21.08.2008; №13 - 14 (425 -426)    

«İpəkçi» qəzeti 60 illik yaradIcIıIıq yolunu şərəflə keçmİş, respublİkamızın ictimai-siyasi həyatını dolğun əks etdİrməklə öz oxucularının rəğbətini qazanmışdır».

15 OKTYABR – PREZİDENT SEÇKİLƏRİ GÜNÜDÜR

  

XALQIMIZ  İLHAM ƏLİYEVƏ SƏS VERƏCƏK!

 

 

Şəki-Zaqatala bölgəsinin sakinləri qürur hissi ilə bildirirlər ki, bizim ulu öndər Heydər Əliyev kimi mərdlik, yenilməzlik, uzaqgörənlik keyfiyyətlərini özündə birləşdirən İlham Əliyev kimi bir Prezidentimiz var.

Biz möhkəm inanırıq ki, oktyabr ayının 15-də regionumuzun vətəndaşları Prezident seçkilərində bir nəfər kimi səs verib, İlham Əliyevi yenidən Prezident kürsüsündə əyləşdiyinin şahidi olacaqlar.

 

"ŞƏKİNİN SƏSİ" - "İPƏKÇİ".

 PREZİDENTDƏN MƏTBUATA BÖYÜK DƏSTƏK

 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bir qrup KİV-ə maliyyə yardımı göstərilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. 

Sərəncama əsasən, 2008-ci ilin dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Prezidentinin ehtiyat fondunun vəsaiti hesabına bir sıra qəzetlərin və informasiya agentliklərinin hər birinə 5 min manat məbləğində birdəfəlik maliyyə yardımı veriləcəkdir.  

 


KIV-LƏRİN İNKİŞAFINA DÖVLƏT DƏSTƏYİ KONSEPSİYASI

 

Prezident İlham Əliyev dövlət orqanları ilə kütləvi informasiya vasitələri arasında səmərəli əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi, kütləvi informasiya vasitələrinin iqtisadi müstəqilliyinin və jurnalistlərin peşəkarlığının artırılması, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda kütləvi informasiya vasitələrinin gücləndirilməsi məqsədi ilə "Azərbaycan Respublikasında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi Konsepsiyası"nı təsdiq etmişdir.

Kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyinin əsas məqsədi vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu prosesində onların mühüm rolunu nəzərə almaqla, fikir, söz və məlumat azadlığını inkişaf etdirmək, kütləvi informasiya vasitələrinin müstəqilliyini dəstəkləmək, redaksiyalara yardım mexanizmini təkmilləşdirmək, informasiya sektorunda yeni informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqini stimullaşdırmaq, cəmiyyət və kütləvi informasiya vasitələri arasında səmərəli əməkdaşlığı gücləndirmək, jurnalistlərin peşəkarlığının və məsuliyyətinin artmasına şərait yaratmaq, sosial müdafiəsini gücləndirmək, dövlət və cəmiyyət üçün prioritet təşkil edən məsələlərin həllində kütləvi informasiya vasitələrinin potensialından səmərəli istifadə etməkdən ibarətdir".

 


 

ŞƏKİNİN TAXIL ZƏMİLƏRİNDƏN BU İL REKORD

MİQDARDA - 210 MİN TON MƏHSUL YIĞILMIŞDIR

 

ŞƏKİ ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI

NAZİM İBRAHİMOVA ÜNVANLANMIŞ TƏBRİK

TELEQRAMI

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin kənd təsərrüfatı inkişafı sahəsində müəyyən etdiyi Aqrar siyasətin tələblərinə müvafiq böyük əzmlə çalışaraq uğurlu nəticələr qazanmış Şəki Rayonunun taxılçılarını səmimi təbrik edirəm.

Əminəm ki, fermer təsərrüfatlarına və kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına yüksək dövlət dəstəyindən səmərəli istifadə edən rayonun əməkçiləri bundan sonra da respublika əhalisinin ərzaq təminatının daha da yaxşılaşdırılması naminə qarşıda duran vəzifələri müvəffəqiyyətlə həyata keçirərək yüksək məhsuldarlığa nail olacaqlar.

 

Azərbaycan Respublikasının baş naziri Artur Rasızadə

 


“FÜRUZƏ” ŞADLIQ EVİ İSTİFADƏYƏ VERİLDİ

 

Bu günlərdə Şəki əhalisinin istifadəsinə verilmiş, səliqəli və gözəl inşası ilə fərqlənən “Füruzə” şadlıq evi fəaliyyətə başlamışdır.

530 nəfər tutumu olan bu şadlıq evində məclislərin aparılması üçün hər cür şərait yaradılmışdır.

 ŞƏKİ ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI NAZİM İBRAHİMOVUN ŞƏKİ FƏALLARININ ÜMUMİ YIĞINCAĞINDA "ŞƏKİNİN 2008-Cİ İLİN 1-ci YARISININ SOSİAL-İQTİSADİ YEKUNLARI VƏ QARŞIDA DURAN VƏZİFƏLƏR”Ə HƏSR OLUNMUŞ MƏRUZƏSİNİ DİNLƏYƏRKƏN...

 

Şəkililər ölkə Prezidenti İlham Əliyevi əmin edirlər ki, rayonun son illər əldə etdiyi uğurlar bu il də davam etdiriləcək, yeni nailiyyətlərin qazanılması üçün qarşıya qoyulan bütün vəzifələr layiqincə yerinə yetiriləcəkdir. 

İcra başçısı məruzəsində ilk növbədə fəallar yığıncağı iştirakçılarının nəzərinə çatdırdı ki, Azərbaycanın müasir tarixinin böyük, həm də şərəfli bir dövrü müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin memarı və qurucusu, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ümummilli liderimizin ideyalarını və əməli işini davam etdirən cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin yeritdiyi qətiyyətli siyasətin nəticəsidir ki, 2008-ci il də Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün uğurlu başlanmışdır. Əldə edilən uğurların həlledici amili isə elmi əsaslara söykənən iqtisadi siyasət xəttidir. Son dörd il –  2004-2007-ci illər ərzində, Azərbaycan demək olar ki, öz iqtisadi potensialını iki dəfə  artıra bilmişdir. Azərbaycanın sürətlə artan maliyyə imkanları ölkəmizin hərtərəfli inkişafına, xalqın həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə yönəlmişdir.

Nazim müəllim avqustun 5-də Nazirlər Kabinetinin 2008-ci ilin I yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr olunan geniş yığıncağında çıxış edən cənab prezidentimiz İlham Əliyevin bu sözlərini yada salmışdır: "Bütövlükdə deyə bilərəm ki, ilin ilk yarısında Azərbaycan iqtisadiyyatının yüksək sürətlə inkişafı davam etmişdir. Bu gün qürur hissi ilə deyə bilərik ki, Azərbaycanda aparılan iqtisadi islahatlar nəticəsində istənilən sahədə iqtisadi və sosial məsələlərin həllində gözəl nailiyyətlərimiz var. Bunu biz gündəlik həyatda görürük və eyni zamanda, statistik rəqəmlər də bunu əks etdirir. Bütövlükdə, son illər ərzində Azərbaycanda iqtisadi inkişaf çox sürətlə getmişdir və 2003-2008-ci illərdə iqtisadiyyatımızın həcmi, ümumi daxili məhsul 2,7 dəfə artmışdır. Bu, nadir bir göstəricidir və beş il ərzində iqtisadiyyatın həcmini təxminən 3 dəfə artırmaq, doğrudan da, böyük nailiyyətdir."

Məruzəçi demişdir ki, "Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı"ndan irəli gələn vəzifələr Şəkidə əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2008-ci ilin birinci yarısında da uğurla icra olunmuşdur. 2008-ci ilin I yarısında ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafında əldə edilən uğurlarda şəhərimizin də özünəməxsus payı var. Cari ilin I yarısında Şəki şəhərinin büdcəsinin mədaxil hissəsi 101,8 % yerinə   yetirilmişdir ki, bu da 2007-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 51,6 % çoxdur. Hesabat dövründə Şəki şəhərinin yerli gəlirləri 109,6% yerinə yetirilmişdir. Müddət ərzində Şəki şəhərinin büdcəsinin yerli xərcləri 86,6 % icra edilmişdir. Bu isə 2007-ci ilin I yarısına nisbətən 23,4% çoxdur. 2007-ci ilin I yarısı ilə müqayisədə 50%  çox, yəni istehsalın əsas sahələrində ilkin hesablamalara görə faktiki qiymətlərlə 103856 min manatlıq məhsul buraxılmışdır. Buraxılan məhsulun 13,4 faizi dövlət, 86,6 faizi isə qeyri-dövlət bölməsinin payına düşür.

Əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsini xarakterizə edən göstəricilərdən söz açarkən icra başçısı bildirmişdir ki, bunlardan biri də adambaşına düşən məhsul istehsalıdır. Müddət ərzində adambaşına faktiki qiymətlərlə 604 manatlıq məhsul buraxılmışdır ki, bu da 2007-ci ilin I yarısı ilə müqayisədə 57,3 % çoxdur.

Ölkəmizdə yeridilən daxili siyasətin əsas istiqamətlərindən biri də sahibkarlığın inkişaf etdirilməsidir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2008-ci ilin I yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr olunan yığıncaqda demişdir: "Özəl sektorun inkişafı davam edir və ümumi daxili məhsulda onun çəkisi artıq 84 % təşkil edir. Bu da çox gözəl rəqəmdir və onu göstərir ki, bizim iqtisadiyyatımız tam liberallaşıb, tam şəkildə bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında qurulur".

