİ SESSİYASINDA SIRAVİ DEPUTAT HEYDƏR ƏLİYEVƏ QARŞI KƏSKİN "İTTİHAM"LARO vaxt Moskvada yaşamaq Heydər müəllimə nə qədər qorxulu idisə, öz doğma Vətəninə qayıtmaq da o qədər çətin idi.

Bunlara baxmayaraq o, Azərbaycana, - doğma yurduna millətin xilaskarı kimi qayıtdı. Bir müddət Naxçıvanda yaşamağa məcbur oldu. Oradan respublika Ali Sovetinə deputat seçildi və 1991-ci ildə - Ali Sovetin iclaslarının birində çıxış etmək imkanı əldə etdi: öz çıxışında əsl həqiqəti xalqa çatdırmaq, ölkəni böhrandan, erməni təcavüzündən xilas etmək, düşündüklərini həmvətənləri ilə bölüşdürmək istəyirdi. Onun bu tarixi çıxışı ilk dəfə "İpəkçi" və "Respublika" qəzetlərində çap edildi. "İpəkçi" bundan sonra 1990-cı ildə açdığı "Gəlin Heydər Əliyevi qoruyaq, o, bundan sonra da bizə hava və su qədər lazımdır" rubrikasını yenidən öz səhifələrinə çıxardı. Adı çəkilən sessiyada Heydər Əliyevə qarşı yönəldilən qərəzli təhqirlərə kəskin münasibətini bildirdi, belə hallara son qoyulmasını qətiyyətlə tələb etdi.

Heydər Əliyev şəkili deputatlarla Ali Sovetdə görüşərkən Moskvada yaşadığı illərdə olduğu kimi, indi Naxçıvanda da "İpəkçi" qəzetini vaxtaşırı alıb oxuduğunu bildirdi, bu qəzetin cəsarətli mövqeyini alqışladı və heç vaxt onu unutmadığına görə qəzetin redaktoru Salis Məmmədova öz təşəkkürünü çatdırdı. Eyni zamanda Heydər Əliyev Naxçıvanda yaşayarkən onunla görüşən bir çox ziyalılarla da bu qəzetin redaktoruna öz səmimi salamlarını yetirməyi unutmurdu.

Heydər Əliyev ölkə prezidenti seçildikdən iki ay sonra "İpəkçi"nin 60 illiyini, həm onun yubileyi ərəfəsində, həm də yubileyi günündə - iki dəfə təbrik etdi ki, bu da dünya mətbuatı tarixində analoqu olmayan mühüm hadisə idi. Prezidentimizin xeyir-duası ilə bu qəzetin yubileyi Azərbaycan mətbuatının bayramı kimi təntənəli şəkildə geniş qeyd olundu.

İzaha ehtiyac yoxdur. Bütün bunlardan sonra  – Şəkiyə təşrif gətirən Prezidentimizin yenidən Salis müəllimlə görüşmək istəməsi təbii idi. Lakin bu "görüş"ü pozmağa cəhd göstərmək istəyən  adamlar da tapıldı. Onların başında Şəkinin icra hakimiyyətinin başçısı Əşrəf Məmmədovun durduğu məlum idi. Bu həm də o Əşrəf Məmmədov idi ki, o, 1991-ci ildə Əliyevin atəşin salamlarını "İpəkçi"nin baş redaktoruna çatdıralanlardan biri olmuşdu. 

Lakin sonrakı "hadisə"lər başqa cür cərəyan etdi.  "Hacı əmi" bir də baxıb gördü ki, şəhər icra hakimiyyətinin əməkdaşı Eldəniz Qəhrəmanov onun yan-yörəsində "fırhafır" fırlanır... Üzünə baxır, nəsə demək istəyir, amma demir. Nəhayət, özünü ələ alıb, bayaqdan demək istədiyi "söz"ləri cümlə şəklində quraşdırıb dillənir:

– "Salis müəllim çoxdan idi  səni görmürdüm, gedək bir çay içək…” (?!)

"Hacı əmi" həmin dəqiqə barmağını dişlədi. Salis müəllim anladı ki, bu cavan oğlan mənim başımı əkmək istəyir ki, Prezidentlə görüşə bilməsin. Dilləndi: "A kişi, mən hara, sən hara, mən burda, çayxana yarım kilometr uzaqda, istəyirsən "postu" tərk edim, prezident gəlib-getsin. Yox, keçəl suya getməz. Yəqin ki, səni Əşrəf müəllim öyrədib…"

Bu arada Bakıda yaşayan və Prezident Aparatında çalışan dostlarımdan biri onu uzaqdan tanımışdı. Mənə yaxınlaşdı və salamlaşdı. Eldəniz isə "əkildi" və sonradan məlum oldu ki, elə-belə getməyib, kiməsə şikayət edib ki, bəs, Hacı əmi onu guya "təhqir" etmiş, onunla çay içmək istəməmişdir. Həmin adamın da "zavallı" Eldənizə yazığı gəldi, dərdinə "əlac" etmək üçün Salis müəllimin yanına üz tutdu. O vaxt ki, "Hacı əmi" həmin dostu ilə söhbət edirmiş. Ona dedi ki, Hacı əminin burada daüanmasına ehtiyac yoxdur. "Luçşi" gedib Eldənizlə Əşrəf müəllimin hesabına çay içsinlər, özü də mürəbbəli-zadlı.

-"Hacı əmi" ölkənin tanınmış jurnalistlərindən, baş redaktorlarından biridir. Prezidentimiz "İpəkçi"ni ölkənin ən cəsarətli qəzetlərindən biri adlandırmışdır. Bu da o deməkdir ki, ölkə prezidentini qarşılayanlar, onunla görüşənlər arasında bu qəzetin baş redaktorunun da olması mütləq lazımdır. Gələn kişiyə məsləhət gördü ki, Eldənizi tək qoymasın, gedib onunla özü çay içsin.

Prezident gəlib çıxdı. Və o, təzə işə düşən sexləri gəzməyə, ipəkçilərlə görüşməyə başladı. Hacı əmi də onun ardınca getdi. Fotomüxbirlər də bir yandan şəkillərini çəkirdilər. Bu vat Hacı əmi hiss etdi ki, arxadan kimsə ona əl uzadır, yəqin ki, "salamlaşmaq" istəyir. O da öz növbəsində əlini uzatdı, istədi bir əlüstü salam versin, sonra yoluna davam etsin. Bundan sonra əlini ha dartdı, əli qopmadı ki, qopmadı. Elə o dəqiqə yadına düşdü ki, bir üzünü döndərib baxıb görsün  kimdir ona "salam" verən  və o, kiminlə salamlaşır. Başını çevirəndə gördü ki, ədə, bu, bizim Əşrəf müəllimdir. Başını döndərməyinə də peşman oldu. Əşrəf müəllim başladı bu dəfə onun üzündən-gözündən öpməyə. Pişik balasını yalayan kimi o da Hacı əmini o ki, var "yaladı". Xülasə "maç-maç", "quc-quc" idi. Yaxşı ki, bu "əhvalat" Prezidentin redaktorla səmimi görüşündən sonra baş vermişdi. Sonra gec olardı. O vaxt icra başçısının əlindən yaxa qurtara bildi ki, çevrilib gördü Prezident Şəki ipəkçiləri ilə görüşünü başa çatdırıb, maşina minib, yola düşüb. Bundan sonra Əşrəf müəllimin ona olan bu "məhəbbəti"nin mənasını anladı. Və ürəyində dedi: qoy bizim ki, qalsın axşamkı müşavirəyə…       

                     