Şəhərimizdə də iş adamlarına və sahibkarlara şəhər rəhbərliyi, eləcə də digər yerli strukturlar tərəfindən həssaslıqla yanaşılır. Bunun nəticəsidir ki, sahibkarlar tərəfindən Şəkinin iqtisadiyyatına qoyulan sərmayə ildən-ilə artır. Sevindirici haldır ki, bu gün Şəkidə fəaliyyət göstərən sahibkarlar, iş adamları istehsal sahələrinin  yaradılmasında daha çox fəallıq göstərirlər. Dövlət tərəfindən sahibkarlığa yaradılan  əlverişli şəraitdən istifadə edən sahibkarların iqtisadiyyata investisiya qoyuluşu ildən-ilə artır.

İcra başçısının bu məruzəsində toxunduğu əsas məsələlərdən biri də bu oldu ki, 2008-ci ilin I yarısında  Şəkidə dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi, dövlət müəssisələrinin icarəyə verilməsi, investisiya qoyuluşu və digər sahələrdə mühüm işlər görülmüşdür. Belə ki, müddət ərzində 8 kiçik dövlət müəssisəsi və obyekti icarəyə verilmiş, 4 qeyri-yaşayış sahəsi özəlləşdirilmişdir. 2008-ci ilin 6 ayında Şəkidə fəaliyyət göstərən bank və bank olmayan kredit təşkilatlarının filialları tərəfindən öz vəsaitləri hesabına 27698 min manat hüquqi və fiziki şəxslərə kredit verilmişdir.

Fəallar yığıncağı iştirakçılarına məlumat verildi ki, 2008-ci ilin I yarısında Şəkidə cəmi 5893 yeni iş yeri açılmışdır. Onlardan 431-i daimi, 5462-si isə müvəqqəti və mövsümi iş yerləridir. Bəhs olunan dövrdə əmək haqları, pensiyalar və ünvanlı sosial yardımların əhaliyə çatdırılmasında, bu sahədə fəaliyyət göstərən infrastrukturun yenidən qurulmasında və əhalinin sosial müdafiəsinin daha etibarlı şəkildə təmin olunması istiqamətində görülən işlər ətrafında da söhbət açıldı.

Göstərildi ki, ilin birinci  yarısında 1526 ailəyə ünvanlı dövlət sosial yardımı təyin edilmişdir. Hər bir nəfər ailə üzvünə təyin edilən ünvanlı dövlət sosial yardımın orta aylıq məbləği Şəki rayonu üzrə 16,2 manat, hər bir ailəyə düşən orta aylıq məbləği isə 72,9 manat təşkil etmişdir.   Müddət ərzində Şəki rayon Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzi tərəfindən 3621 nəfərə sosial müavinət təyin olunmuşdur. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Şəki şəhər şöbəsi 2008-ci ilin I yarısında 26072 nəfər əmək pensiyaçısına xidmət göstərmişdir. Həmin pensiyaçılardan 17753 nəfəri yaşa, 6727 nəfəri əlilliyə, 1592 nəfəri isə ailə başçısını itirməyə görə pensiya alanlardır. 2008-ci ilin 6 ayı ərzində 592 nəfər vətəndaşa yeni pensiya təyin olunmuşdur.

Yığıncaqda qeyd edildi ki, Şəkidə 1351 məcburi köçkün (5418 nəfər) və 401 qaçqın (1764 nəfər) ailəsi məskunlaşmışdır. Çələbixan qəsəbəsində fin evlərində məskunlaşmış 372 və müxtəlif ümumtəhsil məktəblərində məskunlaşmış 51 məcburi köçkün ailəsi üçün yeni qəsəbənin salınması məqsədilə Şəki ərazisində 84 ha. torpaq sahəsi ayrılmış və yaxınlarda ərazidə tikinti işlərinə başlanacaqdır.  

Məruzəçi və çıxış edənlər bildirmişlər ki,  Şəkinin relyefi, zəngin iqlimi, əkinə yararlı və məhsuldar torpaqları burada kənd təsərrüfatının bir çox sahələrinin inkişafına müsbət təsir göstərmişdir. Müddət ərzində rayonda 138 kənd təsərrüfatı müəssisəsi fəaliyyət göstərmişdir. Taxılçılığın, üzümçülüyün, meyvəçiliyin inkişafına diqqət artırılmışdır.  Şəki rayonunda ötən illərdə olduğu kimi, bu ilin I yarısında da kənd təsərrüfatının mövcud sahələrinin müasir elmi nailiyyətlər əsasında inkişaf etdirilməsi, məhsul istehsalının artırılması, özəl bölmənin daha da genişləndirilməsi diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Ərzaq təhlükəsizliyi məsələlərinin prioritet əhəmiyyətə malik olduğunu nəzərə alaraq rayonda aqrar sahənin inkişafı üçün bütün zəruri tədbirlər həyata keçirilmişdir.

Məruzəçi çıxışında rayonumuzun kənd təsərrüfatında aparıcı sahələrdən birini taxılçılıq təşkil etdiyini xüsusi vurğulamışdır. Taxılçılığın inkişafı istiqamətində həyata keçirilən uğurlu tədbirlər nəticəsində bu il Şəkinin tarixində ilk dəfə olaraq 211 min ton taxıl istehsal olunmuşdur. Bu isə ötən illə müqayisədə 100 min ton çoxdur. Rayonda hər hektarın orta məhsuldarlığı 30 sentnerə çatdırılmışdır.

Üzümçülüyün və meyvəçiliyin inkişafı istiqamətində mühüm işlər görüldüyündən söhbət etmişdir. Müddət ərzində 3 hektar sahədə yeni üzüm bağı salınmışdır. Rayonun Çələbixan qəsəbəsi yaxınlığında üzüm emalı müəssisəsinin inşasına başlanmışdır.   

Orta Zəyzid kəndi ərazisində 600 başlıq iki damazlıq-heyvandarlıq  kompleksinin  tam gücü ilə işə düşməsi müsbət qiymətləndirilmişdir. Ötən illər yaradılmış damazlıq qoyunçuluq təsərrüfatlarının cins tərkibinin yaxşılaşdırılması üçün əlavə tədbirlər həyata keçirildiyi diqqətə çatdırılmışdır. Qızılarx ərazisində donuzçuluq müəssisəsində, şəhərin S. Mümtaz küçəsində 350 min başlıq quşçuluq müəssisəsinin tikintisində işlər demək olar ki, başa çatdırılmış və yaxın vaxtlarda istifadəyə veriləcəkdir. Yeni yaradılan həmin müəssisələrdə 200 nəfərdən çox insan işlə təmin olunacaqdır. "Daşüz" Dövlət Kənd Təsərrüfatı İstehsal Müəssisəsinin inkişaf etdirilməsi üçün görülən müvafiq tədbirlərin də müsbət nəticələri göz önündədir.

Rayonda ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə bağlı bir çox layihələrin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki, gücü ildə 3 min ton olmaqla hind toyuğu istehsalı ilə məşğul olan ferma tikiləcəkdir ki, onun da müqavilə üzrə avadanlıqlarının ümumi dəyəri 2910417 avrodur. İldə gücü 7 min ton olan broyler istehsalı üçün quşçuluq fabriki tikiləcəkdir və bunun da müqavilə üzrə avadanlıqlarının dəyəri 2226929 avrodur. Həmçinin ildə istehsal gücü 110 milyon ədəd yumurta olan quşçuluq kompleksi yaradılacaq. Bütün bunlar gələcəkdə rayon əhalisinin işlə təmin olunmasına əlverişli şərait yaradacaqdır.

Məruzəçi bir daha vurğuladı ki, bütün regionlar kimi Şəkidə də 2008-ci ilin I yarısında yenidənqurma, tikinti-quruculuq işləri  davam etdirilmişdir. Müddət ərzində Şəki Rayon Əhalinin Sosial Müdafiə Mərkəzinin yeni inzibati binası tikilərək istifadəyə verilmiş, yerli televiziya binasının, Turan və Cəfərabad kənd sahə xəstəxanalarının yerli ambulator binalarının tikintisi davam etdirilmişdir. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramına uyğun olaraq hesabat dövründə Şin çayı üzərində ümumi uzunluğu 1350 m. olan körpünün, Baş Göynük və Kiçik Dəhnə kəndlərində 640, Aydınbulaq və Dərəcənnət kəndlərində 240 şagird yerlik məktəb binalarının tikintisi davam etdirilmiş, 3500 yerlik şəhər stadionunun yenidən qurulması başa çatdırılmışdır.  

Şəki üçün bu çox əlamətdar hadisədir. Heydər Əliyev adına parkın genişləndirilməsi istiqamətində işlər başa çatdırılmış, burada yaşıllıqlar salınmış, xidmət sahələri, attraksionlar quraşdırılaraq sakinlərin ixtiyarına verilmişdir. Bu gün Heydər Əliyev parkı şəhər sakinlərinin ən sevimli istirahət yerinə çevrilmişdir. Şəhərimizin digər park və meydanlarının yenidən qurulması istiqamətində işlər davam etdirilir. Qısa müddət ərzində şəhərimizin müxtəlif ərazilərində musiqili, qalaqramalı fontanların, müasir üslubda işıq dirəklərinin, saatların quraşdırılması işi başa çatdırılacaqdır.

Tikintisi başa çatmış Qarabağ müharibəsi əlilləri və şəhid ailələri üçün 24 mənzilli yaşayış  evinin yaxın zamanlarda istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

2008-ci ilin I yarısında kommunal xidmət sahələrinin  fəaliyyətinin  günün tələbləri səviyyəsinə çatdırılması üçün müəyyən  işlər görülmüş, elektrik enerjisi və təbii qazla təchizatın səviyyəsinin yüksəldilməsi daim diqqət mərkəzində saxlanmışdır. İstismar müddətini başa vurmuş elektrik daşıyıcı avadanlıqlar, transformatorlar əsaslı təmir və yeniləri ilə əvəz olunmuşdur. İstehlak olunmuş elektrik enerjisinin dəyərinin ödənilməsində müsbət irəliləyişlər əldə edilmişdir. Enerji haqlarının yığımı 90-100% səviyyəsinə çatdırılmışdır.

2008-ci ilin 6 ayı ərzində Şəki Qaz İstismar İdarəsi təbii qaz istifadəçilərinin ev təsərrüfatlarına 760 qaz sayğacı quraşdırmış, 1100 abonentin qaz sayğacları təlimata uyğun olaraq küçə xətlərinin birləşmə yerlərində yenidən quraşdırılmışdır. Şəki şəhərində təbii qazın dəyərinin tam həcmdə ödənilməsini təmin etmək üçün Şəki Qaz İstismar İdarəsi öz işlərini günün tələbləri səviyyəsində qurmalı, neqativ hallara qarşı mübarizəni daha da gücləndirməli, təbii qazın oğurlanmasına qarşı qanunamüvafiq tədbirlərin görülməsini təmin etməlidir.

Son dövrdə ölkəmizdə mədəni irsin qorunub saxlanmasına, xalqımıza xas olan zəngin mədəniyyətin təbliğ olunmasına böyük diqqət yetirilir.

May ayında Respublika Atçılıq Turizm mərkəzində ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 illiyi münasibətilə atüstü milli oyunlar festivalı keçirilmişdir. 12 rayonun komandasının iştirak etdiyi çövkən milli oyununun qalibi yenə də Şəki komandası olmuşdur. Həmçinin ulu öndərimizin doğum günü münasibətilə mayın 2-də Şəkidə böyük bir bayram - "Kitab bayramı" keçirilmişdir.  

İyunun 27 və 28-də Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutu, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə birgə təşkil etdiyi "Şəki-qədim sivilizasiyalar diyarı" adlı beynəlxalq tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə 27 ölkənin Azərbaycanda akkreditə olunan səfirləri və ya səfirliklərin nümayəndələri, çoxlu sayda qonaqlar, ziyalılar iştirak etmişlər. İyun ayında həmçinin şəhərimizdə uşaq muğam ifaçılarının IV Respublika müsabiqəsi qaliblərinin və Amerikanın Nyu-York ştatının musiqi qrupunun konserti olmuşdur.

2008-ci ilin I yarısında da Şəkidə turizm infrastrukturunun yaradılması istiqamətində işlər davam etdirilmişdir. Müddət ərzində "Ümid", "Şəki safarisi", "Cənnət bağı" turizm istirahət mərkəzləri istifadəyə verilmiş, Fazıl kəndində yerləşən "Təpəbaşı nekropolu"nda son tamamlama işləri başa çatdırılmışdır. Bu nadir mədəniyyət abidəsi artıq şəhərimizin turizm marşrutuna daxil edilmişdir.

Məruzəçi öz çıxışında  bu məsələ də diqqət çatdırdı ki, 2008-ci ilin birinci yarısında Şəkidə cinayətkarlığa qarşı mübarizə, qanunçuluq və hüquq qaydalarının möhkəmləndirilməsi sahəsində bir çox işlər görülmüşdür. Müddət ərzində 75 cinayət hadisəsi qeydə alınmış, onlardan 68-nin açılması təmin olunmuşdur. Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə törədilən cinayətlərin sayı azalmışdır. Hesabat dövründə Şəki Şəhər Polis Şöbəsi tərəfindən keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində narkomaniya ilə bağlı 11 fakt aşkar edilmişdir. Hesabat dövründə müsbət haldır ki, yetkinlik yaşına çatmamış şəxslər tərəfindən cinayət hadisəsi törədilməsi faktı qeydə alınmamışdır.

Respublikamızda ordu quruculuğunun sürətlənməsi, gənclərin hərbi xidmətə çağırışının həyata keçirilməsi, hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi ölkə rəhbərliyinin daim diqqət və nəzarətindədir. Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti rayon ərazisində yerləşən hərbi hissələrlə daim əlaqə saxlamış, hərbi hissələrin yerli əhəmiyyətli problemlərini öyrənmiş, onların həlli istiqamətində bir çox tədbirləri həyata keçirmişdir. 2008-ci ilin I yarısında Şəki Rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən 1067 nəfər həqiqi hərbi xidmətə göndərilmişdir.

2008-ci ilin I yarısında  323 nəfər vətəndaş Şəki şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı tərəfindən qəbul edilmişdir. Həftədə bir dəfə şəhərin ayrı-ayrı məhəllələrində, qəsəbə və kəndlərində vətəndaşlarla görüşlər keçirilmiş, onların müraciətləri dinlənilmiş, tələb və təklifləri öyrənilmişdir. Müddət ərzində 22 səyyar qəbul keçirilmişdir. Qaldırılan məsələlərin bir hissəsi yerindəcə həll edilmiş, bəzi məsələlərlə bağlı edilən müraciətlərin icrası nəzarətə götürülmüş, bəzi məsələlər tədbirlər planına daxil edilmiş, bir sıra problemlərin həlli ilə bağlı yuxarı orqanlar qarşısında məsələlər qaldırılmışdır. 2008-ci ilin I yarısında Şəki Şəhər icra Hakimiyyətinə respublikanın yuxarı orqanlarından 465, rayon əhalisindən isə 1026 müraciət daxil olmuşdur. Müddət ərzində yuxarı orqanlara ünvanlanan müraciətlərin sayında azalma müşahidə olunmuşdur. Müraciətlər əsasən tikinti, təmir, mənzil məsələlərinə, maddi yardım, işlə təminat, torpaq məsələləri, kommunal xidmətlərin göstərilməsi və s. ilə bağlı olmuşdur.

Bildiyiniz kimi artıq Şəki şəhər İcra Hakimiyyətinin rəsmi internet səhifəsi fəaliyyət göstərir. Bu isə icra strukturunun əhali ilə daha yaxın əlaqə yaratmasına, onların müraciətlərinin daha tez qəbul olunmasına şərait yaradacaq.

İcra başçısı məruzəsinə yekun vuraraq bir dava qeyd etdi ki,  qazanılan bütün uğurlar hörmətli prezidentimiz cənab İlham Əliyevin adı ilə bağlıdır. Nazirlər Kabinetinin 2008-ci ilin I yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr olunan geniş yığıncağında çıxış edən cənab İlham Əliyev demişdir: "Əminəm ki, növbəti aylarda və növbəti illərdə Azərbaycanın sürətli inkişafı davam edəcək və Azərbaycan xalqı ildən-ilə daha da yaxşı yaşayacaqdır. "

Ölkə başçısını əmin edirik ki, rayonumuzda son illər ərzində bütün sahələrdə əldə edilən uğurlar bu il də davam etdiriləcək, yeni nailiyyətlərin qazanılması üçün qarşıya qoyulan vəzifələr layiqincə yerinə yetiriləcəkdir.

Rəfael MƏNƏFOV

Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti ictimai-siyasi

şöbəsinin müdiri

 


 

ŞƏKİ ŞƏHƏR İCRA APARATININ

İNTERNET SAYTI FƏALİYYƏTDƏDİR

 

Bu günlərdə saytın rəsmi təqdimat mərasimi olmuşdur. Şəhər icra aparatının mütəxəssisi Sahib Əlişanlı saytın forma və materialların yerləşdirilməsi qaydası haqqında məlumat vermiş və bildirmişdir ki, bundan belə sayt vasitəsilə istənilən şəxs, o cümlədən mətbuat işçiləri şəhərimizdə baş verən gündəlik məlumatları öz profillərinə uyğun olaraq saytdan ala bilərlər.

Saytda Şəhər İcra Aparatı başçısı Nazim İbrahimovun, həmçinin icra başçısının müavinlərinin, şöbə müdirlərinin elektron poçtları da göstərilmişdir. Həmçinin, sayta daxil olan hər bir şəxs şəhərimizin sosial-iqtisadi durumu, tarix və mədəniyyəti ilə bağlı ən mühüm məlumatları ala bilərlər.

Xeyirli və uğurlu olsun!