PREZİDENTİN YEKUN NİTQİNƏ "MAVİ EKRAN"DAN BAXMALI OLDUMAxşam oldu. İcra hakimiyyəti binasındakı müşavirənin başlanmasına az qalmışdı. "Hacı dayı" da ora getdi. İçəri buraxmadılar. Bir "kəlmə" ilə bildirdilər: "OLMAZ!" Səbəbini öyrənmək istədi. İcra Hakimiyyəti Aparatının şöbə müdiri Firədun İbrahimov dedi: İclasa Şəki ictimaiyyətinin nümayəndələri dəvət olunublar. Hacı dayı soruşdu: Bəs, mən kiməm, həmin fəallardan biri deyiləm? Cavab verdilər: Sən "JURNALİST"sən! Hacı əmi dilləndi: Onda siz də elə fikirləşin ki, bu Hacı əminiz nə adi bir qəzet əməkdaşı, nə qəzet təsisçisi, nə də baş redaktordur. Onun 70 yaşı var. Hələ üstəlik Prezidentin fərmanı ilə Hacı əmiyə fəxri ad verilmişdir. Bu da o deməkdir ki, sizin bu Hacı əminiz təkcə bir şəhərin, bir rayonun yox, ölkənin ən fəal adamlarındandır. Deyin görək, belə bir fəal adamla sizin iclasa dəvət etdiyiniz icra hakimiyyəti başçısının elə bir fəallığı olmayan qardaşlarından, qohumlarından, dostlarınlan, bir qədər də konkret desək, həmkəndliləri olan zəyzitlilərdən fərqləndirən nədir, onlardan nəyi əskikdir? Firədun İbrahimov cavab verdi: Əslində, heç nəyiniz. Amma nəzərə alın ki, sizin bu haqlı "iradlarınızı" qabaqcadan "duya" birməmiş, sizin zalda əyləşən "fəallar"dan üstün cəhətlərinizi dəqiqləşdirməmişik. Artıq gecdir. Özünüzü verin bufetə. Bizim hesabımıza çay içə-içə iclasın gedişini televizor ekranından izləyin… Hacı əmi sual verdi: Bəs icra başçısının "doğmaları" bu müşavirədə çıxış edəcəklərmi? Cavab verdilər: Elə şeyi onlardan gözləməyin. İcra başçısının "fəal" qardaşlarından Bəylər Məmmədovun, Bəxtiyar Səmədovun deməyə sözləri yoxdur. İcra başçısının "əziz"lərindən biri olan - müəssisəsi "talan" edilən Həmid Mikayılov, Əhalinin Sosial Təminat Şöbəsinin müdiri Söhrab Mehdiyev, Zəyzitlər bölgəsindən gələn bələdiyyə sədrləri və icra nümayəndəliklərinin rəhbərləri də ağızlarına su alıb susacaqlar. Hacı əmi təəccüblə soruşdu: Bəlkə, müşavirə 3-4 saat çəkdi, kim bu qədər müddət ərzində ağzında suyu saxlaya bilər, bəlkə birinin beyqafil öskürməyi gəldi, ya da asqırası oldu? Dedilər: şərtimiz şərtdir. Hər şeyə dözməlidirlər. Bir də ki, istər zəyzitlər bölgəsinin və istərsə də rayonun digər kəndlərinin iclasda iştirak edən "elçiləri" and içiblər ki, lap prezident "yalvarsa"da, onlar lal kimi yerlərində "dönub" qalacaq, danışmayacaqlar.

Hacı əmidən xahiş olundu ki, qapının ağzını kəsdirib durmasın, faydası yoxdur, bufetə getsin. Artıq iclas başlayır. Şəkinin problemləri barədə Əşrəf müəllim məruzə edəcək. O kişi də bütün gecəni yatmayıb, fikirləşib ki, aya, habı Şəkinin vur-tut bircə problemi var ki,  o da habı Şəkinin "problem"sizliyidir. Hayındı Əşrəf müəllim səhərəcən yatmayıb, zəhmət çəkib  fikirləşib. İmkan vermək olmaz ki, kimsə o kişinin "zəhməti"ni - yəni səhərəcən yatmayıb fikirləşməsini hədər etsin. Və durub aləmə car çəksin ki, Şəkidə hansısa bir problem var və sairə.

Bufetdə idik. Söz verildi Əşrəf müəllimə ki, Şəkinin problemlərindən danışsın. Əşrəf müəllim bayaq Hacı əminin dediyi "kəlmə"ni, yəni "habı Şəkinin bir dənə problemi…" məsəlini dönə-dönə qeyd etdikdən sonra əlavə etdi ki, "cəmi bir-neçə dənə "xırda-xuruş" şeylər var ki, onlara da problem demək olmaz". Hörmətli oxucu, icra hakimiyyəti başçısının fikrini heç də şübhə ilə qarşılamayın. Həqiqətən onun sadaladıqlarına problem demək olmaz. Hayındı, bir fikir verək və görək: Əşrəf müəllim nə dedi? Dedi ki, Şəkidə bir təyyarə meydanı düzəltmişik, gəl görəsən. Hamı həsəd aparır, hamı paxıllıq eləyir. Buradan Naxçıvana da təyyarə uça bilər. Di gəl ki, bu il bir təyyarə belə ora düşməyib…

Bu zaman mənim yanımda oturan və tanımadığım bir kişini soyuq tər basdı və başını aşağı saldı. Hacı əmi onun belə vəziyyətə düşməsindən şübhələndi və soruşdu: Aya, sənə nə oldu? Olmaya samalyotların Naxçıvandan- Şəkiyə, Şəkidən-Naxçıvana gəlib-getməsinin qarşısını sən alırsan? Tez ol, boynuna al! - dedi. Cavab belə oldu:- Yox əşi, mən hara, samalyot hara? Prosto, Əşrəf müəllimin dediyi sözlər mənim yaralı yerimə toxundu. Yəni, bizdə də vəziyyət elədir. Hacı əmi soruşdu. Sizdə deyəndə, yəni harada? Dedi: "Acı Nohur" qışlağında. Hacı əmi maraqlandı. Orada neyləyirlər ki? Dedi: Bizim qışlaqda da hovuzu qəşəng remont eləyiblər, yaxşı üzürük. Kəllə vururuq. Amma, hələ hovuza su buraxmayıblar… Hacı əmi o dəqiqə barmağını dişlədi. Və başa düşdü ki, yanında oturan bu kişi həqiqətən nə isə demək istəyir. Lakin öz fikrini cəmləşdirə bilmir. Amma, Hacı əmi öz-özünə fikirləşdi ki, noolsun, çox ağıllı müqayisə etmək qabiliyyəti var. sonra, belə qənaətə gəldi ki, Şəkidə beynəlxalq əhəmiyyətli təyyarə meydanı düzəltmək "Acı Nohur" gölünün qırağında beynəlxalq əhəmiyyətli liman yaratmaq kimi bir şeydir. Yəni, ikinci halda da ora heç bir ölkədən, o cümlədən Naxçıvandan da heç vaxt gəmi üzüb gəlməyəcək və lövbər salmayacaq.

Əgər söhbət Şəkini ticarət mərkəzinə çevirməkdən və bunun üçün xarici ölkələrlə ticarət əlaqələrinin yaradılmasından gedirsə, odey Şəki Rusiyanın lap iki addımlığındadır. Ayaqla üç-dörd saata Dağıstana varid olmaq olur. Özü də Şəkinin şimalındakı 3-4 Dağıstan rayonunda yalnız azərbaycanlılar yaşayan kəndlər də var. ləzgilərin də çoxu bizim dilimizi bilir. Amma, onların da şəraitləri çox ağırdır. Meşələri azdır. Qarlı dağlarında  meyvə bitmir və heç nə yetişmir. Heç odunları da yoxdur. Yatanda odunu başlarının altına qoyub yatırlar ki, heç kim oğurlamasın. Bu səbəbdən çoxları köçüb gəlirlər Şəkiyə. Bir arada Dağıstandan qoyun gətirərdilər. Sonra bu işi dayandırdılar. Birdən soruşa bilərlər ki, niyə qoyun gətirməyə getmirlər? Buna səbəb odur ki, xərci çox çıxır. Maraqlana bilərlər: Necə çox çıxır? cavab verəcəklər ki, məsələn, 100 qoyun "keçir"əedə bizə cəmi 10 qoyun qazanc qala bilər. Amma, Şəkinin Kiş kəndindəki "post"dan keçəndə bizdən 20 qoyun istəyirlər, sərf eləmir!

…Əşrəf müəllim sonra konserv zavodundan söhbət açdı. Onun dediklərindən belə görünürdü ki, Şəkinin meşələri meyvə ilə doludur. Burda palmet almasından tutmuş, banan, şaftalı, ərik, xülası quş iliyi can dərmanı - hər şey var. amma, bu meyvələri meşələrdən toplayan, yığan, oradan daşıyıb gətirən, emal edən iş adamı tapılmır. Əşrəf müəllim Şəki meşələrini tərifləməkdə məqsədi isə bu idi ki, konserv zavodunu işə salmaq üçün Prezidentdən vəsait qopartsın. Elə bilirdi ki, Prezident də onun ayrılması üçün göstəriş verəcək. Lakin, bunun əvəzində Prezident cavab verdi ki, bu sırf sahibkarların işidir. Əgər doğrudan da, meşələriniz alma-armud banan, şaftalı ilə ağzınacan doludursa, niyə heç bir sahibkar konserv zavodunu satın alıb bu "cənnət meyvələri"nin emalı hesabına yüksək qazanc götürmək istəmir.