Müzəffər UMAROV 

 


 

OMBUDSMAN ŞƏKİDƏ İCTİMAİ DİNLƏMƏLƏR KEÇİRMİŞDİR

 

Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkilinin iştirakı ilə "İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi üzrə Milli Fəaliyyət Planı"nın (MFR) icra vəziyyətinin monitorinqi məqsədi ilə Şəki şəhərində ictimai dinləmələr keçirilmişdir. Tədbirdə ombudsman Elmira Süleymanova, AMEA Tarix İnstitutunun direktoru, Milli Məclisin deputatı Yaqub Mahmudov, şəhər icra hakimiyyətinin məsul işçiləri Həsən Həsənov, Rəfael Mənəfov, şəhər bələdiyyəsi sədrinin müavini Fikrət Cəfərov, şəhər prokuroru Rahib Seyidov, rayon məhkəməsinin sədri Mehman Nuriyev, dairə seçki komissiyalarının, KİV-lərin və digər qurumların nümayəndələri iştirak etmişlər.

Tədbirdə Milli Fəaliyyət Planının təbliği və tətbiqi vəziyyətinin monitorinqi məqsədi ilə artıq 9 rayonda ictimai dinləmələrin keçirildiyi bildirilmiş, ölkəmizdə Ombudsman İnstitutunun təsis edilməsi, insan hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər, korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, hüquq mühafizə orqanları və məhkəmələrin fəaliyyətinin müasir tələblərə uyğun qurulması, payızda keçiriləcək növbəti prezident seçkilərinə hazırlıq, vətəndaşların seçki hüququnun təmin olunması və digər məsələlər barədə danışılmışdır.

D. MUSTAFA

 


HƏMYERLİMİZ İSRAYIL İSMAYIL OĞLU İMAMLININ YENİ UĞURLARI


Şəki Rayon Rabitə Qovşağının rəisi İsmayıl İmamovun "Qafqaz" Universitetinin Beynəlxalq hüquq fakültəsinin beşinci kurs tələbəsi olan, eyni zamanda bu təhsil ocağının "Tələbə şurası"nın sədri seçilən oğlu İsrayıl İmamlının təhsildə və ictimai həyatda son vaxtlar qazandığı uğurlar, aldığı yüksək mükafatlar şəkililərin daim diqqət mərkəzindədir.

İ. İ. İmamlı respublika Rabitə Nazirliyinin təşkil etdiyi Beynəlxalq konfransında öz dərin məzmunlu çıxışı ilə hamının diqqətini cəlb etmiş, Vergilər Nazirliyinin təşkil etdiyi "Vergilər" mövzusunda ikinci olimpiadasında III yerə layiq görülmüş YAP-ın icraçı katibi Əli Əhmədov tərəfindən xüsusi diplomla təltif edilmişdir.

İsrayıl İmamlı bu ildə Türkiyə Cümhuriyyətində 110 ölkədən 550 nümayəndənin iştirak etdiyi "VI Uluslararası Türkcə Olimpiadasında "Qlobal istiləşmə" adlı məqalə ilə Azərbaycan Respublikasını təmsil edərək IV yerə layiq görülmüşdür. Bundan başqa, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin 10 illiyinə həsr olunmuş "Azərbaycanda Konstitusiya mühakiməsinin inkişafı" adlı hüquq olimpiadasında II yerə çıxmış və xüsusi diplomla mükafatlandırılmışdır.


O, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin fəaliyyətinə dair təlimdə fəal iştirakına görə "Şəhadətnamə" ilə təltif edilmişdir.


  Arzu ABDULHƏMİDOV

      "Şəkinin səsi" qəzeti  redaksiya heyətinin üzvü 

GƏNCLƏRİN ORDU SIRALARINA YAY ÇAĞIRIŞI UĞURLA BAŞA ÇATDIRILDI

  

Abdulxalıq XƏLİLOV,

Şəki Şəhər Hərbi Komissarı, polkovnik


Məlum olduğu kimi, ildə dörd dəfə Azərbaycan ordusu sıralarına çağırış keçirilir. Bu çağırışlar ilin fəsilləri kimi yadda qalır: yaz, yay, payız və qış. Yay çağırışı artıq başa çatmışdır. Ötən ay yüzlərlə şəkili cavan ordu sıralarına yola salınmışdır. Üç mərhələdən ibarət olan bu tədbir uğurla başa çatdırılmışdır. Gənclərimiz bizdən "dəvətnamə" gözləmədən müəyyən edilmiş günlərdə hərbi komissarlığa gəlmiş və Vətənin müdafiəsinə daim hazır olduqlarını, hərbi hissələrdə xidmət etməyi özləri üçün böyük şərəf işi hesab etdiklərini bir daha nümayiş etdirmişlər.

Şəkidə gənclərin ordu sıralarına yola salınması mərasimlərinin necə keçirildiyi hamıya məlumdur. Bu, el adəti ilə həyata keçirilir. Hər mərasimdə bir qayda olaraq çağırışçı gənclərin valideynləri, qohumları, dostları da yaxından iştirak edirlər. Onlar sabah Azərbaycan döyüşçüsü adını daşıyan gənclərimizə Şəkinin adını hər yerdə uca tutmağı, düşmənə qarşı amansız olmağı, sərhədlərimizi göz bəbəyi kimi qorumağı tapşırırdılar. Bu dəfə də belə oldu. Komissarlığımızın əməkdaşları hərbi xidmətə yola düşən gənclərin qohumları, dostları onların əhatəsində idilər. Onlar Azərbaycanda nizami ordunun formalaşmasında milli öndərimiz Heydər Əliyevin tarixi xidmətlərindən, bu gün ölkəmizin nizami, peşəkar və çevik orduya malik olmasından söhbət açır, sabahın əsgərlərinə özlərinin ən dəyərli məsləhət və tövsiyələrini verirdilər.

Budur, hamımızın səbirsizliklə gözlədiyi an gəlib çatdı. Mərasim iştirakçılarının diqqəti ordu quruculuğunda zəngin təcrübəsi olan Böyük Vətən müharibəsi veteranlarına dikildi. Onlar ilk öncə yolasalma mərasimində iştirak edən bütün adamları salamladılar və onlara xoş arzularını bildirərək dedilər:

--Bu gün Şəkinin vətənə sipər oğulları, şahin övladları əsgəri xidmətə yola düşürlər. Onlar bilməlidirlər ki, Vətənə daha mətin, mübariz oğullar gərəkdir. Elə oğullar ki, Vətənimizin ərazi bütövlüyünü, müstəqilliyini, suverenliyini qoruya bilsinlər, hər an ata-babalarımızın şanlı döyüş ənənələrinə sadiqlik nümayiş etdirə bilsinlər, düşmən tapdağında olan torpaqlarımızı azad etmək üçün canlarını belə əsirgəməsinlər. 

Əmək veteranı Hacı kişinin çıxışı mərasim iştirakçılarında xoş ovqat yaratdı. O, sabahın əsgərlərinə məsləhətini, xeyir-duasını verdi.   

Vaxt gəlib çatanda sabahın əsgərlərinə dəstə-dəstə gül-çiçək bağışladılar, xatirə şəkilləri çəkildi, gənclər avtobuslarda öz yerlərini tutdular, ordu sıralarına yola düşdülər.

Xatırladaq ki, valideynlər öz övladlarından tam arxayındırlar. Onlar bu gənclərin harada və hansı hissədə xidmət edəcəklərini bəri başdan bilirlər. Və imkan tapan kimi hərbi hissələrə gedəcək, onların komandirləri ilə görüşəcək, uşaqlarının necə xidmət etdiklərindən xəbər tutacaqlar.

 


 

AYDIN İBRAHİMXƏLİLİLOV ŞƏKİ ŞƏHƏR MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM ŞÖBƏSİNİNİN MÜDİRİ TƏYİN OLUNMUŞDUR

 

QISA TANITMA: İbrahimxəlilov Aydın Təmraz oğlu 1959-cu ildə Şəki şəhərində anadan olmuşdur. Şəhər 11 saylı orta məktəbi bitirdikdən sonra Bakı Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbini, daha sonra isə Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə Bakı şəhər 28 saylı musiqi məktəbində başlamışdır. 1992-ci ildən isə şəhər 2 saylı musiqi məktəbinin direktoru vəzifəsində çalışmışdı. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin 22.07.2008-ci il tarixli təqdimatına və Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının eyni tarixli 71 saylı əmri ilə Şəki Mədəniyyət və Turizm şöbəsinin müdiri təyin olunmuşdur.

“Şəkinin səsi” qəzeti redaksiya heyətinin üzvüdür.

Evlidir. Üç övlad atasıdır.

 


 

KEÇMİŞ ŞƏKİ ƏT KOMBİNATININ BAZASINDA "KAİNAT" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ YARADILMIŞDIR 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı, Dövlət Proqramının (2004-2008-ci illər) yerinə yetirilməsi istiqamətində yeni iş yerlərinin açılması, əhalinin sosial-rifah halının daha da yaxşılaşdırılması məqsədilə keçmiş Şəki Ət-süd kombinatının bazasında Şəki "Kainat" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti yaradılmışdır.

Məlumat üçün bildirirəm ki, abadlıq, mövcud binalarda təmir-tikinti, yenidənqurma işləri aparılmış, dam örtüyü tamamilə dəyişdirilmiş, dünya standartlarına cavab verən müasir tipli Avstriyanın "Şaller" firmasının avadanlıqlarından alınmış, mütəxəssislər tərəfindən quraşdırılmış və kolbasa məmulatlarının istifadəyə verilməsinə başlanmışdır. Yeni quraşdırılmış avadanlıqlarda bütün texnoloji proseslər avtomatlaşdırılmış, müasir texnologiyanı tətbiq etməklə, yüksək keyfiyyətli kolbasa və ət məmulatları istehsalı mümkündür. Kolbasa istehsalında texnoloji  reseptor normalarından dəqiq istifadə olunur. İş prosesinin sanitar normalarına uyğun aparılması, hazır məhsulların keyfiyyətinin Dövlət standartlarının tələblərinə cavab verməsi kombinatın baytar-sanitar nəzarət şöbəsi tərəfindən daim yoxlanılır.

Laboratoriyada keyfiyyət göstəriciləri müayinə olunduqdan sonra istehsal olunan məhsullar alıcı təşkilatlara buraxılır. Kombinatın tam gücü ilə işləməsi üçün lazımi tədbirlər görülür və yaxın gələcəkdə bu öz həllini tapacaqdır.

Kombinata bacarıqlı təşkilatçı Teymur Musayev başçılıq edir. İstehsal olunan məhsulların satışının təşkil olunması məqsədilə vitrin soyuducuları alınmış, mağazalarda quraşdırılmışdır. Əhalinin yüksək keyfiyyətli kolbasa məmulatlarına olan tələbatının ödənilməsi üçün fəaliyyətimizi daha da artıracağıq.

Qarşıdan əlamətdar hadisə - Prezident seçkiləri keçiriləcəkdir. Şəki "Kainat" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin kollektivi ulu öndərimiz Heydər Əliyev ideyalarının layiqli davamçısı, Azərbaycan xalqının sevimlisi möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının yenidən Prezident seçilməsi üçün ona səs verəcəkdir. Qarşıda görüləcək işlərimiz çoxdur. Həmin işləri vaxtında və müvəffəqiyyətlə yerinə yetirmək üçün səy və bacarığımızı daha da artıracağıq.

 

                                                             Əmir ŞABANOV,

           Şəki Ət kombinatının baytar-sanitar

           şöbəsinin rəisi.

 


 

 

ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ ŞƏKİDƏ ZONA MÜŞAVİRƏSİ KEÇİRMİŞDİR

 

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Şəkidə rayon (şəhər) əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzlərinin 6 aylıq fəaliyyətlərinə həsr olunmuş zona müşavirəsi keçirmişdir. Müşavirədə Şəki-Zaqatala bölgəsi və ətraf rayonlar da daxil olmaqla, 12 rayonun əhalinin sosial müdafiəsi və məşğulluq mərkəzlərinin, əmək müfəttişliklərinin rəhbərləri iştirak etmişlər.

Əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzinin yeni binasında keçirilən müşavirəni giriş sözü ilə açan əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Füzuli Ələkbərov əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi və məşğulluğunun təmin olunması sahəsində tədbirlərin 2008-ci ilin birinci yarısında da ardıcıl davam etdirildiyini bildirmiş, əhalinin aztəminatlı təbəqələrinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və onların sosial reabilitasiya məsələsinin indi dövlətin əsas vəzifələrindən biri olduğunu vurğulamış, ünvanlı sosial yardımların verilməsi ilə bağlı nazirliyin həyata keçirdiyi tədbirlər barədə danışmışdır.

Müşavirədə nazirliyin ümumi şöbəsinin müdiri Bəxtiyar Əliyev 2008-ci ilin 6 ayı ərzində bölgə üzrə vətəndaşlar tərəfindən nazirliyin ünvanına daxil olmuş ərizə və şikayətlər haqqında məruzə etmişdir. Bildirilmişdir ki, 2008-ci ilin birinci yarısında nazirliyə 12852 ərizə daxil olmuş ərizələrin əksəriyyəti ünvanlı sosial yardım, tibbi sosial ekspertiza və xidmət sahələri ilə bağlıdır. Avtomobil və mənzil təminatı ilə bağlı ərizələrin sayı əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən artsa da, ünvanlı sosial yardım şöbəsinə gələn ərizələrin sayı 31 faiz azalmışdır.

Şöbə müdiri daha sonra salonda quraşdırılmış ekranda ayrı-ayrı cədvəllərin köməyi ilə bölgə vətəndaşlarından nazirliyə daxil olan şikayət ərizələrinin həllini aparmışdır. Məlumat verilmişdir ki, ilk 6 ayda zona müşavirəsində iştirak edən rayonlardan nazirliyə 257 ərizə, o cümlədən Ağdaşdan 57, Şəkidən 52, Ağsudan 43, Şamaxıdan 23, Balakəndən 20, İsmayıllıdan 19, Qəbələdən 15, Zaqataladan 10, Göyçaydan 9, Oğuzdan 5, Qobustandan 3, Qax rayonundan isə cəmi 1 ərizə daxil olmuşdur.

Sonra rayonların əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzlərinin rəhbərləri vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı məlumat vermişlər.

Nazirliyin yoxsulluq problemləri və ünvanlı sosial yardım siyasəti şöbəsinin müdiri Natiq Qasımov ünvanlı sosial yardımın təyinatı ilə bağlı vətəndaşlar tərəfindən daxil olmuş ərizə və şikayətlərin yerində araşdırılması məqsədi ilə respublikanın cənub və qərb bölgələrində keçirilmiş monitorinqlərin ilkin yekunları barədə danışmışdır.

Nazir Füzuli Ələkbərov müşavirəyə yekun vurmuşdur.

 

Mustafa DADAŞOV

 


 

ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİNDƏ VƏ ŞƏHƏR BƏLƏDİYYƏ ŞURASINDA BÖLGƏ VƏ YERLİ MEDİA NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞLƏR

 

Jurnalistlərin əməyi qeyri-adi əməkdir, olduqca böyük zəhmətli əməkdir, çox səylər göstərilməsini, hətta cəsurluq, hünər, fədakarlıq tələb edən əməkdir. Öz peşəsinə vurğunluq tələb edən əməkdir.

Heydər  ƏLİYEV.

 

Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti və şəhər bələdiyyəsi Milli Mətbuat günü münasibətilə bölgə və yerli jurnalistlər üçün qəbul təşkil etmişlər. Şəhər icra hakimiyyətində keçirilən tədbiri şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Nazim İbrahimov, şəhər bələdiyyəsində keçirilən tədbiri isə şəhər bələdiyyəsinin sədri Gülnaz Salamova açaraq kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrini peşə bayramları münasibətilə təbrik etmiş, Azərbaycan jurnalistikasının, o cümlədən

Şəki mətbuatının şanlı ənənələrindən, keçdiyi inkişaf yolundan söhbət açmışdır.

Sonra jurnalistlərdən Salis Məmmədov, Akif Salam, Sabir Əfəndiyev, Bəşarət Süleymanov, Baba Mirzəxanlı öz çıxışlarında 133 il əvvəl böyük mütəfəkkir Həsən bəy Zərdabi tərəfindən təməli qoyulan "Əkinçi" qəzetinin xalqımızın tarixində yeni dövrün – mətbuat dövrünün başlanğıcını qoyduğundan danışmışlar. Azərbaycan mətbuatının həmişə qabaqcıl ictimai fikrin, milli tərəqqi ideyalarının carçısı kimi çıxış etmiş və xalqımızı azadlıq arzularının güclənməsində mühüm rol oynamasından söz açmışlar.

Şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Nazim İbrahimov xüsusi olaraq vurğulamışdır ki, hər bir ölkədə olduğu kimi, Azərbaycanda da mətbuatın əsas vəzifəsi fikir və söz azadlığını daha da dərinləşdirmək və ictimaiyyətin informasiyaya olan tələbatını təmin etməkdir. Milli Mətbuat gününün bayram edilməsi ulu öndərimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Bu bayram günündə ümummilli liderimizin Heydər Əliyevin mətbuatımızın inkişafı, fikir və söz azadlığının təmin olunması sahəsində gördüyü işləri bir daha yada salmaq hamımızın borcudur.

Şəki Şəhər Bələdiyyəsində keçirilən qəbulda milli mətbuatın təməl prinsiplərinə toxunan Gülnaz Salamova da diqqətə çatdırmışdır ki, Azərbaycan mətbuatının zəngin tarixi ənənələri vardır. Şəki mətbuatının keçdiyi inkişaf mərhələlərini xatırladan bələdiyyə sədri hazırda yerli mediamızın müstəqilliyin imkanlarından faydalandığını,

 

Şəkildə: Şəki Şəhər Bələdiyyəsinin sədri Gülnaz Salamova yerli  media işçiləri ilə görüş zamanı

 

mətbuatın qarşısında duran vəzifələrin şərəfli və cəmiyyət üçün faydalı olduğunu qeyd etmiş və bildirmişdir ki, Şəki mətbuatı da bu vəzifələri dərk edir və həmin istiqamətdə fəaliyyət göstərir.

Hər iki tədbirdə çıxış edən jurnalistlər ölkədə mətbuat və söz azadlığından, kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət qayğısından danışmış, göstərilən diqqət üçün tədbirlərin təşkilatçılarına minnət- darlıqlarını bildirmişlər.

Nazim İbrahimov və Gülnaz Salamova bu görüşlər zamanı mətbuat işçilərinə fəxri fərmanlar, hədiyyələr və pul mükafatları təqdim etmişlər.