Sonra Prezident üzünü icra başçısına tutaraq narazı halda dilləndi: Görün, Şəkini nə günə qoyubsunuz ki, burada bir dənə konserv zavodunu da satın almağa adam tapılmır.

Bu "mənzərə"ni bufetdə seyr edən Hacı əmi istədi yerindən qalxıb desin ki, niyə tapılmır, tapılar. Amma, kimdəsə görsələr pul var, ya pulunu tutub əlindən alarlar, ya da dama saldırarlar. Odey, Tehran Lətifovu tutdurmadılarmı? Amma, yadına düşdü ki, iclasda deyil, bufetdədir. Onun səsini onsuz da heç kəs eşitməyəcək. Susdu.

Sonra Əşrəf müəllim başladı tütündən danışmağa. Şəkidə yaxşı tütün yetişdirildiyini, məhsuldarlığın qiyamət olduğunu göstərdi. Axırda isə qeyd elədi ki, Bakı Tütün zavodu ilə əlaqə yarada bilməmişik. Bu vaxt Hacı əminin yadına yenə həmin "hovuz məsələsi" düşdü. Və öz-özünə dedi ki, əgər siqaret yalnız Bakı şəhərində istehsal edilirsə və Şəkidə tütün əkib-becərənlərin Bakı ilə əlaqələri hələ də yoxsa, bəs, tütünü hara edirlər? Bəlkə, "qüvvəli" yem kimi mal-qaraya yedizdirirlər? Birdən yenə Tehran yadına düşdü. O, həbs olunmamışdan 3-4 il əvvəl Şəki kəndlərində heç kim tütün əkmək istəmirdi. Tehran kəndliləri həvəsləndirdi. Onlara öz pulu ilə tütün toxumu alıb payladı. Əlavə olaraq, illik ehtiyacları qədər taxıl da verdi ki, tütün əkib-becərməklə məşğul olsunlar. Hazır məhsulun isə kiloqramının iki min beş yüz manatdan nağd pulla satın alırdı. Hətta, siqaret də buraxırdı. Tehranın həbsindən sonra Bakıdan gəlib  Şəkidən tütün "almağa" başladılar. Və bildirdilər ki, kilosu bir "Nizami"yə, istəyirsinizsə satın, istəmirsinizsə satmayın!

Hacı əmi gözləyirdi ki, icra başçısı öz çıxışında Şəkidə tütünçülüyün inkişafı ilə bağlı mühüm məsələlərə toxunacaq. Çünki burada indi işləməyən iri tütün fermentasiya zavodu vardır. Onu tam gücü ilə işə salmaq mümkündür. Bu hesaba yüzlərlə adamı işlə təmin etmək olar. Şəkinin öz xammalı hesabına burada siqaret istehsalına da başlamağın vaxtı çatmışdır. Bunun üçün təşəbbüs göstərilməlidir. Məsələ orasındadır ki, hamı əlini əlinin üstünə qoyub durur, heç bir iş görmür. Səbəbi də odur ki, misal üçün: tütün fermentasiya zavodunu işə salmaq üçün kimlərəsə külli miqdarda rüşvət verilməlidir.

Sonra Əşrəf müəllim şəkər zavodu haqqında danışdı. Hətta, onu da dedi ki, Şəkidə mövcud olan konserv zavodundan şəkər emalı müəssisəsi kimi istifadə etmək mümkündür. Onun bu təklifi Prezidentimiz tərəfindən rədd edildi. Və göstərildi ki, konserv zavodunu şəkər zavoduna çevirmək ağılsızlıqdır. Bu müəssisələrin iş prosesləri bir-birinə uyğun deyil. amma, gərək Əşrəf müəllim xatırladardı ki, 1993-cü ildə ukraynalılar çox aşağı qiymətə Şəkidə şəkər zavodu tikməyə boyun olmuşdular. Bünövrəsi qoyulmuşdu. Avadanlıq da alınmışdı. İmkan vermədilər. Gəlib bünövrəsini sökdülər - o adamlar ki, xaricdən gətirilən qənd və şəkər tozundan o vaxt da, indikinin özündə də külli miqdarda qazanc götürürlər. Əşrəf müəllim bunları dilə gətirmədi.

Sonra Əşrəf müəllim barama tədarükündən danışdı. Amma, Tehran Lətifovun bu barədə müstəsna əməyini qeyd eləmədi. Yəqin, yadından çıxıb. Çünki barama müəssisəsində Tehranın misilsiz xidmətləri Əşrəf müəllimdən fərqli olaraq hamının yadındadır. O cümlədən bizim də. Bütün Azərbaycan ərazisində beş il bundan öncə barama istehsalı tənəzzülə uğramışdı. Tehran Lətifov xaricdən barama toxumu gətizdirdi. Barama bəsləmək istəyənlərə paylatdırdı. Sonra, hazır malı nağd pula onlardan aldı. "İpək" şirkətinin 3 №-li filialını işə saldı. Baramanı açdılar, xam ipək əldə etdilər. Yüzlərlə adam iş yeri ilə, gündəlik ruzi ilə təmin olundu. Amma, hazır məhsula sərf edilmiş məbləğ satış qiymətini üstələyirdi. Tehran Lətifov isə heç bir mənfəət verməyən istehsalı dayandırmaq, yüzlərlə adamın ruzisini kəsmək fikrində deyildi. Ali təhsili belə olmayan bu şəxs elə bir çıxış yolu tapdı ki, iqtisadi elmlər üzrə akademiklər də onun bu fitri istedadı qarşısında yalnız diz çökə bilərlər. Bəli, Tehran hazır məhsulu Rusiya bazarına çıxartdı. Mayasından aşağı qiymətə satdırdı. Əvəzində isə əldə etdiyi pula tikintiləvazimatı alaraq Azərbaycana gətirdi. Yalnız, tikinti materialları satışından sonra onun istehsal etdiyi məhsula çəkilmiş xərclə satışdan götürülən məbləğ bərabərləşdi. Amma ona paxılıq edirdilər. Nəhayət, guya dövlətçiliyə qarşı cinayət törətməkdə ittiham edib, həbsə aldılar.

İcra başçısı baramaçılıqdan, ipəkçilikdən danışsa da, onların iflasa uğramasının səbəblərini açıb göstərə bilmədi. Prezidentin Şəki ipək sənayesinin dirçəlişinə kömək üçün ayırdığı 2 milyard manatın hara və nəyə xərcləndiyinin üstündən də sükutla keçdi. (?!)

Gəlin, Əşrəf müəllimin çıxışındakı bir məqama da diqqət yetirək. O, 1992-ci ildə keçirilən prezident seçkilərində minlərlə şəkili tərəfindən seçki bülletenlərinə guya o vaxt Naxçıvanda yaşayan Heydər Əliyevin də adının daxil edilməsini "minnətdarlıqla" xatırlatdı. Əslində isə belə şey olmamışdı. Əsl həqiqət belə idi. Ona görə də, Hacı əmi də icra başçısının bu "uydur"masını qəbul etmədi. Hvlbuki icra başçısı öx çıxışında Prezidentin Şəki ilə bağlı əlaqələrinə daha geniş yer ayırmalı idi. Bu da ona məlum idi ki, "İpəkçi" qəzeti hələ 1990-cı ildə Azərbaycan xalqına: "Gəlin, Heydər Əliyevi qoruyaq, o, bizə bundan sonra da hava və su qədər lazım olacaqdır!" çağırışı ilə müraciət etmişdi. Bütün bunları bildiyi halda, 1992-ci ildə Prezident seçkilərində olmayan şeyləri müşavirə iştirakçılarına "sırıması" gülünc səslənirdi. Əşrəf Məmmədov onu da yaxşı xatırlayırdı ki, o, 1991-ci ildə Ali Sovetin sessiyasında bir deputat kimi iştirak edərkən Heydər Əliyev onun vasitəsilə özünün ən xoş və səmimi arzularını "İpəkçi" qəzetinin redaktoruna çatdırmışdı. Nədənsə, bu faktı da "malaladı", "ört-basdır" edildi.