                                        "ŞƏKİNİN SƏSİ" 


 

"TƏZADLAR"I VƏ "YENİ MÜSAVAT"I OĞUZ RAYONUNA  VƏ ONUN HÖRMƏTLİ İCRA BAŞÇISI AYDIN ƏLİHÜSEYNOVA QARŞI QALDIRANLAR KİMLƏRDİR?

 

Bəri başdan xatırladaq ki, "Təzadlar" qəzetinin Oğuz rayonunda nə bir nəfər daimi oxucusu və nə də abunəçisi var. Bu qəzet oğuzlular üçün tamamilə "yad" qəzetdir. Qəzetin baş redaktoru da etiraf edib deyə bilər ki, o, respublikada belə "cənnət-məkan" adlı rayon olduğundan indiyədək xəbərsiz olmuşdur. Çünki "Təzadlar"ın səhifələrində bu rayon haqqında bir dəfə də olsun heç bir material getməmiş, rayonun adı heç vaxt çəkilməmişdir. Bundan isə belə haşiyə çıxarmaq mümkündür ki, "Təzadlar"ı belə rayonlarla, o cümlədən Oğuzla bağlayan həmin rayonlarda olan "zəli" tipli təxribat törətməklə məşğul olan nadürüst, fırıldaqçı - "qara qüvvə"lərdir. Əgər belə olmasaydı, "Təzadlar"ın qapısına çoxdan qara qıfıl vurulmuşdu.

"Təzadlar"ın 29 iyul 2008-ci il tarixli sayının gözlənilmədən rayonun sərhədlərini aşaraq Oğuzda görülməsi, idarə, müəssisə, təşkilatlara çatdırılması, yağış və "sel suları" kimi az qala bütün əkin sahələrinə "səpələnməsi" rayonda gözlənilməz bir hadisə kimi qarşılandı. Hiss olunurdu ki, "Təzadlar"ın həmin sayı respublikada heç kəsə lazım deyilmiş. Bu qəzetin bütün nüsxələrini Oğuzda idi. Sən demə, işin içində iş varmış. Qəzetin həmin sayında Elçin Məmmədlinin imzası ilə verilmiş "İcra başçısı zəliyetişdirmə gölü yaradır" atmacalı yazını görəndə və oxuyanda adamın tükləri biz-biz oldu. Yazıda göstərilən və gətirilən faktların hamısı "qondarma" idi. Oğuz rayonunun indi-indi yüksəliş yolu ilə irəliləməsi, hər yerdə tikinti və abadlıq işlərinə geniş meydan verilməsinə, illərdən bəri yığılıb qalmış problemlərin həlli yollarının tapılması yazı müəllifinin "sayıqlamaları" ilə daban-dabana ziddiyyət təşkil edirdi. Və onun ağıl sarıdan bir qədər “kasad” olduğunu sübut edirdi.

İnanmaq olmurdu ki, belə bir "səbat"sız yazı necə və hansı yolla qəzet səhifəsinə gəlib düşmüşdür. Eşitmişdim ki, Oğuzun təzə icra başçısının təşəbbüsü ilə rayonda farel balıqyetişdirmə təsərrüfatı yaradılır. "Zəliyetişdirmə gölü"nün yaradılması isə heç kəsə gərək deyildi. Yəqin ki, Elçin bəy "farel balıqyetişdirmə" təsərrüfatında olan balıqlarla "zəli"lərin yerini səhv salmışdı, onları bir-birindən ayıra bilməmişdir. 

Deyək ki, əgər söhbət balıqdan yox, "zəli"dən gedirsə, onda qoy Elçin müəllim bizdən inciməsin. Zəli iki cür olur. Biri adamlara fayda verir, digəri isə insanların, heyvanların qanını qəltan edir. Hər yerdə olduğu kimi, elə Oğuzda da, "Təzad"ların özündə də "zəliyə" - oxşar “tir”lər tapılır. Əgər Elçin Məmmədli pis növlü "zəlidən" söhbət açırsa gərək özünü də nəzərdə tutsun. Çünki onun belə üzdəniraq yazısının qəzet səhifəsinə necə gəlib çıxdığını başa düşmək çətin deyil. Axı, ona nə düşüb ki, qələm əlinə götürüb belə bir "əziyyətli" mövzuya girişsin,  havayı vaxt itirsin, hətta mövzu üzərində işləyərkən  cibindən pul da xərcləsin. Bütün bunların heç biri "havayı" başa gəlmir. “Zəli” sözünü onun yadına salan, qələmə almağa vadar edənlər olmuşdur. Əgər “Təzadlar”  belələri ilə iş birliyi yapmasa idi Oğuzda “zəli gölü”nün yaranması haqqında söz-söhbət meydana çıxmazdı. Bu da o deməkdir ki, “sifarişçilər” kimi, Elçin bəyin özünü də “zəli”lər qrupuna  daxil etmək heç kəsdə şübhə doğurmur.  Belə olmasaydı, Elçin bəy heç vaxt  həmin məsuluyyətli işi boynuna götürüb Oğuza “qara ləkə” yaxmaq fikrinə düşməzdi.  Bu rayonun  icra başçısının yaxşı işlərinə kölgə salmağı öz mənliyinə sığışdırmazdı.

Gəlin, Elçin bəyi qınamayaq. Ona görə ki, onun əməkdaşlıq etdiyi "Təzadlar" qəzetinin ağır maliyyə böhranı içində boğulduğundan xəbərdarıq. Elçin bəyin də çörək pulu qələmə aldığı "zəli gölü" kimi mövzulardan çıxır. Əgər Oğuz rayonunda  gözünü icra başçısının postuna dikən, rayonda şuluqluq salan, təxribatlar törətməyə cəhd göstərən bəzi "qara qüvvələr" olmasaydı və belələrinə "Təzadlar" himayədarlıq etməsəydi adı çəkilən "zəlilər"lə haqq-hesabı bir dəfəlik çürütmək mümkün idi.

Elsin bəydən soruşmağa dəyər. Sizin Oğuzdan olan təxribatçılarla "durub-oturmağınız", belələrinə dəstək verməyiniz kimlərə fayda verir? Əslində, heç kimə. Hələ utanmaz-utanmaz onu da deyirsiniz. Oğuzdan yazdığınız mövzular hələ çox olacaq. Növbəti saylarımızda yenilərini sizlərə təqdim edəcəyik. Hədə-qorxuya bir bax, ha… Axı, Oğuz rayonu haqqında hər cür böhtan xarakterli sözlərinizi həmin məqalənizdə şərh edibsiniz. Bundan sonra daha nələr yaza bilərsiniz? Heç bir şey!

Elçin bəyə xatırladırıq ki, əgər  yenidən "zəli"lərdən söz açsanız "Yeni Müsavat"ın əməkdaşı Əfqan Muxtarlının da özünü bu siyahınıza daxil edin. Axı, sizin o böhtançı yazınızdan sonra "Yeni Müsavat"lı həmkarınızda sizin yolunuzla getmişdir. Qəzetin 4 avqust tarixli sayında Oğuza "basqın" etmiş və qəzetində gülünc bir ifadə işlətmişdir ki, rayonun icra başçısı İlham Əliyevi saymır." Hələ ki, istər "Yeni Müsavat"ın  istərsə də "Təzadlar"ın bu gurultulu, bayağı sözlərinə heç kəs reaksiya verməmişdir.

Xatırladaq ki, "Yeni Müsavat"la "Təzadlar"ın bu rayonun gözlənilmədən "qara qüvvələri" ilə birləşməsi, rayonu və onun namuslu insanlarını hörmətdən salmağa cəhd göstərməsi heç də oğuzlular tərəfindən bir mənalı qarşılanmamışdır

Məsələn, Filfilli kənd sakinlərinin həmin qəzetlərdə verilmiş qərəzli materiallara münasibəti belə olmuşdur.

-Biz, kənd nümayəndəliyi, bələdiyyə işçiləri, kənd sakinləri belə hesab edirik ki, hər iki qəzetin əməkdaşları rayonumuzda təxribat törədən "qara qüvvələrlə" birləşərək onlara dəstək olmuş, hal-hazırda da dəstək verməkdə davam edirlər. Məqsədləri ancaq Oğuz rayonunda əhali arasında çaşqınlıq yaratmaq, rayon rəhbərliyinin yüksək səviyyədə olan fəaliyyətinə "ləkə" vurmaqdır.

Biz, Filfilli kənd sakinləri son illərdə, əsasən rayonun icra başçısı cənab Aydın Əlihüseynovun 6 aydan artıq vaxtda Oğuzun sosial-iqtisadi inkişafının artan tempini görür və yüksək qiymətləndiririk. Oğuz öz simasını gündən-günə dəyişir. Tikinti meydanına çevrilən rayonumuzda böyük infrastruktur layihələr həyata keçirilir. Aydın Əlihüseynovun qısa müddət ərzində xalqın etimadını qazanması "qara qüvvə"lərə darlıq edir…

Oğuz rayonunun Top, Yenikənd bələdiyyələrində keçirilmiş iclaslarda da rayonda "təxribat"lar törətməklə məşğul olmaq istəyən qara qüvvələrin ciddi cəzalandırılması tələb edilmişdir.

"ŞƏKİNİN SƏSİ"

 


 

AZİM QULİYEV "ÇOX SAĞ OL, PREZİDENT!"  DEYƏRKƏN ONUN BU FİKRİNİN ARXASINDA NƏ DURURDU?

 

"İdeal" qəzetinin təsisçisinin kim olduğunu qəzetin 1 avqust 2008-ci il tarixli sayından öyrənə bilmədik və onun adına burada rast gəlmədik. Lakin bu ölkədə onu tanımayan az adam tapılar: Jurnalist adını ləkələyən bir şəxs kimi! Qəzetdə adının "gizli" saxlanılıb-saxlanılmamasından asılı olmayaraq mətbuat aləmində çalışanlar çox gözəl bilirlər ki, "İdeal”ın sahibi Nazim Quliyevdir. Və o, keçmiş sovetlər dövrünün "Pravda"sı süquta uğradıqdan sonra özünü onun Azərbaycanda yeganə "varisi" kimi gözə soxmağa çalışır. Doğrudan da, Nazim bəyin bu qəzeti "özgə aləm"dir. Az qala, "abır-həya" bilmədən özünü Azərbaycan mətbuatının "lider qəzeti" kimi təqdim etməkdən belə çəkinmir. Nazim bəyin bu qəzetinin "burnunu" soxmadığı nazirlik, idarə, təşkilat, təsərrüfat qalmamışdır. Qəzet nazirlərin, komitə sədrlərinin, təsərrüfat başçılarının "qənimi"nə çevrilmişdir. Ölkə polisinə də "meydan" sulayır. Tutduğu və keçdiyi yol  isə namuslu insanları ləkələməkdən, hədə-qorxu gəlməkdən, qaralamaqdan – ən başlıcası isə "cibləri"nə girib, "soymaq"dan, bu yolla pul qoparmaqdan başqa bir şeyə xidmət etmir. Nazim bəyi "cibgir-reketçi” jurnalist adlandıranlar səhv etmirlər. Onunla "söz güləşdir"məyin də heç bir mənası yoxdur. Bunu hamı bilir. Çünki hər dəfə özünü 100 faiz haqlı, "rəqibləri"ni isə borclu çıxarmağı bacarır.

Əlbəttə, Nazim Quliyev əldə etdiyi özünəməxsus bu "uğur"larını təkbaşına görə bilməz. Onun "yuxarı" dairələrdə çalışan "dayıları" bu işdə Nazim bəyə ona görə dəstək verirlər ki, qəzetin bu təsisçisinin köməyi ilə xoşlamdığı adamları yerindəcə vurub, "zərərləşdirə" bilsinlər, "ifşa" etsinlər. Nazim bəy də öz növbəsində bu cür "sifarişləri" can-başla yerinə yetirir, beləliklə həm öz yerini və həm də qəzetin mövqeyini möhkəmləndirə bilir.

Faktlara keçək. Nazim bəyin gözü Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovu ona görə götürmürdü ki, ona belə tapşırmışdılar: bu nüfuzlu insanı daim "qaralasın" və "sıradan" çıxarsın. "İdeal" öz səhifələrində onun haqqında heç kəsin ağlına gəlməyən qərəzli materiallara geniş yer ayırırdı. Və az qala, Əflatun Amaşovun qorxulu "düşmən" obrazını yaratmaq üzərində yorulmadan "baş sındır"mağa başladı. "İdeal" daha sonra nazirlərin arxasınca "daş" atır, insanları əsəbiləşdirir yerindəcə "oynatmaq"dan xüsusi zövq alırdı. Qəzetin toxunduğu qərəzli mövzulardan biri də "Azərbaycan" nəşriyyatı və onun baş direktoru oldu. Öz qəzetini bu nəşriyyatda pulsuz çap etdirə bilmədiyi üçün həmin mətbuat ocağına "fahişaxana" damğası vurdu. Belə çıxırdı ki, bir çox nüfuzlu qəzet redaksiyalarının yerləşdiyi bu nəşriyyat binasında nə kimi "hadisə"lər baş verdiyini Nazim Quliyev uzaqdan-uzağa hamıdan qabaq görür, xəbər tutur və hamını "məlumat"landırmaq istəyirmiş. Onun Respublika Dövlət Yol Polisinin rəisi, Meliorasiya Komitəsinin sədri Əhməd Əhmədzadə, təhsil və səhiyyə nazirləri , "525-ci qəzet”in redaktoru, "Ədalət"in baş redaktoru barədə yazdığı "qarayağmalar" da hər yerdə rədd edildi və çox pis qarşılandı. Nazim Quliyev rayonlara da "nüfuz" edir, öz gücünü, nəyə qadir olduğunu yazdığı böhtanla dolu yazılarında "nümayiş" etdirirdi. O, Şəkinin baş həkimi Sehran Məmmədovu da axtarıb tapdı və "yaxaladı". Ondan yüksək məbləğdə "şirinlik" tələb etdi. Cib telefonuna dəfələrlə zəng vurub bu həkimin baş-beynini dəng etdi. Lakin ondan bir şey "qopara" bilmədiyini görüb, ötən il qəzetinin 14 sayında, onu nüfuzdan salan çox qəribə yazılarla çıxış etdi, Şəki səhiyyəsini onun üzərinə qaldırıb qəzəbini bu yolla "soyutmaq" istədi.

Yuxarıda "İdeal”ın adını çəkdiyimiz sayında "Sağ ol, Prezident!" rubrikası altında bir materialla da rastlaşdıq. Həmin yazının sərlövhəsi belə idi: "İqtidar öz qəzetlərinə yardım edir. (?!). Doğrudur, materialın altında Nazim bəyin yox, bir başqasının imzası vardı. O dəqiqə başa düşdük ki, "Sağ ol, Prezident!" sözləri yalnız Nazim Quliyevə məxsus ola bilər. Onun "ikibaşlı" məna kəsb edən bu sözünün arxasında nə durduğunu başa düşmək çətin deyildi. Odur ki, Nazim Quliyevin diqqətinə çatdırırıq ki, ölkə Prezidenti heç də onun yazdığı kimi, iqtidar qəzetlərinə yardım etməmişdir. Bu yardımdan gündəlik çıxan əksər dövlət, iqtidar, müxalifət və müstəqil qəzetlər də faydalanmışdır. Doğrudur, Prezidentin bu yardımından bir neçə qəzet kənarda qalmışdır. Onların arasında "İdeal"da vardır. Belə də olmalı idi. Ona görə  "reketçi" qəzet kimi tanınan və ad çıxaran "İdeal"ın heç bir dövlət yardımına ehtiyac olmadığını hamı bilir. Onsuz da Nazim bəyin özü də yaxşı başa düşürdü ki, "İdeal" kimi simasız bir qəzetə dövlət yardımı edilməsi Azərbaycan mətbuatına hörmətsizlikdən başqa bir şey deyil. Biz Nazim bəyin məqsədini yaxşı başa düşürük. Bilirik ki, əgər onun qəzetinə dövlət tərəfindən yardım edilsə idi, bu, bütün ölkədə pis qarşılanardı. 

Nazim bəy heç vaxt unutmasın ki, o, qəzetçilik sahəsində bir çox qəribə oyunlardan çıxmışdır. Dəfələrlə cəzalandırılmışdır. Məhkəmənin hökmü ilə həbs edilmişdir. Sonuncu dəfə apellyasiya məhkəməsi kimlərinsə xahişini yerinə yetirərək onu azadlığa buraxmışdır. Bəlkə də, bu, ölkədə yeganə hal ola bilər. Nazim Quliyevin, ölkə prezidentinin iqtidar qəzetlərinə yardım etdiyinə görə, ona çox sağ ol! - deməsi heç də yerində işlənməyən sözlərdir və çox bayağı səslənilir. Çünki həmin yazıdakı bəzi məqamlar də bunu təsdiq edir. Həmin materialda göstərilir ki, prezidentin yardımını alanlar sırasında  - "ölkə başçısının, özünün və ailəsinin fəaliyyətini" daim kölgədə saxlayan bir qrup informasiya vasitələri, o cümlədən "Azad Azərbaycan", "Bakinski raboçi", "Bakı-xəbər", "525-ci qəzet", "Respublika", "Yeni Azərbaycan" qəzetlərinin də olması – guya yol verilməzdir. "İdeal" ağ yalan danışır, öz qələm dostlarına böhtan atır. Adı çəkilən qəzetlərin əksəriyyəti doğru yoldadır, xalqın ən çox sevdiyi mətbuat orqanları sırasına daxildir. Bir də ki, bu qəzetlərin heç birinin "İdeal" kimi ikiüzlülü siyasət yeritmədiyini də nəzərə almaq lazımdır.

Həmin yazıda ictimai-siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənovun da adı çəkilir və onun "birgə" yanlışlığından söz açılır. Bu məmurun həyat yoldaşının qəzetinə pul yardımı verilməsini böyük bir qəbahət kimi səsləndirilir. Burada isə qəribə heç nə yoxdur. Prezidentin yardımı hamıya verilə bilər. Bu şərtlə ki, onların arasında "reketçi" qəzetlər olmamalıdır. "İdeal" isə belə yardımdan birdəfəlik gözünü kənara çəkməlidir. Nazim Quliyev Heydər Əliyev haqqında təhqir dolu yazı verən "Azadlıq" qəzetinə yardım verilməsinə də öz etirazını bildirir. Bax, bu yerdə Nazim bəyin kiməsə "ağıl" öyrətməsinə ehtiyac qalmır. "Azadlıq" boşboğazlıqla məşğul olan qəzetlərdən biri olsa da "İdeal" kimi "cibəgirən" qəzet deyil. Kimdən, nədən yazdığını özü bilər. Belə qəzetə yardım edilməsinə gəldikdə isə, bu, Prezidentimizin mətbuata olan böyük qayğısından irəli gəlir.