Əşrəf Məmmədovun çıxışındakı digər qəribə "məqam"lar da Hacı əminin diqqətindən yayınmadı. İcra başçısının "Şəkidə dövlətçiliyimizin əleyhinə heç nə olmamışdır" sözləri bir çox "qaranlıq" məsələlərin üstünün açılmasına - məlum noyabr hadisələrinin əsl təşkilatçılarının tapılmasına aydınlıq gətirdi. icra başçısının təxminən iki ildən sonra özünün "Şəkidə baş verən hadisələr dövlətçiliyimizə arxadan vurulan zərbədir" sözlərinə yenidən "düzəliş" verməsi, möhtərəm prezidentimizin Şəkiyə səfəri ilə bir vaxta düşdü və haqq-ədalətin öz yerini tapdığını bir daha nümayiş etdirdi. İcra başçısı bu dəfə əsl həqiqəti söylədi və dedi ki, Şəkidə baş vermiş hadisələr "…kiminsə (onun kim olduğunu açıqlamır-red.) əleyhinə olmuş, amma, dövlətçiliyimizin əleyhinə, Azərbaycan Prezidentinin əleyhinə Şəkidə heç vaxt heç bir şey olmamışdır".

Elə bütün Şəki əhli də belə düşünür. Bax, istər-istəməz Tehran Lətifov yenə göz önünə gəlir. O, 4 min iş yeri, 4 min ailəyə, on minlərlə insana çörək, ruzi verirdi. Hətta, indiki icra başçısı da o vaxt arzu edirdi ki, Şəkidə kaş 4-5 nəfər Tehran kimi iş adamı olsun. Onların vəsaiti, köməyi ilə işsizlik problemi aradan qaldırılsın. Lakin bu iş adamının xalq arasında olan böyük hörmət və nüfuzu bədxahlarını yaman narahat etdi. Onu "aradan" götürdülər. Tehran müəllim "noyabr hadisə"lərinin qurbanına çevrildi. Onu "sifariş"lə, xüsusi "tapşırıq"la həbs etdirdilər. Çox təəssüflər olsun ki, Şəkinin icra hakimiyyətinin başçısı da bu "mənzərə"ni görüb susdu, görkəmli bir iş adamının həbsi ilə bağlı prezidentimizə heç bir məlumat vermədi. Bu "vəzifə"ni az-çox "Şəkinin səsi" qəzeti yerinə yetirdi. O, ölkə prezidentinə "Açıq məktub"la iki dəfə müraciət etdi, əsl həqiqəti ona  çatdırdı. Qəzetin bu yazıları ali məhkəmədə, nəzərdən keçirildi. Nəticəsi yaxşı oldu. Tehran Lətifovun cəza müddəti 2,5 il azadıldı. Tehran müəllim də öz növbəsində onun haqqının qorunmasında fəal iştirak edən həm möhtərəm prezidentimizə, həm də "Şəkinin səsi" qəzetinin baş redaktoruna dərin minnətdarlığını bildirdi.

Müşavirədə Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin dərin məzmunlu yekun nitqini də Hacı əmi də böyük maraqla dinlədi. Hacı əmi prezidentin bu çıxışında özünü düşündürən və maraqlandıran bütün məsələlərin konkret və aydın cavabını tapdı. O, prezidentin bu sözlərini özünün yaddaş "kitabı"na həkk etdi. "Bu gün Şəkinin icra hakimiyyətinin başçısı çıxış edəndə dedi ki, bu da yaxşıdır, bu da yaxşı olmuşdur ki, o da yaxşıdır. Məndə belə təsəvvür yarada bilmədi ki, doğrudan da hər şey yaxşıdır, yoxsa sadəcə gözdən pərdə asmaq istəyirmiş. Çatışmazlıqlar haqqında iki-üç kəlmə dedi ki, bunlar da var… Amma o iki-üç kəlmənin arxasında çox böyük iş durur. Bəlkə də, gərək iki-üç kəlmə yox, çıxışının böyük bir hissəsi bu barədə olardı. Görülən işlərlə yanaşı, deyilərdi və görərdim ki, bəli, çatışmazlıqlar, nöqsanlar aradan necə qaldırılacaqdır. Nöqsanlar var. indi mən bunu xırdalamaq istəmirəm… Artıq eyni zamanda demək istəyirəm ki, hər şey ideal vəziyyətdə deyildir. Qoy, icra hakimiyyətinin başçısı da belə düşünməsin…"

Prezidentimizin bu haqlı iradları Hacı əminin də yuxarıda dedikləri ilə üst-üstə düşürdü. Doğrudan da, prezidentimizin hər bir öyüd-nəsihəti, məsləhəti və tövsiyəsi təklif və tənqidi qeydləri onun Şəki və şəkililərə olan böyük atalıq qayğısının təcəssümü idi. o, qədim Səbuhi yurdunu daha gözəl, daha abad, inkişaf etmiş böyük bir şəhər, onun sakinləri isə daha şən, gümrah, xoşbəxt görmək istəyirdi. Bunun üçün Şəkiyə və şəkililərə əlindən gələn hər cür kömək, yardım göstərməyə hazır olduğunu bildirdi.

 

"HACI ƏMİ"NİN DİLİNDƏN:

                 M.SALİS.

             Respublikanın əməkdar jurnalisti.

               ("Şəkinin səsi"-"İpəkçi",12 dekabr 2002-ci il)  

 


 

AZƏRBAYCANDA DEMOKRATİYANIN İNKİŞAFINDA  ÜMUMMİLLİ  LİDERİMİZİN ROLU

 

BU GÜN ÖLKƏMİZ HEYDƏR ƏLİYEVİN YOLU İLƏ  UĞURLA DAVAM EDİR

 

Azərbaycanda demokratiya 1990-cı illərin başlanğıcından, müstəqil dövlət və hakimiyyətə malik olmasından – yaranmağa başlasa da, əslində, xalqın o zamankı dövlət hakimiyyətinin zəifliyi, dövlət idarəetmə sisteminin işləməməsi xalqı daxili və xarici təzyiqlərdən qoruya bilmirdi. Yəni Azərbaycan xalqının müstəqillik qazanması ilə cəmiyyətdə demokratiyanın yaranması üçün ilkin şərait mövcud olsa da, əslində xalqın hüquqları əksər hallarda kobud şəkildə pozulurdu. Bu həm zəruri təsirlər ucbatından, məsələn, Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi, həm də süni səbəblərə görə, daxildə stabil cəmiyyətin qurula bilməməsi səbəbindən baş verirdi. Dövlət tərəfindən daxili və xarici siyasətin düzgün qurulmaması, iqtisadi siyasətin lazımi formada həyata keçirilməməsi nəticəsində maddi-sosial vəziyyətin kəskin ağırlaşmasına görə vətəndaşların, ümumi mənada xalqın müasir məzmunda başa düşülən demokratiyasından bəhs etmək düzgün olmazdı. Dövlət nəzarətsizliyi cə- miyyətin anarxiya, xaos və özbaşınalığın meydana gəlməsinə və inkişafına səbəb olurdu.

Məhz ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 1993-cü ilin yayında hakimiyyətə gəlişi ilə dövlətçiliyin gücləndirilməsi, milli ideologiyanın qurulması, demokratiyanın yaranmasına zərbə olan dövlətə təzyiq qruplarının və qeyri-qanuni silahlı birləşmələrin, eləcə də digər cinayətkar ünsürlərin zərərsizləşdirilməsi, dövlətin parçalanmasının qarşısının alınması, daxili və kənar təzyiqlərin zərərvizləşdirilməsi, dövlətə qarşı Ermənistan tərəfindən işğalçılıq siyasətinin davam etməsinin dayandırılması, dövlətin müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi, hakimiyyət strukturlarının işinin təkmilləşdirilməsi, daxili və xarici siyasətin düzgün qurulması və nəticədə cəmiyyətdə ictimai-siyasi sabitliyin təmin edilməsi ilə vətəndaşların təhlükəsiz və rahat həyat tərzi yaşamalarına başlaması ilə Azərbaycanda demokratiyanın tərkib elementlərinin təmin edilməsinin əsasları qoyuldu. Sonrakı mərhələdə həyata keçirilən islahatlarla demokratiyanın inkişafı ğaşladı.

Heydər Əliyev deyirdi:

-Azərbaycanda hakimiyyət xalqa mənsub olmalıdır!

Demokratiya hərfi mənada xalqın hakimiyyəti demək idi. Müasirlik məz- munu baxımından isə daha geniş məna kəsb edirdi. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında da Azərbaycan hakimiyyətin əsas mən- bəyinin xalq olduğu öz əksini tapmışdır. Xalq bilavasitə (ayrı-ayrı vətəndaşların dövlət idarəçilik sistemində fərdi olaraq fəaliyyət göstərmələri) və ya nümayəndələri vasitəsilə (prezident, millət vəkilləri) hakimiyyətdə təmsil oulunur. Hakimiyyətin mənbəyi xalq olduğu üçün xalq tərəfindən cəmiyyətin idarəedilməsi məqsədilə qrup formalaşır. Yəni cəmiyyətdəki prosesləri tənzimləyən hakim elita yaranır və bu hakim qrup qanunvericilik, icraedici və məhkəməni əhatə edən dövlət hakimiyyətini yaradır. Hakim elitanın geniş toplum üzərində idarəçiliyi baş verir. İdarəçiliyin kökündə, mahiyyətində xalqa xidmət amili yaradılır. Yəni bu o mənanı verir ki, hər şey şəxsə (insana), vətəndaşa və geniş mənada xalqa xidmət üçündür. Xalq və hakimiyyət bir-birləri ilə sıx bağlı olsalar da, əslində dövlət hakimiyyəti xalqa xidmət məqsədilə yaradılır. Məhz Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin "Xalq dövlət üçün deyil, dövlət xalq üçündür" geniş fəlsəfi fikirləri əslində demokratiyanın ümumi mahiyyətini anlamağa imkan verdi. Konstitusiyada xalqın hakimiyyəti, dövlətin əsasları, əsas insan və vətəndaş hüquqları və azadlıqları, vətəndaşların əsas vəzifələri, dövlət hakimiyyəti-qanunvericilik, icraedici və məhkəmə hakimiyyəti, eyni zamanda Azərbaycan dövlətinin qanunvericilik sisteminin əsasları müasir məzmunda öz əksini tapdı…

Elşən Nəsibov,

 elmi araşdırıcı, politoloq


 

ŞƏKİDƏ HEYDƏR ƏLİYEV GÜNLƏRİ

 

 

Şəkidə Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinə ciddi hazırlıq görülür. Şəhər icra hakimiyyətində keçirilmiş yığıncaqda bu yubileylə bağlı görüləcək işlər geniş təhlil edilmiş və yubiley komissiyası yaradılmışdır. Şəhərin ali, orta ixtisas və kütləvi məktəblərində, mədəniyyət ocaqlarında məruzə və mühazirələr oxunur, söhbətlər aparılır, yeni təşkil olunmuş sərgilər və foto-stendlər tamaşçıların ixtiyarına verilmişdir. Şəhər mədəniyyət şöbəsinin yaradıcı kollektivləri, məktəblərin istedadlı gəncləri və idmançıları şəhərin və rayonun kənd əməkçiləri qarşısında vaxtaşırı çıxış edir, konsert verir, digər maraqlı tədbirlər həyata keçirirlər.

 

Fotolar: M.Salisindir.

  

15 İL ÖNCƏ

 

ÖLKƏ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN "İPƏKÇİ"nin

BAŞ REDAKTORU M.SALİSƏ "İPƏKÇİ"NİN 60 İLLİK

YUBİLEYİ İLƏ ƏLAQƏDAR ÜNVANLADIĞI

T Ə B R İ K İ

Bakı

№1/1328 

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASININ

PREZİDENTİ

"14" dekabr 1993-cü il         

 "İpəkçi" qəzetinə

 

Dünya şöhrətli ipəkçilərimizin əmək rəşadətlərinin yorulmaz tərənnümçüsü "İpəkçi" qəzeti 60 illik yaradıcılıq yolunu şərəflə keçmiş, respublikamızın ictimai-siyasi həyatını dolğun əks etdirməklə öz oxucularının rəğbətini qazanmışdır.

Bu əlamətdar hadisə-60 illik yubileyi münsibəti ilə qəzetin baş redaktorunu və onun əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onların hər birinə cansağlığı, xoşbəxtlik və bundan sonra da oxucu etibarına layiq olmağı arzulayıram.

Taleyi sınanan xalqımızın bu ağır çağlarında "İpəkçi"nin yaradıcı kollektivinə haqq-ədalət uğrunda mübarizə aparmaqda, bütün qüvvələri səfərbər etməkdə, hər bir oxucuda müstəqil Azərbaycanın sabahına inam yaratmaqda böyük uğurlar diləyirəm.

 

Azərbaycan RespublikasınınPrezidenti                   

H.Ə.ƏLİYEV

 

 

R.S. Ölkə Prezidenti qəzetin yubiley şənliyinə ikinci belə  bir təbrikini göndərmişdir.

 6 İL ÖNCƏ: "ŞƏKİNİN SƏSİ", 10.VI. 2002

 

Ölkəmizdə "Heydər Əliyev" ordeninin təsis edilməsinin vaxtı çatmışdır!

 

Bizim fikrimizcə, ölkəmizdə mövcud olan yüksək dövlət mükafatlarının - o cümlədən orden və medalların siyahısına - "tərkibinə" yenidən baxılmalıdır. Bu vaxt həmin mükafatlar sırasına Vətənin ən yüksək mükafatı olacaq "Heydər Əliyev" ordeninin də təsis olunub əlavə edilməsi zərurəti meydana çıxacaqdır. Bu orden "İstiqlal" ordenini əvəz edə bilər. Bundan sonra "İstiqlal" ordeni keçmiş İttifaqın "Qızıl ulduz" döş nişanının rolunu yerinə yetirə bilər. Hər iki mükafatla - "Heydər Əliyev" ordeni və "İstiqlal" döş nişanı ilə Vətən, xalq qarşısında ən böyük xidmətləri olan Azərbaycanın və dünyanın ən nüfuzlu insanları təltif oluna bilərlər. Hər iki mükafatı birlikdə alanlar eyni zamanda "Azərbaycanın milli qəhrəman"ları adlandırılmalıdırlar. Beləliklə, bu sahədə olan boşluq aradan qaldırılar: İndiki "Milli qəhrəman" fəxri adının hüdudları bir qədər də genişlənər və bu, bütün Azərbaycana şamil edilər.

"Heydər Əliyev" ordeni Azərbaycanın baş ordeni olmalıdır. Bunun səbəbini izah etməyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycanın öz  müstəqilliyini qoruyub saxlaya bilməsi, yaşaması və bu günkü inkişafı, uğurları məhz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Bu gün Heydər Əliyevin adını eşidəndə gözlərimiz önündə Azərbaycanın baş istiqlalçısı canlanır. Deməli, ölkəmizdə "Heydər Əliyev" ordeninin təsis edilməsi bizim həm də gələcək nəsillərimizə ən qiymətli hədiyyəmiz - töhfəmiz ola bilərdi.

Ölkəmizdə "Heydər Əliyev" ordeninin təsis edilməsi arzusu təkcə "Şəkinin səsi" qəzeti redaksiya heyəti üzvlərinin istəyi deyil, eyni zamanda Şəki-Balakən bölgəsinin bütün sakinlərinin də ən böyük arzusudur.

Bu xoşməramlı təklifə, bu arzuya biganə qalmaq olmaz. Ona mütləq baxılmalı, onun həlli yolları tapılmalıdır. Bu işdə Şəki-balakən bölgəsinin Milli Məclisdə olan elçiləri - Yaqub Mahmudov, Bəxtiyar Vahabzadə, Rəbiyyət Aslanova, Azər Kərimli, Fəttah Heydərov, Hacıməmməd Ramazanov, Mirmövsüm Abbasov, Eldar Qəhrəmanov, "Şəkinin səsi" qəzeti redaksiya heyətinin üzvü Hadi Rəcəbli, qəzetimizin dostlarından Sirus Təbrizli, Anar Rəsul oğlu Rzayev, Nizami Xudiyev öz köməyini əsirgəməməli, Milli Məclis qarşısında bununla bağlı çox ciddi məsələ qaldırmalıdırlar.