Yeri gəlmişkən təkrar qeyd edək ki, "İdeal"ın heç bir yardıma ehtiyacı yoxdur. Çünki bu qəzetin "gəlir-qazanc" "mənbə"ləri çoxdur. Bunu hamı bilir və təsdiq edir. Lakin "İdeal"ın bu dəfə Prezident yardımından "məhrum" olması, söz yox ki, Nazim Quliyevi möhkəm sarsıtmışdır. Əgər belə olmasaydı "İdeal" heç yazardı ki, "Sağ ol, cənab prezident - iqtidar öz qəzetlərinə yardım edir". Nazim bəyin bu "atmaca"larına cavab olaraq bildiririk ki, iqtidar "İdeal"ın tənqid hədəfinə tuşladığı digər qəzetlərə də öz köməyini etmişdir. Deməli, Nazim bəy nədən, kimdən söz açdığını heç özü də yaxşı bilmir, boşboğazlığa yol verir.

Bir məqamı da diqqətə çatdırıram. Nazim bəyin deməsinə görə, "İdeal"a Prezident yardımının verilməməsinə baxmayaraq onun İlham Əliyev cənablarından heç bir umacağı, təmənnası yoxdur. Həmişə olduğu kimi, bundan sonra da ona təmənnasız xidmət edəcəkdir. (?!).

Bax, "İdeal" "ikibaşlı" söz oyunu ilə öz yazısını belə başa vurur: Prezidentimizə çox sağ deməkdən başqa sözümüz yoxdur. (?!).  Sonra təəssüf hissi bildirir ki, hər halda prezident İlham Əliyevin ətrafında kifayət qədər etibarlı və sədaqətli insanlar var ki, onlar bu cür yanlışlıqlara yol verməməli idilər.(?!).

Yəqin ki, bu "yanlışlıq" "pul yardımı" ilə sıx bağlıdır. Şübhəsiz ki, "Azadlığ"a çatacaq yardım əgər "İdeal"a yönəldilmiş olsa idi, yəqin Nazim Quliyevin keyfi açılar, "reketlik" fəaliyyətini daha da gücləndirə bilərdi.

"Şəkinin səsi" qəzeti isə belə düşünür:  Ölkə prezidentinə bundan sonra da “İdeal”ın sadiq qalıb-qalmamasına  ehtiyacı yoxdur. Bir qəzet ki, ölkə prezidentinin komandasının ən ləyaqətli üzvlərini hörmətdən salmaq üçün, necə deyərlər "dəridən-qabıq"dan çıxırsa, deməli "Azadlıq", "Yeni Müsavat" qəzetlərinin ancaq "astar üzü" hesab edilə bilər. Hər halda, Nazim Quliyev öz müxalifətçi dostlarının yardım almasına "paxıllıq" edirsə, papağını qabağına  qoyub yaxşı-yaxşı fikirləşməli – "Azadlıq" qədər insanların heysiyyatına toxunmaqdan əl çəkməlidir.

M.SALİS.

  


 

Qurtuluş Süleymanlı

 

 

GÜNLƏRİM

  

"Hər gün ömür tarixinin bir səhifəsidir."

                                              Müəllif  

Dünyanın tufanı çaxıb başımda,

Quruyub gözümdə axan yaşım da.

Ana itirmişəm körpə yaşımda,

Başlanıb qəm dolu kədər günlərim.

 

Kirpiyim üstünə od götürmüşəm,

Tale qismətinə tab gətirmişəm.

Üç ağac, altıca gül bitirmişəm,

Onları bəsləyər, güdər günlərim.

 

Qələm də tutmuşam, əldə kürək də,

Qismətim gizlənib canda, ürəkdə.

Bəzən gözüm qalıb qara çörəkdə,

Çox olub əzablı, betər günlərim.

 

İnsanlar görmüşəm hər üzü qəmli,

Nankor kefə baxıb, mərd üzü qəmli.

Birisi şən keçib, birisi qəmli,

Bəzən xəyal olub itər günlərim.

 

Tanrı övladına çörək hər an var,

Bizə ruzi verən o yaradan var.

Hələ ki, canımda nə qədər can var,

Məni yaşatmağa yetər günlərim.

 

Nankor ürəyinə ox tək batmışam,

Fələk zindanında mən çox yatmışam,

Halal zəhmətimlə başa çatmışam,

Keçməyib heç zaman hədər günlərim.

 

Sevinc də tapmışam ömür yazımda,

Nəğmələr səslənib könül sazımda.

Qismətim nəqş olub alın yazımda,

Ömrün sonluğunda bitər günlərim.

 

Dünəni bu gündə axtarmaq olmaz,

Günü iki yerə tən yazmaq olmaz.

Hər keçən günləri qaytarmaq olmaz,

Gedərə, gəlməzə gedər günlərim.

 

Qurtuluş, sevgisiz gülə bilmərəm,

Qəlbim ilhamlıdır, ölə bilmərəm.

Məni aparacaq deyə bilmərəm,

Bəlkə də çox yaşa qədər günlərim.

 

 

         MƏNİM OLSUN

               (LİRİK ŞEİR )

 

Məhəbbət tarında nəğmələr çalaq,

Ömrün sonluğuna yadigar qalaq.

Vətən torpağında gözəllik salaq,

Çiçək sənin olsun, bağ mənim olsun.

 

Şerimsən dilimdə sözə dönəndə,

Mələksən gözümdə gözə dönəndə,

Canımız odlanıb közə dönəndə,

Çay olub sinəmdə ax, mənim olsun.

 

Bütün ömrün boyu mənlə danış tək,

Yandır gözlərimi odlu baxış tək.

Qışda ağ qar kimi, yayda yağıştək,

Yağ başım üstünə, yağ, mənim olsun.

 

Təzədən qayıdaq gənclik çağına,

Kişdən keçib gedək Qafqaz dağına.

"Marxal"dan adlayaq, "Xan yaylağı"na,

Təpə sənin olsun, dağ mənim olsun.

    

O keçən günləri qonaq eyləyək,

Bu eşqi sönməyən çıraq eyləyək.

Saçından hörük düz, bayraq eyləyək,

Sinəmin üstünə tax, mənim olsun.

Tanrı qismətindən verilən payam,

Əhdimə sadiqdir, namusum, həyam.

Görsən ki, qəmdəyəm, iztirabdayam,

Sən gül, baxışınla bax, mənim olsun.  

                

Yenidən dünyaya biz gələn olsaq,

Sevgi payımızı tən bölən olsaq.

Eşqimiz ölməsin biz ölən olsaq,

Yaşasın bu sevgi, sağ mənim olsun.

 

Kainat tanrıdan, haqdan başlayır,

Sevgimiz vətəndən, xalqdan başlayır.

Dünyanın ilk rəngi ağdan başlayır,

Qara yadın olsun, ağ mənim olsun.

 

Ölüncə qoruyaq eşqi, bəxti, yar,

Ölməz sevgimizdir Şəki tək diyar.

Qurtuluş, eşqimlə olum bəxtiyar,

Bu vətən, bu torpaq, xalq mənim olsun.

 

 

      DÜZ DAŞIM-DAŞIM

                    (Qoşma)

 

Xəzanda soluxan gül bizə qaldı,

Bu dərdə istəsən gül, bizə qaldı.

Ocaqda od söndü, kül bizə qaldı,

Ağardı saçlarım, tez başım-başım.

 

Bilmədim bu necə sirdi, apardı,

Nankor qismətimi gördü apardı.

Allah bəlasını verdi, apardı,

Töküldü başına düz daşım-daşım.

 

Təbiyyət yazlaşdı, xoş avaz gəldi,

İlhamlı qəlbimə ətir, naz gəldi.

Ömrümə yenidən güllü yaz gəldi,

Mən də sular kimi qoy daşım-daşım.

 

Xoşbəxtlik tapıram insan güləndə,

Sınıram ilk sevgi cavan öləndə.

Gəncliyi narahat, qəmli görəndə,

Bilmirəm necədir öz yaşım-yaşım.

 

Akifi, Elmiri hara ötürdük,

Elşadı, Vüqarı yerdən götürdük.

İki doğma, iki dostu itirdik,

Axdı gözlərimdən qan yaşım-yaşım.

 

Niyyətim heç nəyi əzən olmadı,

Kimsədən inciyib, küsən olmadı.

İlahi ruzumu kəsən olmadı,

Oldu həm xörəyim, həm aşım-aşım.

 

Tapacaq hər zaman bil, xeyir məni,

Yaşadır gözəllik, söz şeir məni.

Təbiyyət ilhama səsləyir məni,

“Marxal” zirvəsindən qoy aşım-aşım.

 

Qurtuluşam, eşqim, marağım sənsən,

Həyatım, günəşim, ocağım sənsən.

Birinci, sonuncu dayağım sənsən,

Ya Allah, qoyma ki, mən çaşım-çaşım.

 

ÜNVANIM: Şəki şəhəri, 19-cu rayon, M. Ə. Rəsulzadə küçəsi,  ev №256.Telefon: 6-05-94. QURTULUŞ SÜLEYMANLI 

<<< Ana səhifə