 

M.SALİS,

Respublikanın əməkdar jurnalisti.

 "İPƏKÇİ" 1991-Cİ İLDƏ ÖLKƏ MƏTBUATINDA HEYDƏR ƏLİYEVİN HAQQ İŞİNİN  ÜDAFİƏ EDƏN İKİ QƏZETDƏN BİRİ OLMUŞDUR! RƏSMİ QƏZETLƏRİMİZ İSƏ O SÖZ…

 

"İpəkçi" qəzeti özünün 1 mart 1991-ci il tarixli sayında xalqa müraciətlə yazırdı: "Gəlin, Heydər Əliyevi qoruyaq, o, bizə həmişə lazım olacaqdır!". Millət vəkilimiz - Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin on ikinci çağırış birinci sessiyasında Şəkini təmsil edən xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin Heydər Əliyevin müdafiəsi ilə bağlı çıxışının tam mətnini əldə edən "İpəkçi" qəzeti dərhal işə başladı. Qəzet həmin sayında Bəxtiyar  Vahabzadənin çıxışını verdi və özşərhində xalqın qeyrətli  oğluna - pensiyaçı - sıravi deputata qarşı yönəldilən hər cür yersiz təqiblərə son qoyulmasını tələb etdi.

Xatırladırıq ki, o vaxt "Respublika" qəzeti də belə cəsarətli addım atmışdı,  "İpəkçi" kimi Heydər Əliyevi "müdafiə" edirdi. Lakin həmin qəzet "bağlandı", onun baş redaktoru, istedadlı jurnalist Əhməd İsayev tutduğu vəzifədən uzaqlaşdırıldı. "İpəkçi"nin də başı az ağrımadı.  Lakin "İpəkçi"ni müdafiə edənlər tapıldı. Amma, bəylər hakimiyyət başına gəldikdən sonra Heydər Əliyev barədə "İpəkçi"də gedən bir sıra səmimi yazılar bəyləri bərk narahat etməyə başladı. Hətta, Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hüseyn Mustafabəyli öz səlahiyyət həddini aşaraq 1992-ci ilin dekabr ayında "İpək" şirkətinin müdiriyyətinə məktubla müraciət edərək qəzetin redaktorunu tutduğu vəzifədən uzaqlaşdırmağı məsləhət gördü. İcra başçısının məktubu fəhlə kollektivində müzakirə olundu və rədd edildi. İnsafən demək lazımdır ki, Ali Sovetin o vaxtkı rəhbərliyinin "İpəkçi"yə göstərdiyi mənəvi köməyi kara gəldi və qəzet fəaliyyətini yenidən davam etdirməyə başladı. Bundan hiddətlənən yerli iqtidar - Şəkinin baş bəyi şirkətin baş direktoruna qarşı "hücuma" keçdi. Millət vəkili, şəhər sovetinin deputatı olmasına baxmayaraq Çingiz Əfəndiyevə amansız "divan" tutdu: onu ərizəsi, razılığı olmadan vəzifəsindən azad etdi.

 

Aradan 15 il keçəndən sonra respublikanın hər iki əməkdar jurnalisti – Əhməd İsayev və Salis Məmmədovun keçmiş xidmətləri “Tərəqqi” medalı ilə “şöhrət”ləndirildi.(?!).

Hələ Moskvada-Kremldə işləyərkən "İpəkçi"nin hər nömrəsini böyük maraqla oxuyan Heydər Əliyev cənabları sıravi deputat kimi fəaliyyət göstərərkən onu haqsız hücumlardan, hər cür yersiz təqiblərdən qoruyan bu qəzetin haqq- ədalət uğrunda apardığı mübarizəsini yüksək qiymətləndirirdi. Və "İpəkçi"nin kollektivinə öz səmimi təşəkkürünü və xoş arzularını yetirirdi. Heydər Əliyev ölkə Prezidenti seçildikdən sonra "İpəkçi"nin 60 illiyini təbrik etdi və onun bu yubileyini ölkənin ən əlamətdar hadisələrdən biri kimi dəyərləndirdi. Və qəzetin keçdiyi şərəfli yaradıcılıq yolunu çox yüksək qiymət- ləndirdi. Respublikanın ictimai-siyasi həyatını dolğun işıqlandırmaqda, öz oxucularının rəğbətini qazanmaqda "İpəkçi"ni bir çox qəzetlərə yaxşı nümunə olduğunu bildirdi.

Hörmətli Prezidentimiz öz təbrikində taleyi sınan xalqımızın bu ağır çağlarında həmişə olduğu kimi, bundan sonra da haqq-ədalət uğrunda mübarizə aparmaqda, bütün qüvvəsini səfərbərliyə almaqda, hər bir oxucuda müstəqil Azərbaycanın sabahına inam yaratmaqda uğurlar arzuladı.

Möhtərəm Prezidentimizin bu qəzetin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirməsi "İpəkçi" və "Şəkinin səsi"ni də ruhlandırırdı. Hər iki qəzet ölkədə baş verən oktyabr və mart hadisələrinə kəskin münasibətini dərhal bildirdi, dövlət çevrilişi cəhdinin iştirakçılarını ifşa edən və xalqın Heydər Əliyevlə tam həmrəyliyini bildirən materiallar çap etdi. Və bu xoşagəlməz hadisələrə bütöv səhifələr  həsr etdi.     

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin və dövlət müşaviri Hidayət Orucovun birgə təşəbbüs işıq üzü görmüş "Azərbaycan-Oktyabr-Mart-95", "QƏSD" adlı kitabda "Şəkinin səsi" qəzetnin də həmin həyəcanlı günlərdəki müsbət işi-qaynar fəaliyyəti  öz parlaq əksini tapdı.

 

 


 

ƏN YAXŞI VƏTƏNPƏRVƏR ŞAİR

 

QURTULUŞ SÜLEYMANLININ “ŞƏKİM MƏNİM” ŞEİRLƏR

KİTABI “QIZIL MÜKAFATA” LAYİQ GÖRÜLMÜŞDÜR

 

Doğma Azərbaycanımızın qədim və müasir elm, mədəniyyət, sənətkarlıq, sənaye mərkəzlərindən biri olan Şəkiyə, onun milli və xeyirxah, ziyalı insanlarına, milli-mənəvi dəyərlərin poetik dillə qiymətləndirilməsinə, insan və təbiət gözəlliklərinə həsr olunmuş Qurtuluş Süleymanlının üçüncü şerlər toplusu olan "Şəkim mənim" kitabı poetik, real və fəlsəfi düşüncələri əks etdirir.

Kitabda toplanmış şerlərdə Şəkinin tarixi, müasir həyatı, öz halal zəhməti ilə yaşayan şəkililərin insani keyfiyyətləri, milli ziyalı və sənətkarlarının bədii surətləri, yurd-torpaq məhəbbəti, gənc nəslə vətən və hərbi vətənpərvərlik hisslərinin aşılanması, müstəqil dövlətçilik ideyalarına sədaqət, insan və Tanrı gözəlliklərinin qiymətləndirilməsi, əxlaqlı, ədalətli, namuslu və qeyrətli olmaq çağırışları, böyüklərə və ağsaqqallara hörmət, məzlum və şikəstlərə mərhəmət, dinə ehtiram, ata. Ana, övlad və uşaqlara məhəbbət motivləri və s. tərənnüm olunur.

Kitabda qüdrətli sənətkarlarımız S.Vurğuna, M.Müşviqə, B.Vahabzadəyə, Molla Cumaya, akademik Ə.Dəmirçizadəyə, əməkdar jurnalist M.Salisə həsr olunmuş şerlər, dilin və poeziyanın, məntiq və fəlsəfənin gözəlliklərini əks etdirən qoşmalar, bayatılar, rübailər, dördlüklər, qəzəllər maraqlı və məzmunludur.

Bu gün bizimlə yaşayan və fəaliyyət göstərən Hadi Rəcəbli, Arif Şükürov, Firqət Məmmədov, Vahid Qəniyev, Sevil İsmayılova, Salis Məmmədov, Kazım Məmmədov, Zəkəriyyə Əlizadə, Zərinə Cavadova, Gülnaz Salamova, Rəfael Mənəfov, Ramiz Məmmədov, Sabir Əfəndiyev, Arzu Abdulhəmidov, Firədun İbrahimov, Şahin Babayev, Cavanşir Qurbanov, Tehran Lətifov,  Murad Həbibəyov, Fərahim Qarayev, Fikrət Cəfərov, Firon Əliyev, Nəsib Muxtarov, Baba Mirzəxanlı, İmran həkim Bəlqiyas İlyasov və digər ziyalılarımız bu adı şərəflə daşıyırlar.

Mənim və şəkililərin tanıdığı, qiymət verdiyi həmin adlarını çəkdiyim şəxslərdən başqa çoxlu-çoxlu gözəl, nurlu, hörmətli, ləyaqətli ziyalılarımız olub və indi də vardır.

Mən onların hamısı ilə adi bir insan, qələm sahibi kimi fəxr edirəm.

Kitabda belə çoxlu-çoxlu gözəl, nurlu, hörmətli, ləyaqətli ziyalılarımızın adları hörmətlə çəkilir. Müəllif onların hamısı ilə adi bir insan, qələm sahibi kimi fəxr etdiyini dilə gətirir.

Rəhmətə getmiş əsil xalq ziyalılarımıza Allah rəhmət eləsin deyir, yaşayanlara cansağlığı, xoşbəxtlik, həmişə belə sadəliklə böyüklük arzulayır.

Müəllif ana yurdu Şəkiyə həsr etdiyi "Şəkiyə" adlı şerində yazır:

Min gözəllik gətirir dörd yandan dağlar Şəkiyə,

Övladtək qəlbimizi məhəbbət bağlar Şəkiyə.

 

Baharda seyrinə çıx, ömrünə yazlıq gəlsin,

Yaraşıqdır bar verən çiçəkli bağlar Şəkiyə.

 

Ulu əcdadımızın ruhları burda yaşayır,

Heyrandı bütün dünya, yaxın, uzaqlar Şəkiyə.

 

Bu diyar "Səbuhinin", Bəxtiyarın məskənidir,

Yaraşıqdır hər zaman köklər, budaqlar Şəkiyə.

Kitabda Şəkinin antik və müasir dövrlərindən insan məskənləri olan Qışlaq, Kiş, Oxud, Dodu, Doxun, Daşü, Daşbulaq, Göynüklər, Qudula, Babaratma, Baltalı, Qaradağlı, Laysqı, Bideyiz, Dərəcənnət, Dəhnələr, Zəyzidlər haqqında poetik misralar vardır. "Şəkim mənim" kitabında hərbi vətənpərvərlik mövzusunda qələmə alınmış "General", "Əsgərlərimiz" adlı şerlər, gözəl Qarabağa həsr olunmuş nümunələr maraql oxunur. Şair özünə və şəkili həmyerlilərinə həsr etdiyi "Qayıdaq" adlı şerdə yazır:

Sevgidən dünyada bahar nə var ki,

Sevinc olmayanda aha nə var ki,

Ömrün sonlarına daha nə var ki,

Gedək bu dünyanı gəzək, qayıdaq.

 

Göymiyə, Oxuda, hər kəndə tərəf,

Dəhnəyə, Sovxoza son bəndə tərəf,

Kiş üstdən adlayıb Dərbəndə tərəf,

Gəzib ayaqyalın, "bezək" qayıdaq.

 

Görək Kiş çayında axan selləri,

Daşüz, Daşbulağı, gözəl elləri,

O "Xan yaylağı"nda açan gülləri,

Qoxluyaq, iyliyək, üzək qayıdaq.

Ürəkdən inanır və əmin oluruq ki, qədim və müasir yurd, torpaq yerimiz, Azərbaycanın, bütün Şərq dünyasının dilbər guşələrindən biri olan Şəkiyə, onun xeyirxah, sadə və sənətkar insanlarına, təbiət gözəlliklərinə, şairlərə, hərbçilərə həsr olunmuş "Şəkim mənim" şerlər kitabı bütün xalqımız və oxucular tərəfindən ehtiramla qarşılanacaq və məhəbbətlə oxunacaqdır.


Məqsəd HƏSƏNOV.


 

R.S. Kitab "Avropa" nəşriyyatında çap edilmişdir. Nəşriyyatın direktoru Şöhrət Səlimbəyli və kitabın texniki redaktoru Sevinc Mircəlalqızıdır. 

 

"QIZIL MÜKAFATA" LAYİQGÖRÜLMÜŞ KİTABIN MÜƏLLİFİHAQQINDA QISA MƏLUMAT

 

Filoloq, şair, publisist və elmi işçi olan Süleymanlı Qurtuluş Məmmədiyyə oğlu Şəki şəhərində ziyalı ailəsində anadan olub. Şəki şəhər Nizami adına 7 saylı orta məktəbi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Dil və Ədəbiyyat fakültəsini, Bakı Marksizm-Leninizm Universitetinin fəlsəfə fakültəsini bitirmişdir.

1960-cı ildə ilk əmək fəaliyyətində Şəki İpək Şirkətində başlamış, sonralar Şəki Şəhər Mədəniyyət Şöbəsində inspektor, Şəki Radio Verilişləri Redaksiyasında böyük redaktor, şəhər partiya komitəsində təlimatçı, mədəniyyət İHİ Şəki Rayon Komitəsinin sədri, Şəki Şəhər Mədəniyyət Şöbəsinin müdiri, şəhər icra hakimiyyətində baş məsləhətçi, təhsil şöbəsində inspektor, Şəki Regional Elmi Mərkəzində elmi işçi vəziflərində çalışmışdır.

1960-cı ildən "Səbuhi" ədəbi məclisinin üzvü olmuş, şerləri, hekayələri, oçerkləri, elmi məqalələri və publisist yazıları respublika və yerli mətbuat orqanlarında çap olunmuş, televiziya və radioda səsləndirilmişdir.

Şeirlərinə musiqi bəstələnmişdir.

"Avropa" nəşriyyatında (2003-cü ildə) "Günəşli dünyam" şeirlər kitabı nəşr olunmuşdur. Həmin nəşriyyatda 2004-cü ildə nəşr olunmuş "İnsan ol" ikinci şerlər kitabına görə Q.Süleymanlı "İlin şairi" diplomuna layiq görülmüşdür.

"İnsan ol" şerlər kitabı həmçinin "Avropa" Nəşr və Mətbu Evi"nin müəyyənləşdirdiyi 2006-cı ilin qalibi kimi "İlin ən yaxşı vətənpərvər kitabı" adına layiq bilinmiş, Q.Süleymanlı xüsusi diplom və medalla təltif olunmuşdur.            

Q.Süleymanlı 2006-cı ildə Respublika Dövlət Sərhəd Qoşunları Komandanlığının və Respublika Yazıçılar İttifaqının "Vətən sərhəddən başlanır" mövzusunda keçirilmiş bədii ədəbiyyat üzrə respublika müsabiqəsində 3-cü yeri tutmuş, "Əsgərlərimiz" şeirinə görə III dərəcəli diplomla təltif edilmiş və pul mükafatı almışdır.

Üç övladı var.

 

QURTULUŞ SÜLEYMANLININ “QIZIL MÜKAFAT”A LAYİQ BİLİNMİŞ “ŞƏKİM MƏNİM” ŞERLƏR  KİTABINDAN BƏZİ NÜMUNƏLƏRİ VƏ YENİ AZDIĞI  “BABALAR” ŞEİRİNİ OXUCULARA TƏQDİM EDİRİK

 

    GÖZƏL, GÖZƏLHəm sifətdən, həm də insanlıqdan

 gözəl olana eşq olsun!

İlahidən gələn vergi, paydı bu,

Dünyaya gözəllik, sevgi yaydı bu,

Günəşmi, ulduzmu, yoxsa aydı bu?

Göydənmi gəlmisən ay gözəl, gözəl.

 

Nurdan yaranmısan, yanağın lalə,

Sifətin büllurdur, saçın şəlalə,

Gecələr göyə bax, dalıb xəyalə,

Sən gözəl olarsan, ay gözəl, gözəl?

Gözəllik eşqini yardan almısan,

Ağlığı "Marxal"da qardan almısan,

Belə gözəlliyi hardan almısan,

Bu sirri aşkar et, yay, gözəl, gözəl.

Yan-yana doğrayıb kəssən dünyanı,

Baş-başa eyləyib, düzsən dünyanı.

Axtarsan dünyanı, gəzsən dünyanı,

Tapılmaz heç sənə tay, gözəl, gözəl.

Qurtuluş, gözəllə fəxr edər vətən,

İnsan gözəl olsa deyərlər əhsən,

İstərdim yaranan hər gözəllikdən,

Düşərdi çirkinə pay, gözəl, gözəl.

          BABALAR

(Babalar evin dirəyi, Vətənin gərəyi, millətin

ürəyidir. Bu  şeri babam Hacı Yusif Ağalətif

oğlunun ölməz xatirəsinə həsr edirəm)

 

Yaşayır adları el yaddaşında,

Qocalmaz görünər ömür yaşında.

Dayanar zirvətək dağın başında,

Odlu günəş kimi yanar babalar.

 

Qaldırar həmişə haqqın səsini,

Şəfəqtək nurladar yer kürəsini.

Sevər balasını, həm nəvəsini,

İnsanın dərdini qanar babalar.

Məhəbbət bəsləyər ana torpağa,

Bənzəyər zirvədə qızıl bayrağa.

Qaməti oxşayar uca Şah dağa,

Duruşu vüqarlı çinar babalar.

Onun zəhmətini bil danmaq olmaz,

Heç yerdə onuntək üzü ağ olmaz.

Günəşli qəlbinə toxunmaq olmaz,

Kövrələr, şüşətək sınar babalar.

 

Sevər haqq-ədalət göstərənləri,

Susdurar xəyanət göstərənləri.

Böyüyə pis sifət göstərənləri,

Məzəmmət eyləyər, qınar babalar.

Dini uca tutar özündən qabaq,

"Yüz ölçüb, bir biçər" sözündən qabaq.

Görər millətini gözündən qabaq,

Özünü xalqla bir sanar babalar.

Dünyaya boş gəlib doluyla gedər,

Kökü, budaqları, qoluyla gedər.

Məhəmməd-hümmətin yoluyla gedər,

Ulu babaları anar babalar.

Qurtuluş, baba ol, babantək yaşa,

Baba ağsaqqaldır hər vətəndaşa.

Yaxşı insanları qaldırar başa,

Nankor olanları danar babalar.

 


 

     

  Şəkildə: Şəki şəhər İcra hakimiyyəti başçı sının müavini  Zərinə Cavadova Şəki Musiqi Texnikumu kollektivinin “açıq səma” altında şəhər ictimaiyyətinə təqdim etdiyi “Heydər Əliyev” konsertini açıq elan edərkən...

 

 MARAT ƏKBƏROV: "Bu gün Şəki Ət-Süd kombinatı "Şəki İpək" şirkətinin dəstəyi ilə öz fəaliyyətini davam etdirir

  Sovet hakimiyyəti illərində ölkənin ən qabaqcıl müəssisələrindən biri kimi tanınan Şəki Ət-Süd kombinatı neçə illər idi ki, öz fəaliyyətini dayandırmışdı. Lakin Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin işə qarışması nəticəsində müəssisəni "durğunluq"dan çıxarmaq üçün yollar arayıb axtarıldı, daxili imkanlar nəzərdən keçirildi. Və qərara alında ki, Marat Əkbərovun idarə heyətinin sədri olduğu, "Şəki-İpək" şirkətinin dəstəyi ilə həmin müəssisədə işləri yoluna qoymaq mümkündür. Bu şərtlə ki, həmin müəssisə müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərsin.

Bu təklif baş tutdu. Şirkətin maliyyə dəstəyi ilə kombinatın sıradan çıxmaqda olan sex və istehsalatları əsaslı təmirdən çıxarıldı. Onun geniş həyətində səliqə-sahman yaradıldı. Müasir dəzgahlar alınıb gətirildi və quraşdırıldı.

Bütün bunlardan sonra həmin müəssisə işə düşdü, kolbasa məhsulları istehsalına başladı. İndi burada istehsal olunan yüksək keyfiyyətli kolbasaların xoş sorağı ölkənin bir çox rayonlarından gəlir. Müəssisəyə hər yerdən çoxlu sifarişlər daxil oldu.

Müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərən kombinatı bu günlərdə öz məhsullarının açıq satış-yarmarkasını keçirmişdir. Mərasimdə Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Nazim İbrahimov, "Şəki-İpək" Şirkəti İdarə Heyətinin sədri Marat Əkbərov, rayonun digər təşkilatlarının rəhbərləri də iştirak etmişlər. Nazim İbrahimov müəssisədə əldə olunan ilkin uğurları çox yüksək qiymətləndirmiş və bu işdə onun rəhbəri Teymur Musayevin təşkilatçılıq işini xüsusi vurğulamışdır.

 

Müzəffər UMAROV,

                  "Şəkinin səsi" qəzeti redaksiya

                   heyətinin üzvü.

 


QISA ARAYIŞ: "Şəki-İpək" şirkəti idarə heyətinin sədri Marat Əkbərovun əmri ilə Teymur Musayev Şəki Ət Kombinatının direktoru təyin edilmişdir.

T.Musayev 1953-cü ildə Oxud kəndində anadan olmuşdur. Azərbaycan Dövlət Politexnik İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş, bundan sonra dövlət təhlükəsizlik orqanlarında, sərhəd qoşunları hissəsində, daha sonra ipək kombinatında səmərəli fəaliyyət göstərmişdir.

"Şəkinin səsi" qəzeti redaksiya heyətinin üzvədər.

Ailəlidir. Üç övlad atasıdır.


 

MƏLUMAT

 

ƏBDÜLXALIQ ƏBDÜLMƏCİD OĞLU XƏLİLOV ŞƏKİ ŞƏHƏRİNİN YENİ HƏRBİ KOMİSSARIDIR

 

Respublika Hərbi Komissarının əmri ilə Əbdülxalıq Əbdülməcid oğlu Xəlilov Şəki şəhərinin hərbi komissarı təyin edilmişdir.

Ə.Ə.Xəlilov 1960-cı ildə Balakən şəhərində anadan olmuşdur. Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsini bitirdikdən sonra Balakən Rayon Komsomol Komitəsində şöbə müdiri, rayon partiya komitəsində, təlimatçı vəzifələrində çalışmış, 1992-ci ildə ordu sıralarında xidmət etməyə başlamış, 1994-98-ci illərdə Balakən rayonunun hərbi komissarı, 2001-ci ildən 2008-ci ilə qədər Bərdə rayonunun hərbi komissarı olmuşdur.

Evlidir. 4 övladı var.

 

Arzu ABDULHƏMİDOV

 


 

MİNNƏTDARLIQ

 

Şabəddin müəllimin köməyi ilə


Deyirlər nə qədər yaxşı adamlar var. Bu günlərdə ev qupçamı itirdiyimdən yaman kədərli idim. Və mən nisgilli halda aidiyyatı orqana üz tutdum. Bu təşkilatın başçısı Hüseyn Əzizov məni istiqanlılıqla qarşıladı və dinlədi. Hüseyn Əzizov tabeliyində olan, olduqca təvazbkar, xoş rəftar Şabəddin müəllimdən xahiş etdi ki, məni dinləsin və köməklik göstərsin.

Şabəddin müəllim mənim müəllimə olduğumu bildikdə dedi: müəlliməyə hörmət borcumuzdur. Bu sözlər mənə rəhbərlik etdiyim bağçanın tərbiyəçisi Bella xanım Soltan qızının tez-tez Peyğəm- bərdən misal gətirdiyi bir sözü xatırlatdı. Peyğəmbərimiz deyirdə müəlliminə kəm baxan bizdən deyil. Bella xanımın atası jurnalist olub, uzun illər redaktor vəzifəsində çalışıb, övladlarını ədə- biyat sahəsindəki marağı məhz o aşılayıb.

Mən 10 saylı bağçada direktor vəzifəsində işləyirəm. Tabeliyimdə olan müəllimələr İrina xanım Nəbiyeva, Xavər xanım, Nüşabə xanım, Roza xanım, Səmayə xanım, Aygün xanım, Tərifə xanım, Analı xanım, İqlimə xanım, Mətanət xanım, Nəhayət xanım, Lətafət xanım və digərləri həmişə belə deyirlər ki, heç vaxt dara düşmə, çünki hamıya çatıbsan. Və mən Şabəddin müəllimin köməkliyi sayəsində iki günə ev qupçamı əldə etdim.


<<< Ana səhifə